Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu

Tỷ lệ nợ bên trên vốn công ty sở hữu cho biết cường độ rủi ro khủng hoảng tương quan đến phương thức tùy chỉnh cùng vận hành cấu tạo vốn của môt Cửa Hàng chúng tôi. Tỷ lệ chỉ ra số nợ nhưng mà một đơn vị đã sử dụng để quản lý và vận hành vận động sale cùng đòn bẩy tài bao gồm có sẵn.

Nợ vay bao hàm 2 loại: