Tô màu đường viền trong corel

     

Các pháp luật tô màu (Fill Tool) biện pháp tô màu với nhiều kiểu tô không giống nhau như tô màu đồng nhất (Uniform Fill), sơn màu đưa sắc (Fountain Fill) với tương đối nhiều lựa chọn, tô màu sắc theo mẫu (Pattern Fill)... Sẽ khởi tạo những cảm giác về màu sắc cho đối tượng. Nhấp lựa chọn vào luật Fill (Fill Tool) bảng tùy chọn các công cầm tô color trải ra (hình 1).Bạn sẽ xem: tô màu mặt đường viền vào corel


Bạn đang xem: Tô màu đường viền trong corel

*

Hình 1

- Fill màu sắc Dialog: Tô màu đồng nhất. - Fountain Fill: đánh màu gửi sắc, gồm 4 giao diện trong ô Type:

Những tùy chọn trong hộp thoại Fountain Fill được sử dụng chung cho những kiểu tô. - size Center Offset với nhì ô Horizontal (chiều ngang) và Vertical (chiều dọc) định trung ương chuyển màu sắc cho 3 loại tô hình tròn, hình nón, hình vuông. - khung Color Blend: pha trộn màu sắc với nhị tùy chọn Two ColorCustom:


*

*

*

Xem thêm: Lừa Đảo Forex Lộng Hành Cận Tết: Chưa Tới 10 Giây Bay Ngay Tiền Triệu

*

Hình 4

Hình 5


Hình 6

Hình 7

Chọn Outline Pen Dialog vỏ hộp thoại Outline Pen được mở ra, vào này chứa hồ hết thuộc tính đầy đủ nhất về đường biên như màu sắc sắc, kiểu đường biên (hình 7). - Color: chọn màu cho đường giáp ranh biên giới (hình 8). - Width: độ dày của mặt đường biên.


Hình 8

Hình 9

- Style: giao diện thể hiện đường giáp ranh biên giới (đứt nét, mặt đường liền, v.v...) (hình 9). - Edit Style mở hộp thoại Edit Line Style: tạo phần nhiều kiểu mặt đường viền mới. - Corners: những kiểu diễn đạt góc của con đường path (hình 10). - Line caps: diễn tả đầu của con đường mở. - Arrows: thực hiện những chắt lọc tạo mũi tên cho điểm đầu hoặc cuối của đối tượng người tiêu dùng (hình 11).


Hình 10

Hình 11

- Calligraphy: cùng với những lựa chọn như Nib Shape (kiểu đầu bút), Stretch (thay đổi chiều dài nét bút), Angle (quay đầu bút) tiến hành hiệu ứng biến hóa chiều dày nét tùy thuộc vào hướng của đường tạo cho những đường nét vẽ như vẽ bởi bút sắt có đầu bị vát.

3,2 ★ 6

Chúng tôi tạo thành trang web nhằm mục đích mang lại kiến thức có ích cho cùng đồng, các nội dung bài viết được sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet giúp đem đến kiến thức khách hàng quan giành riêng cho bạn