SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trong tiến độ giữa lúc giải pháp mạng nước ta đang ngập trong cuộc khủng hoảng về đường lối cứu vớt nước, người con quê nhà Nguyễn vớ Thành tách Tổ quốc đi kiếm đường cứu vớt nước. Cách ngoặt béo trong tứ tưởng của Nguyễn Ái Quốc diễn ra khi tín đồ đọc toàn văn:Sơ thảo lần trước tiên những luận cương cứng về vấn đềdân tộc cùng thuộc địacủa Lênin.

Bạn đang xem: Sự ra đời của đảng cộng sản việt nam

Người hiểu thâm thúy những vấn đề cơ bản của mặt đường lối giải phóng dân tộc, kia là tuyến phố cách mạng vô sản, giải phóng dân tộc gắn với giải hòa giai cấp, chủ quyền dân tộc gắn thêm với chủ nghĩa thôn hội, ách thống trị vô sản đề xuất nắm rước ngọn cờ hóa giải dân tộc, gắn cách mạng giải phóng dân tộc từng nước với phong trào cách mạng vô sản gắng giới. Từ trên đây Người xong khoát đi theo tuyến phố cách mạng của Lênin. Nguyễn Ái Quốc là người việt nam Nam trước tiên tiếp thu sáng chế chủ nghĩa Mác-Lênin, kiếm tìm ra bé đường đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam.


*

Trở thành chiến sĩ cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, lành mạnh và tích cực vận động phong trào cách mạng trực thuộc địa, nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam. Mon 12-1924, Nguyễn Ái Quốc về quảng châu Trung Quốc trực tiếp chỉ huy việc chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác-Lênin và hầu như tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được thống trị công nhân và nhân dân Việt Nam tiếp nhận như "người đi con đường đang khát mà có nước uống, đã đói mà có cơm ăn". Nó hấp dẫn những người yêu nước ViệtNamđi theo tuyến phố cách mạng vô sản. Trào lưu đấu tranh của thống trị công nhân và các tầng lớp nhân dân trở nên tân tiến mạnh mẽ, yên cầu phải có tổ chức Đảng chủ yếu trị lãnh đạo.

Chỉ trong một thời gian ngắn ở vn đã bao gồm ba tổ chức cộng sản được tuyên tía thành lập: Ở Bắc Kỳ gồm Đông Dương cộng sản Đảng (6-1929).Ở nam giới Kỳ tất cả An Nam cùng sản Đảng (7-1929). Ở Trung Kỳ có Đông Dương cộng sản Liên đoàn (9-1929). Điều đó phản chiếu xu gắng tất yếu ớt của biện pháp mạng Việt Nam. Song, sự mãi sau của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy hại dẫn đến phân chia rẽ lớn. Yêu mong bức thiết của giải pháp mạng là cần phải có một đảng thống duy nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người đồng chí cách mạng lỗi lạc của dân tộc bản địa Việt Nam, fan duy nhất gồm đủ năng lực và uy tín đáp ứng nhu cầu nhu cầu đó của kế hoạch sử: thống nhất các tổ chức cùng sản thành Đảng cộng sản độc nhất ở Việt Nam.


*

Chủ tịch hcm tại Đại hội cùng sản nước ta III tại Hà Nội


Hội nghị đúng theo nhất các tổ chức cùng sản nước ta mang tầm vóc lịch sử như là một trong những Đại hội ra đời Đảng. Đảng được thành lập và hoạt động là công dụng của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong số những năm vào đầu thế kỷ XX; là thành phầm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm nhặt của lịch sử hào hùng và là tác dụng của thừa trình chuẩn bị đầy đủ về chủ yếu trị, tứ tưởng và tổ chức của một tập thể chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là đồng minh Nguyễn Ái Quốc. Đó là một trong những mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử hào hùng cách mạng ViệtNam, hoàn thành cuộc rủi ro khủng hoảng về con đường lối cứu vãn nước.

Xem thêm: List Danh Sách Tổng Hợp Các Bài Hát Karaoke Hay Và Dễ Hát Nhất

Sự ra đời của Đảng cộng sản nước ta với cương cứng lĩnh, đường lối bí quyết mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân vn đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo phương pháp mạng.


Góp ý
*

(*)
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks lớn a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules & built-in spell-check.RadEditor"s components - toolbar, content area, modes and modulesToolbar"s wrapper
Content area wrapperRadEditor hidden textareaRadEditor"s bottom area: Design, Html và Preview modes, Statistics module và resize handle.It contains RadEditor"s Modes/views (HTML, Design & Preview), Statistics và ResizerEditor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer

RadEditor - please enable JavaScript to lớn use the rich text editor.

RadEditor"s Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.

*

*
*
*

*

*

*
*


Văn phòng Đoàn - Hội ngôi trường Đại học kinh tế - Luật

Số 669 Đường Quốc lộ 1, khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP. Hồ nước Chí Minh.