Thay mặt kính ipad

Ttốt khía cạnh kính cảm ứng iPad Pro 10.2in Gen 7 – 2019 ( A2197/ A2200/ A2198 ): 750.000

Ttuyệt mặt kính cảm ứng iPad Pro 10.2in Gen 8 – 20trăng tròn ( A2270/ A2428/ A2429/ A2430 ): 750.000

 

Ttuyệt khía cạnh kính iPad tablet Pro 10.5in (2017) đời 1 (A1701/A1709/A1852): 1.000.000

Tgiỏi phương diện kính chạm màn hình máy tính bảng iPad Pro 10.5in (2017) đời 1 (liệt chạm màn hình ): 1.400.000

 

Thay phương diện kính máy tính bảng ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (A2152/A2153/A2154/A2123): 1.000.000

Ttuyệt phương diện kính cảm ứng iPad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (liệt cảm ứng ): 1.400.000

 

Txuất xắc phương diện kính iPad tablet Pro 12.9 – 2015 (đời 1) (A1584/A1652): 1.300.000

Tgiỏi khía cạnh kính cảm ứng iPad tablet Pro 12.9 – 2015 (liệt chạm màn hình ): 1.800.000

 

Thay khía cạnh kính iPad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) (A1670/A1671/A1821): 1.800.000

Tgiỏi mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) ( liệt cảm ứng): 2.900.000

 

Txuất xắc khía cạnh kính iPad Pro 12.9 – 2018 (Máy tính bảng iPad 13in) (đời 3 không home) (A1876/A1895/A1983/A2014): 1.800.000

Ttốt mặt kính chạm màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 (đời 3 không home) ( liệt cảm ứng): 2.900.000

 

Thay phương diện kính ipad Pro 12.9 – 2020 ( A2229/ A2069/ A2232/ A2233)(đời 4 không home): 1.800.000

Thay phương diện kính cảm ứng iPad Pro 12.9 – 20đôi mươi (đời 4 không home): 2.900.000

 

Ttuyệt mặt kính iPad tablet pro 11in 2018/ (A1980/A1934/A1979/A2013) (không home): 1.600.000

Txuất xắc khía cạnh kính cảm ứng máy tính bảng iPad pro 11in 2018 (không home): 2.900.000

Ttuyệt mặt kính iPad pro 11in 2020 (A2228/ A2068/ A2230/ A2231) (không home): 1.600.000

Ttuyệt phương diện kính chạm màn hình máy tính bảng ipad pro 11in 20đôi mươi (không home): 2.900.000

*

( Giá đã bao hàm công dỡ ráp )

Txuất xắc màn hình Máy tính bảng iPad 2: 1.150.000

Ttuyệt màn hình hiển thị ipad tablet 3: 1.150.000

Txuất xắc màn hình ipad tablet 4: 1.150.000

 

Thay screen ipad tablet Air 1: 1.750.000

Thay screen máy tính bảng ipad Air 2 : 2.600.000

Ttốt screen máy tính bảng ipad MINI 1: 1.250.000

Txuất xắc màn hình hiển thị ipad MINI 2: 1.550.000

Ttốt màn hình iPad MINI 3: 1.550.000

Txuất xắc screen ipad MINI 4: 2.200.000

Ttuyệt màn hình iPad MINI 5: 2.700.000

 

Thay screen iPad tablet Pro 9.7in (2016): 3.000.000

Tgiỏi màn hình máy tính bảng ipad Pro 9.7in Gen5 (2018): 1.650.000

Ttuyệt screen máy tính bảng ipad Pro 9.7in Gen6 (2018): 1.650.000

 

Ttốt màn hình iPad Pro 10.2in Gen7 : 3.300.000

Ttuyệt screen iPad Pro 10.2in Gen8 : 3.300.000

 

Txuất xắc màn hình hiển thị Máy tính bảng iPad Pro 10.5 – 2017 (đời 1): 3.450.000

Thay màn hình hiển thị máy tính bảng iPad Pro 10.5 – 2019 (đời 2)/ Air 3: 3.450.000

 

Txuất xắc màn hình Máy tính bảng iPad Pro 12.9 – năm ngoái ( đời 1 ) : 4.600.000

Thay screen Máy tính bảng iPad Pro 12.9 – 2017 ( đời 2 ) : 7.800.000

Ttuyệt màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 ( máy tính bảng ipad 13in ) ( đời 3 ko trang chính ): 5.100.000