Sơ yếu lý lịch mẫu 2c năm 2017

     

1) Họ với tên khai sinh (viết chữ in hoa): ...............................................................Bạn sẽ xem: Sơ yếu đuối lý lịch mẫu 2c năm 2017

2) tên thường gọi khác:....................................................................................................

Bạn đang xem: Sơ yếu lý lịch mẫu 2c năm 2017

3) Sinh ngày: … mon … năm ……, giới tính (nam, nữ): ....................................

4) nơi sinh: làng mạc ……………, thị trấn …………, tỉnh giấc ...............................................

5) Quê quán: thôn …….…… , thị xã …………, tỉnh ..............................................

6) Dân tộc: ………………………………, 7) Tôn giáo: ...................................................................

8) Nơi đk bộ khẩu hay trú: .............................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) địa điểm ở hiện nay: .........................................................................................................................

(Số nhà, con đường phố, thành phố, xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) nghề nghiệp khi được tuyển chọn dụng: .........................................................................................

11) Ngày tuyển chọn dụng: …/…/……, cơ quan tuyển dụng: ................................................................

12) chuyên dụng cho (chức danh) hiện nay tại: .................................................................................................

(Về tổ chức chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, tất cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) các bước chính được giao: ......................................................................................................

14) Ngạch công chức (viên chức): ………………………, Mã ngạch: ................................................

Xem thêm: Điểm Chuẩn 2019 Đại Học Mở Tphcm: Cao Nhất 22, Điểm Chuẩn Đại Học Mở Tp

Bậc lương:……, Hệ số:……, Ngày hưởng:…/…/…....…,

Phụ cấp cho chức vụ:….............................…, Phụ cung cấp khác:……........................................

15.1- trình độ chuyên môn giáo dục càng nhiều (đã giỏi nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):.........................................

15.2- trình độ chuyên môn cao nhất:.................................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3- Lý luận bao gồm trị: ……...........…………… 15.4-Quản lý nhà nước:................................................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, nhân viên chính, siêng viên, cán sự,........)

15.5- nước ngoài ngữ:………………………, 15.6-Tin học: ......................................................

(Tên nước ngoài ngữ + trình độ chuyên môn A, B, C, D......) (Trình độ A, B, C,.......)

16) Ngày vào Đảng cùng sản Việt Nam:…/…/……, Ngày thiết yếu thức:…/…/……

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - làng mạc hội: ......................................................................

(Ngày gia nhập tổ chức: Đoàn, Hội,..... Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:…/…/……, Ngày xuất ngũ: …/…/…… Quân hàm cao nhất:.........

19) danh hiệu được phong khuyến mãi cao độc nhất .............................................................................

(Anh hùng lao động, hero lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, người nghệ sỹ nhân dân với ưu tú, …)

20) sở trường công tác: ...........................................................................................................

21) Khen thưởng: ……………………, 22) Kỷ luật: .......................................

(Hình thức cao nhất, năm nào)

(về đảng, bao gồm quyền, đoàn thể bề ngoài cao nhất, năm nào)

23) triệu chứng sức khoẻ: ……, Chiều cao:…, cân nặng:….kg, team máu:……

24) Là yêu quý binh hạng: …./……, Là con mái ấm gia đình chính sách: .....................................

(Con yêu thương binh, bé liệt sĩ, fan nhiễm độc hại da cam Dioxin)

25) Số minh chứng nhân dân: .......................................................... Ngày cấp: …/…/……

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chủ yếu trị, ngoại ngữ, tin học.