Tạo hiệu ứng cho video

số là mình cần 1 phần mềm làm video nghiệp dư để con quay clip mang đến cái project ở trường. cái mình cần ở trên đây là pm là có thể chèn hình họa vào clip đến nó chạy chạy, cắt ghép clip, chèn tiêu đề, phụ đề... những cái đơn giản thôi, quý khách nào có cho mình xin, mình thì mù tịt về chuyện làm clip, phải càng đối kháng giản càng giỏi. cám ơn ạk