Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

a,Tính pH của dung dịch NaOH 0,01 (M). Dung chất dịch này có tác dụng quỳ tím cùng phenolphtalein chuyển lịch sự màu sắc gì?

b, Tính pH của hỗn hợp HCl 0,01 (M). Dung dịch này làm quỳ tím và phenolphtaleinđảo qua màu sắc gì


a)

( = C_M_NaOH = 0,01M\ = dfrac10^-14 = 10^-12M\Rightarrow pH = -log() = 12)

Dung dịch này có tác dụng quỳ tím hóa xanh, có tác dụng dung dịch phenolphtalein chuyển quý phái màu đỏ.

You watching: Nahso4 làm quỳ tím chuyển màu gì

b)

( = C_M_HCl = 0,01M\Rightarrow pH = -log() = -log(0,01) = 2)

Dung dịch này có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, không làm cho thay đổi màu sắc hỗn hợp phenolphtalein.


Cho các phát biểu sau

(1) Quỳ tím chuyển red color trong môi trường xung quanh axit.

(2) Quỳ tím đưa màu xanh trong môi trường xung quanh bazơ.

(3) Quỳ tím ko chuyển màu sắc trong môi trường trung tính.

(4) Môi trường axit làm quỳ tím đưa quý phái màu đỏ.

(5) Môi ngôi trường bazơ có tác dụng quỳ tím đưa thanh lịch greed color.

(6) Môi trường trung tính không có tác dụng quỳ tím chuyển màu sắc.

Số tuyên bố đúng là

A. 2.

B. 3.

See more: Top 17 Soái Ca Được Yêu Thích Nhất Trong Ngôn Tình Nam Chính Lạnh Lùng

C. 4.

D. 5.


HCl thô Lúc gặp gỡ quỳ tím thì làm cho quỳ tím:

A. chuyển sang màu đỏ

B. gửi lịch sự color xanh

C. không gửi màu

D đưa ko màu


Cho các hỗn hợp sau: NaOH; Na2CO3; NaHSO4; Na2SO4. Dung dịch khiến cho quỳ tím đổi blue color là

A. NaOH ; Na2CO3

B. NaHSO4 ; NaOH

C. NaOH ; Na2SO4

D. NaHSO4 ; Na2CO3


Cho các dung dịch sau: NaOH, NaHCO3,Na2CO3, NaHSO4, Na2SO4. Dung dịch tạo nên quỳ tím thay đổi màu xanh da trời là

A. NaOH; Na2SO4; Na2CO3

B. NaHSO4; NaHCO3; Na2CO3

C.

See more: Tự Học Photoshop Cc Với Ks Dương Trung Hiếu, Dương Trung Hiếu

NaOH, NaHCO3, Na2CO3

D. NaHSO4; NaOH; NaHCO3


Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 và Na2CO3. Số dung dịch làm cho thay đổi màu sắc quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7


Chọn A

Cho những hỗn hợp làm thay đổi màu sắc quỳ tím:

+ Đổi thành xanh: NaOH, Na2CO3

+ Đổi thành xanh rồi mất màu: NaClO

+ Đổi thành đỏ: NaHSO4


Cho các dung dịch sau: NaOH, NaNO3, Na2SO4, NaCl, NaClO, NaHSO4 va Na2CO3. Có bao nhiêu dung dịch làm cho đổi màu quỳ tím