Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015

*

*
In
*
Email
*

A. NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày thứ 7 mon 11 năm 2011 về câu hỏi liên tục đẩy mạnh bài toán tiếp thu kiến thức với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

You watching: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh năm 2015

( ...)

- Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 mon 5 năm 2011 về liên tiếp tăng nhanh bài toán học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Sài Gòn. ( ...)

- Hướng dẫn số 19-HD/BCĐTW, ngày 13 mon 1một năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương về cuộc di chuyển "Học tập cùng tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh". ( ... )

- Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày thứ 6 tháng 12 năm 2006 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương về tiến hành Chỉ thị số 06-CT/TW của Sở Chính trị về tổ chức cuộc vận chuyển "Học tập cùng tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh". ( ...)

- Chỉ thị số 06-CT/TW ngày thứ 7 tháng 11 năm 2006 của bộ Chính trị về tổ chức cuộc tải ""Học tập cùng tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"". ( ...)

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27 mon 3 năm 2003 của Ban Bí tlỗi về tăng cường nghiên cứu, tuyên ổn truyền, giáo dục bốn tưởng Sài Gòn trong quy trình mới. ( ...)

B. CÁC CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬPhường VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

1. Năm 2007, học hành chăm đề "Đẩy mạnh học hành và làm theo tấm gương đạo đức TP HCM vào quy trình tiến độ hiện nay"; các tác phẩm "Nâng cao đạo đức phương pháp mạng, quét sạch mát nhà nghĩa cá nhân ", "Di chúc" của Chủ tịch Sài Gòn.

See more: Phần Mềm Bản Quyền Phần Mềm Là Gì ? Tại Sao Nên Sử Dụng Bản Quyền Thay Vì Crack

2. Năm 2008, học tập chăm đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức nghề nghiệp TP HCM về thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách và chi phí, phòng biển thủ, tiêu tốn lãng phí, quan liêu"cùng tác phẩm "Sửa thay đổi lối làm việc".

3. Năm 2009,tiếp thu kiến thức chăm đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức TP HCM về cải thiện ý thứctrách rưới nhiệm, nồng nhiệt, rất là phụng sự Tổ quốc, ship hàng nhân dân" cùng 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM.

4. Năm 2010, tiếp thu kiến thức chuyên đề "Tư tưởng, tnóng gương đạo đức nghề nghiệp Sài Gòn về phát hành Đảng ta thiệt sự trong sáng, vững to gan lớn mật, "là đạo đức, là vnạp năng lượng minh" đính với công tác làm việc tổ chức triển khai với thực hiện Đại hội Đảng các cấp.

5. Năm 2011 với 2012, học hành chăm đề: "Suốt đời cố gắng yêu cầu, kiệm, liêm, chủ yếu, chí công vô bốn, làm cho bạn công bộc tận tụy, trung thành của quần chúng. #, đời tứ trong trắng, cuộc sống thường ngày riêng giản dị".

6. Năm 2013, tiếp thu kiến thức chăm đề: "Học tập cùng tuân theo tấm gương đạo đức Sài Gòn về phong thái quần chúng, dân nhà, nêu gương; nêu cao trách rưới nhiệm gương chủng loại của cán bộ, đảng viên, độc nhất vô nhị là cán cỗ chỉ huy chủ yếu những cấp".

7. Năm 2014, học hành siêng đề: "Học tập với làm theo tấm gương đạo đức Sài Gòn về nêu cao niềm tin trách rưới nhiệm, chống chủ nghĩa cá thể, nói đi đôi với làm"".

8. Năm 2015, học tập siêng đề:"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nát nhiệm; thêm bó cùng với nhân dân; cấu kết, thiết kế Đảng trong sạch, vững mạnh"".

9. Năm năm nhâm thìn, tiếp thu kiến thức chăm đề "Học tập và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao niềm tin trách rưới nhiệm, phong cách gương chủng loại, nói đi đôi với làm". (chuyên đề gồm đặc thù xuyên thấu toàn khóa)

​10. Năm 2017, học tập chăm đề "Học tập với tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách TP HCM về phòng, chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tự cốt truyện, từ bỏ đưa hóa".

​11. Năm 2018, học tập siêng đề "Học tập với tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái TP HCM về thiết kế phong thái, tác phong công tác làm việc của bạn mở đầu, của cán cỗ, đảng viên".

12. Năm 2019, học tập siêng đề "Học tập cùng tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái HCM về sản xuất ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy dân chủ, quan tâm đời sống nhân dân".

See more: List Ngôn Tình Hiện Đại Hay Nhất, List Ngôn Tình Hiện Đại Hoàn

13. Năm 20trăng tròn, tiếp thu kiến thức chăm đề "Học tập cùng tuân theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Sài Gòn về đại câu kết toàn dân tộc; xây dừng hệ thống bao gồm trị vững vàng mạnh".