Phân biệt who whom whose

     
3 Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ 7 cách rút gọn gàng mệnh đề quan lại hệ8 Phân biệt biện pháp dùng Who, Whom và Whose trong tiếng anh8.4 phân biệt WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ tốt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải phù hợp rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Phân biệt who whom whose


The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là 1 trong relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn tất cả một câu trả chỉnh: 

The woman is my girlfriend.

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm công ty ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi trang bị vật, hễ vật

Bổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan liêu hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.


*
*
*

Đại từ quan lại hệLoại danh từ thay thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ tuyệt túc từ
Thatchỉ người hay chỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường cố cho các for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: thay thế từ chỉ khu vực chốn, thường thế cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: thay thế sửa chữa từ chỉ thời gian, thường vậy cho từ bỏ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: do you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các các loại Mệnh đề quan hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan liêu hệ: mệnh đề quan lại hệ xác định và mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho chân thành và ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ không xác minh và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một đồ hoặc một vấn đề đã được xác định. Mệnh đề không xác minh là mệnh đề không độc nhất vô nhị thiết phải có trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được thực hiện khi danh từ là danh từ khẳng định và được phân làn với mệnh đề chính bởi một hoặc hai lốt phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta xem xét các điểm sau:

– khi danh từ cơ mà nó ngã nghĩa là một danh từ bỏ riêng

– lúc danh từ mà lại nó ngã nghĩa là 1 trong những tính từ cài (my, his, her, their)

– khi danh từ nhưng nó bửa nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

Một số xem xét trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Ví như trong mệnh đề quan tiền hệ bao gồm giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ vận dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come to lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa điểm túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d lượt thích to talk lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan lại hệ xác định , bạn có thể bỏ những đại từ quan hệ làm túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which và whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn mệnh đề quan liêu hệ

1. Mệnh đề tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề dục tình chứa các đại từ quan tiền hệ làm chủ từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm bây giờ phân trường đoản cú (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* nếu như mệnh đề quan hệ tình dục là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door lớn me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors.

* nếu như mệnh đề dục tình là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân từ bỏ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề dục tình được rút thành các động từ nguyên mẫu

Mệnh đề tình dục được rút thành nhiều động tự nguyên mẫu mã (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ tình dục có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức so sánh bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man khổng lồ be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever & beautiful is my aunt.

4. Loại bỏ đại từ quan lại hệ và to be trước một ngữ giới trường đoản cú (một giới từ bắt đầu kết phù hợp với các danh từ bỏ theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kết Nối Điện Thoại Với Tivi Box Đơn Giản, Ứng Dụng Kết Nối Điện Thoại Với Android Tv Box

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ khi từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke to you, is my father

Người bầy ông (người mà) đã thủ thỉ với anh là thân phụ tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp vấn đề ở của hàng là đàn bà ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn là động từ Verb

2. Bí quyết dùng Whom

– Whom được sử dụng như hình thức té túc từ, lúc từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người lũ ông, fan mà anh chạm chán là cha tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô bé mà anh thấy là các chị chúng ta tôi

– trong văn nói người ta thường được sử dụng who hoặc that thay cho whom, hoặc phổ thông hơn nữa bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– trong trường hợp whom làm từ té túc cho một giới từ, lúc viết ta để giới từ trước whom, lúc nói tư để giới trường đoản cú sau cùng, còn whom được sửa chữa bằng that hoặc bỏ hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man to lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại tự Subject

3. Phương pháp dùng Whose

– Whose được sử dụng như vẻ ngoài sở hữu phương pháp khi trường đoản cú đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của họ bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ lép vế whose không khi nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM với WHOSE

1. Phân biệt biện pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn là động từ còn sau whose bắt buộc là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người thanh nữ giúp chúng ta là giáo viên dạy tiếng anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người đàn ông có nam nhi học cùng lớp tôi là một trong bác sĩ

2. Phân biệt giải pháp dùng Who với Whom

– Who làm nhà từ vào mệnh đề quan liêu hệ và sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm cho túc từ đến động từ vào mệnh đề quan hệ và thay nuốm cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn gồm biết cậu bé nhỏ mà bà mẹ cậu ấy là 1 trong y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom và Whose

Bài 1: xong xuôi câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bọn ông mà con trai cuả ông ta là bạn cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn tất cả biết người thiếu phụ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu quà là bên cuả tôi

4) The girl whom I like is you

 Cô gái nhưng mà tôi thích hợp là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to lớn some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying to lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to lớn some peasants whom we will help.

 Chúng tôi rỉ tai với vài người nông dân (những fan mà) công ty chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to study hard.

 Các em học viên (những em mà) trước đây lười học tập giờ đang thay gắng cần cù học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh liền kề đã bắt giữ lại người bọn ông (người mà) có rất nhiều người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã ăn cắp ví của tôi

Bài 3: kết thúc câu cùng với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to lớn demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ liền kề hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ fan mà có thanh tìm dài đã biết thành đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những bên khoa học những người dân mà đang nghiên cứu bộ máy mới vẫn qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is lớn demolish the tower.