Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

     

QCVN24:2016/BYT bởi Ban soạn thảo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về dọn dẹp và sắp xếp lao động biên soạn, Cục quản lý môi ngôi trường y tế trình chăm chú và được ban hành theo Thông tưsố 24/2016/TT-BYT ngày30tháng 6 năm năm 2016 của bộ trưởng Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

*

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN - MỨC TIẾP XÚC mang đến PHÉP TIẾNG ỒN TẠI NƠI LÀM VIỆC

National Technical Regulation on Noise - Permissible Exposure Levels of Noise in the Workplace

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này chế độ mức tiếp xúc cho phép với tiếng ồn ào tại vị trí làm việc.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng cho những cơ quan làm chủ nhà nước về môi trường; các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường xung quanh lao động; các cá nhân, tổ chức có các chuyển động gây ra tiếng ồn ào tại nơi làm việc tác động đến thính lực người lao động.

Quy chuẩn chỉnh này ko áp dụng cho người làm việc áp dụng tai nghe.

II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Nút tiếp xúc được cho phép với ồn ào của bạn lao động tại nơi làm việc không thừa quá các giá trị pháp luật tại bảng 1.

Bảng 1. Giới hạn có thể chấp nhận được mức áp suất âm theo thời gian tiếp xúc

Thời gian xúc tiếp với giờ đồng hồ ồn

Giới hạn có thể chấp nhận được mức áp suất âm tương tự (LAeq) - dBA

8 giờ

85

4 giờ

88

2 giờ

91

1 giờ

94

30 phút

97

15 phút

100

7 phút

103

3 phút

106

2 phút

109

1 phút

112

30 giây

115

Trong mọi thời khắc khi làm việc, mức áp âm cực đại (Max) ko vượt vượt 115 dBA.

2. Giới hạn có thể chấp nhận được mức áp suất âm tại các vị trí lao động qui định tại bảng 2.

Bảng 2. Giới hạn có thể chấp nhận được mức áp suất âm tại những vị trí lao độngởcác dải ốc ta

Vị trí lao động

Mức áp suất âm chung hoặc tương đương không quá (dBA)

Mức áp suất âm ở các di ốc ta với tần số trung trung tâm (Hz) không vượt vượt (dB)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

1. Trên vị trí có tác dụng việc, lao động, tiếp tế trực tiếp

85

99

92

86

83

80

78

76

74

2. Phòng theo dõi và tinh chỉnh và điều khiển từ xa không tồn tại thông tin bởi điện thoại, các phòng thí nghiệm, thực nghiệm, những phòng thiết bị máy có nguồn ồn.

80

94

87

82

78

75

73

71

70

3. Phòng theo dõi và tinh chỉnh từ xa có tin tức bằng điện thoại, phòng điều phối, phòng gắn thêm máy chính xác, tấn công máy chữ.

70

87

79

72

68

65

63

61

59

4. Các phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch.

65

83

74

68

63

60

57

55

54

5. Các phòng lao đụng trí óc, phân tích thiết kế, thống kê, lập lịch trình máy tính, phòng thí nghiệm kim chỉ nan và cách xử lý số liệu thực nghiệm.

55

75

66

59

54

50

47

45

43

Trong mọi thời gian khi có tác dụng việc, mức áp âm cực lớn (Max) ko vượt quá 115 dBA.

Xem thêm: Cách Ghép Nhạc Trong Proshow Producer, Cách Cắt Nhạc Trong Proshow Producer

3. Trang bị bảo lãnh cá nhân: Tại nơi làm việc, trường hợp chưa thực hiện được các giải pháp giảm nút áp suất âm xuống dưới 85 dBA thì phải tiến hành chế độ bảo vệ thính lực cho những người lao động. Trang bị đảm bảo thính lực cho tất cả những người lao động đề nghị đạt yêu mong ở bảng 3.

Bảng 3. Yêu mong trang bị cá nhân bảo đảm thính lực

Mức áp âm (dBA)

Hiệu suất sút ồn của trang bị đảm bảo thính lực (dBA)

10-13

Từ 90 cho

14-17

Từ 95 cho

18-21

Từ 100 mang lại

22-25

Từ 105 mang lại

≥26

4. Trường phù hợp tiếp xúc với các mức áp suất âm không giống nhau trong một ca làm việc: tổng giá trị tiếp xúc với tiếng ồn ko được vượt quá 1 và được xem theo cách làm sau:

D=≤ 1

Trong đó:

D là tổng giá trị tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian ngày làm việc.

C1,C2,…. Cnlà khoảng thời hạn tiếp xúc thực tế thứ 1, 2,...n tương ứng với mức giờ đồng hồ ồn thực tiễn đo được vào khoảng thời hạn đó.

T1,T2….Tnlà khoảng thời gian tiếp xúc được cho phép tương ứng với khoảng tiếng ồn thực tế đo được trong khoảng thời hạn C1,C2, ….Cn.

III. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

Đo tiếng ồn nơi thao tác làm việc theo các cách thức sau:

1.TCVN 9799:2013(ISO 9612:2009) Âm học tập - xác minh mức tiếp xúc tiếng ồn công việc và nghề nghiệp - cách thức kỹ thuật.

2. Phương thức 1910.95 app G (OSHA - Monitoring noise levels).

IV. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

1. Những cơ sở có người lao rượu cồn tiếp xúc với giờ ồn bắt buộc định kỳ tổ chức đo kiểm tra tiếng ồn nơi thao tác làm việc tối thiểu 1 lần/năm với theo những quy định của bộ luật lao động, phương pháp an toàn, dọn dẹp và sắp xếp lao động.

2. Người tiêu dùng lao đụng phải hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho tất cả những người lao động phù hợp với môi trường thiên nhiên làm việc.

3. Ví như tiếng ồn nơi thao tác làm việc vượt mức giới hạn cho phép, người tiêu dùng lao động phải triển khai ngay các giải pháp nâng cấp điều kiện lao đụng và bảo đảm sức khỏe người lao động.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

2. Cục thống trị môi ngôi trường y tế - bộ Y tế chủtrì, phối phù hợp với các cơ quan công dụng có liên quan hướng dẫn, thực thi và tổ chức việc triển khai quy chuẩn này.

3. Căn cứ trong thực tế yêu mong quản lý, Cục làm chủ môi trường y tế gồm trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung cập nhật cho phù hợp.

4. Vào trường hợp những tiêu chuẩn chỉnh quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế về ồn ào được viện dẫn vào quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế thì áp dụng theo chế độ tại văn phiên bản mới.