Trong chương trình bản tính thanh công thức cho biết

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trong lịch trình bảng tính, thanh cách làm cho biết:

A. Địa chỉ của ô được chọn.

Bạn đang xem: Trong chương trình bản tính thanh công thức cho biết

B. Khối ô được chọn.

C. Sản phẩm hoặc cột được chọn.

D. Tài liệu hoặc cách làm của ô được chọn.


*

Trong lịch trình bảng tính, thanh công thức cho biết thêm nội dung (dữ liệu hoặc công thức) của ô được chọn.

Đáp án: D


*

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết: 

A. địa chỉ của ô được chọn. 

B. khối ô được chọn. 

C.

Xem thêm: Intel Core I9 9900K Giá - Cpu Intel Core I9 9900K Cũ (3

 hàng hoặc cột được chọn. 

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn. 


Vai trò của thanh công thức?

A. Hiển thị công thức 

B. Nhập cùng hiển thị dữ liệu hoặc phương pháp trong ô tính

C. Nhập địa chỉ cửa hàng ô đang rất được chọn 

D. Xử lý dữ liệu


Câu 21: Hộp tên mang đến biết:

a. Nội dung của ô đang rất được chọn b. Địa chỉ của ô đang rất được chọn

c. Bí quyết của ô đang được chọn d. Tài liệu của ô đang được chọn

Câu 22: Thanh bí quyết cho ta biết văn bản của ô đang được chọn.

a. Đúng b. Sai

Câu 23: Nếu chọn đồng thời những khối ô không giống nhau, ta lựa chọn khối đầu tiên và nhấn lựa chọn phím nào nhằm lần lượt chọn những khối ô tiếp theo

a. Alternative text b. Ctrl c. Shift d. Phím nào thì cũng được

Câu 24Để giữ lại tác dụng làm bài toán em hoàn toàn có thể sử dụng giữa những cách sau:

a. Chọn File, Save với đặt tên đến bảng tính.

b. Nháy vào nút biểu tượng để thực hiện lệnh Save với gõ tên cho bảng tính.

c. Giữ phím Ctrl và nhấn phím S, gõ thương hiệu vào bảng tính.

d. Tất cả đều đúng.

Câu 25: Để mở một bảng tính new ta nháy vào nút lệnh:

a. Save b. Open

c. Print d. New

Câu 26: Để lưu giữ bảng tính đã có sẵn trên laptop với một tên khác ta thực hiện lệnh:

a. File  Save b. File  Save As

c. Save d. File  New

Câu 27: Địa chỉ của khối gồm những ô nằm trên các cột C, D, E và nằm trên các hàng 2, 3, 4, 5 là:

a. C2: E4 b. C2 : E5

c. D2 : E5 d. C3 : E5

Câu 28: Khi nhập xong xuôi một bí quyết ở ô tính em phải làm những gì để kết thúc:

a. Nhấn Enter b. Nháy chuột vào nút 

c. Không tiến hành gì cả d. Cả a với b đều đúng

Câu 29: Các kí hiệu dùng để làm kí hiệu các phép toán

a. + - . : b. + - * / c. ^ / : x d. + - ^

Câu 30: Thông thường trong Excel, vệt phẩy (,) được dùng để làm phân cách hàng nghìn, hàng triệu…, lốt chấm (.) để phân làn phần nguyên cùng phần thập phân.