Tỉnh quảng trị có bao nhiêu huyện

     

Tỉnh Quảng Trị gồm bao nhiêu huyện, thị xã?

Tỉnh Quảng Trị là một Tỉnh thuộc Bắc Trung cỗ của nước ta, tất cả trung vai trung phong hành chính đặt ở Thành phố Đông Hà. Thức giấc Quảng Trị có dân số khoảng 632.375 và biển khơi số xe là 74. Thức giấc Quảng Trị bao gồm 11 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Tỉnh quảng trị có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du định kỳ tại tỉnh giấc Quảng Trị

*
Bản đồ dùng hành chính Tỉnh Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị có bao nhiêu buôn bản phường thị trấn?

Với diện tích tự nhiên và thoải mái khoảng 4.739,8 km2 thì tỉnh giấc Quảng Trị có bao nhiêu huyện, thị xã, thôn phường thị trấn nhỉ? có lẽ rằng bạn chưa biết Tỉnh Quảng Trị gồm tới 11 cấp cho quận huyện thị xã, trong số ấy Tỉnh Quảng Trị có 142 cung cấp xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Tp Đông Hà có bao nhiêu xã, phường

Xem các vị trí du định kỳ tại thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà gồm 9 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, phường bao hàm 0 xã cùng 9 phường: Phường Đông Giang, Phường 1, Phường Đông Lễ, Phường Đông Thanh, Phường 2, Phường 4, Phường 5, Phường Đông Lương, Phường 3.

2. Thị làng mạc Quảng Trị bao gồm bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du kế hoạch tại Thị làng Quảng Trị

Thị làng mạc Quảng Trị bao gồm 5 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, phường gồm một xã và 4 phường: Phường 1, Phường An Đôn, Phường 2, Phường 3, buôn bản Hải Lệ.

3. Thị trấn Vĩnh Linh tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh bao gồm 22 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao hàm 3 thị trấn và 19 xã: thị xã Hồ Xá, thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Thái, buôn bản Vĩnh Tú, xóm Vĩnh Chấp, làng Vĩnh Trung, thôn Vĩnh Kim, làng mạc Vĩnh Thạch, xóm Vĩnh Long, xã Vĩnh Nam, buôn bản Vĩnh Khê, làng mạc Vĩnh Hòa, thôn Vĩnh Hiền, thôn Vĩnh Thủy, xóm Vĩnh Lâm, xã Vĩnh Thành, thôn Vĩnh Tân, thị xã Cửa Tùng, thôn Vĩnh Hà, làng mạc Vĩnh Sơn, làng mạc Vĩnh Giang, làng mạc Vĩnh Ô.

4. Huyện hướng Hóa gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại Huyện phía Hóa

Huyện hướng Hóa tất cả 22 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và đôi mươi xã: thị xã Khe Sanh, thị xã Lao Bảo, Xã hướng Lập, Xã hướng Việt, Xã phía Phùng, Xã hướng Sơn, Xã phía Linh, làng Tân Hợp, Xã hướng Tân, thôn Tân Thành, làng Tân Long, làng mạc Tân Lập, làng Tân Liên, làng Húc, buôn bản Thuận, Xã phía Lộc, Xã ba Tầng, buôn bản Thanh, xóm A Dơi, xóm A Xing, làng A Túc, xóm Xy.

5. Huyện Gio Linh bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Gio Linh

Huyện Gio Linh có 21 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị xã và 19 xã: thị xã Gio Linh, thị xã Cửa Việt, xã Trung Giang, làng Trung Hải, làng Trung Sơn, xóm Gio Phong, buôn bản Gio Mỹ, làng Vĩnh Trường, buôn bản Gio Bình, buôn bản Gio Hải, xóm Gio An, xã Gio Châu, thôn Gio Thành, thôn Gio Việt, xã Linh Thượng, buôn bản Gio Sơn, xóm Gio Hòa, xóm Gio Mai, làng Hải Thái, xã Linh Hải, xóm Gio Quang.

Xem thêm: Tổ Hợp Phím Tắt Màn Hình Laptop Nhanh Chóng, Tiện Dụng &Ndash; Gearvn

6. Thị trấn Đa Krông bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Đa Krông

Huyện Đa Krông bao gồm 14 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn và 13 xã: thị trấn Krông Klang, buôn bản Mò Ó, Xã phía Hiệp, xã Đa Krông, làng mạc Triệu Nguyên, Xã bố Lòng, thôn Hải Phúc, Xã bố Nang, thôn Tà Long, thôn Húc Nghì, xóm A Vao, làng mạc Tà Rụt, thôn A Bung, buôn bản A Ngo.

7. Thị trấn Cam Lộ tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị xã Cam Lộ

Huyện Cam Lộ có 9 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 8 xã: thị xã Cam Lộ, xóm Cam Tuyền, buôn bản Cam An, làng Cam Thủy, buôn bản Cam Thanh, xóm Cam Thành, buôn bản Cam Hiếu, xóm Cam Chính, xóm Cam Nghĩa.

8. Thị xã Triệu Phong tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du lịch tại huyện Triệu Phong

Huyện Triệu Phong bao gồm 19 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 18 xã: thị trấn Ái Tử, làng mạc Triệu An, làng Triệu Vân, buôn bản Triệu Phước, xóm Triệu Độ, xóm Triệu Trạch, xóm Triệu Thuận, buôn bản Triệu Đại, xã Triệu Hòa, xóm Triệu Lăng, thôn Triệu Sơn, xóm Triệu Long, làng Triệu Tài, xóm Triệu Đông, xóm Triệu Trung, buôn bản Triệu Ái, thôn Triệu Thượng, xóm Triệu Giang, buôn bản Triệu Thành.

9. Thị trấn Hải Lăng tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Hải Lăng

Huyện Hải Lăng có đôi mươi ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn cùng 19 xã: thị trấn Hải Lăng, làng mạc Hải An, làng mạc Hải Ba, làng Hải Xuân, thôn Hải Quy, xóm Hải Quế, làng mạc Hải Vĩnh, làng mạc Hải Phú, buôn bản Hải Thượng, thôn Hải Dương, xóm Hải Thiện, xã Hải Lâm, buôn bản Hải Thành, làng mạc Hải Hòa, buôn bản Hải Tân, làng mạc Hải Trường, buôn bản Hải Thọ, thôn Hải Sơn, làng mạc Hải Chánh, thôn Hải Khê.

10. Huyện rượu cồn Cỏ bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại Huyện cồn Cỏ

Huyện cồn Cỏ gồm 0 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 19 xã: thị xã Hải Lăng, xóm Hải An, xã Hải Ba, làng Hải Xuân, thôn Hải Quy, thôn Hải Quế, làng Hải Vĩnh, làng mạc Hải Phú, buôn bản Hải Thượng, buôn bản Hải Dương, thôn Hải Thiện, buôn bản Hải Lâm, làng mạc Hải Thành, thôn Hải Hòa, làng Hải Tân, làng Hải Trường, làng Hải Thọ, buôn bản Hải Sơn, xóm Hải Chánh, xã Hải Khê.