Trích trước lương nghỉ phép

Hàng năm theo công cụ người công nhân vào danh sách của chúng ta được nghỉ phxay mà lại vẫn hưởng đủ lương.

You watching: Trích trước lương nghỉ phép

Tiền lương ngủ phnghiền được tính vào chi phí chế tạo một giải pháp hợp lý và phải chăng vị nó ảnh hưởng mang đến Ngân sách sản phẩm.

quý khách sẽ xem: trích trước tiền lương nghỉ phép

Nếu doanh nghiệp sắp xếp mang đến người công nhân ngủ những đặn trong năm thì tiền lương nghỉ phxay được xem trực tiếp vào chi phí cấp dưỡng (như lúc tính tiền lương chính).

See more: Cách Trình Chiếu 2 Màn Hình Windows 10, Cách Dùng 2 Màn Hình Chiếu Slide Powerpoint

Nếu công ty ko sắp xếp mang lại công nhân nghỉ phép phần đông đặn trong những năm, nhằm đảm bảo đến túi tiền không xẩy ra bỗng nhiên vươn lên là tăng thêm, chi phí lương nghỉ ngơi phxay của công nhân được xem vào chi phí chế tạo trải qua phương thức trích trước theo kế hoạch. Cuối năm sẽ triển khai điều chỉnh số trích trước theo kế hoạch cho cân xứng cùng với số thực tiễn tiền lương ngủ phép. Trích trước chi phí lương ngủ phxay chỉ được thực hiện so với công nhân thẳng cấp dưỡng.

Tỷ lệ trích trước theo chiến lược chi phí lương của công nhân sản xuất = Tổng chi phí lương nghỉ ngơi phxay bắt buộc trả đến công nhân cấp dưỡng theo kế hoạch vào năm/Tổng tiền lương chính cần trả mang đến người công nhân sản xuất theo planer vào nămTổng chi phí lương nghỉ ngơi phép đề nghị trả mang đến công nhân theo chiến lược trong năm = Số người công nhân vào doanh nghiệp * Mức lương bình quân 1 người công nhân phân phối * Số ngày nghỉ phép thường niên 1 người công nhân cấp dưỡng.

See more: How To Get Visual C++ 6 - Compiler Help :: Visual C++ 6

1. Tài khoản sử dụng: TK 335 “giá cả đề xuất trả”Số dư đầu kỳ: khoản đã trích trước chưa sử dụng không còn còn tồn đầu kỳ- Các khoản ngân sách thực tế tạo ra được tính vào ngân sách đề xuất trả- Các khoản ngân sách đã có được trích trước vào ngân sách sản xuất tởm doanh- Số chênh lệch về ngân sách buộc phải trả > số ngân sách thực tiễn được ghi sút bỏ ra phí

*

Tổng số tạo ra Nợ

Đang hót: Tìm phát âm Bài 1: Bản hóa học của chi phí tệ | colonyinvest.net

Tổng số tạo nên Có

Số dư cuối kỳ: Khoản đã trích trước không thực hiện không còn còn tồn cuối kỳ

2. Định khoản nghiệp vụ phát sinh

(1) Hàng mon địa thế căn cứ vào planer, thực hiện trích trước chi phí lương ngủ phxay của công nhân cung ứng :

Nợ TK 622Có TK 335

(2) lúc thực tiễn gây ra tiền lương nghỉ ngơi phnghiền nên trả mang lại công nhân tiếp tế :

Nợ TK 335Có TK 334

(3) khi trích trước tiền lương ngủ phép kế toán không trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo khoản lương này.

Do kia, lúc nào đã xác minh được tiền lương ngủ phnghiền thực tiễn đề nghị trả thì kế toán mới triển khai trích BHXH, BHYT, KPCĐ bên trên số chi phí lương nghỉ ngơi phép thực tế yêu cầu trả :

Nợ TK 622 : Phần tính vào đưa ra phíNợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lươngCó TK 338 : Trích bên trên số chi phí lương ngủ phép thực tiễn yêu cầu trả

(4) Cuối năm, tiến hành điều chỉnh số trích trước theo số thực tiễn yêu cầu trả. Nếu có chênh lệch vẫn cách xử lý nhỏng sau:

– Nếu Số thực tế bắt buộc trả > số trích trước, kế toán triển khai trích bổ sung cập nhật phần chênh lệch vào ngân sách :

Nợ TK 622Có TK 335

– Nếu Số thực tiễn bắt buộc trả chuyển tiền qua thẻ atm không giống ngân hàng agringân hàng | BestTaiChinch.Com