Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm misa 2015

     
1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm colonyinvest.net SME.NET 2015
*
*
*

❖colonyinvest.net SME.NET năm ngoái là ứng dụng kế toán dành cho khách hàng vừa cùng nhỏ, đáp ứng một cách đầy đủ các nhiệm vụ kế toán.

Bạn đang xem: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm misa 2015


*

Quỹ

*

Ngân hàng

*

Mua hàng

*

Bán hàng

*

Quản lý hóa đơn

*

Kho

*

CCDC

*

TSCD

*

Tiền lương

*

Thuế

*

Giá thành

*

Ngân sách

*

Tổng hợp


❖colonyinvest.net SME.NET 2015 hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa, đồng thời luôn luôn cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất:

✓Thông tư 200/2014/TT-BTC - hướng dẫn chính sách kế toán Doanh nghiệp

✓Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 - Sửa đổi bổ sung một số quy đinh về thuế

✓Thông tư 138/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ cùng vừa

✓Thông tư số TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18 mon 06 năm 2014, hướng dẫn đưa ra tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Flycam Mjx Bugs 5W 4K Pro 2020 2 Gps Tự Động, Flycam Mjx Bugs 5W Pro

✓Thông bốn số Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm trước đó hướng dẫn chi tiết thực hiện Luật thuế giá chỉ trị gia tăng.

❖Xem phim hướng dẫn tổng quan liêu về phần mềm

❖colonyinvest.net SME.NET 2015 cân xứng triển khai cho bạn thuộc phần lớn lĩnh vực: thương mại, Dịch vụ, Sản xuất,...

•Dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất

•Thiết bị văn phòng, năng lượng điện máy, thiết bị máy vi tính VP, VPP, đồ đạc - thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, năng lượng điện lạnh, điện tử