Mẫu công văn đòi nợ khó đòi

     

Bạn đang mày mò về mẫu mã công văn đòi nợ dùng cho khách hàng hay cá nhân. Với mẫu công văn đòi nợ được lập ra để ghi chép về câu hỏi đòi nợ của doanh nghiệp. Chủng loại sẽ nêu rõ thông tin của bên đòi nợ, mặt nợ…Hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp cho các bạn, đông đảo mẫu công văn đòi nợ được nhiều người áp dụng nhất.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đòi nợ khó đòi


Công văn đòi nợ theo mẫu sử dụng cho doanh nghiệp, cá nhân

Mẫu công văn đòi nợ dùng cho doanh nghiệp

Mẫu công văn đề nghị giao dịch thanh toán nợ công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..Kính gửi:……………………………………………………………………………………………Họ, thương hiệu người ý kiến đề nghị thanh toán:……………………………………………………..Địa chỉ (hoặc cỗ phận):……………………………………………………………………….Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………..Số tiền: ……………………… (Viết bởi chữ):……………………………………………(Kèm theo ……………………… hội chứng từ gốc).

Xem thêm: Bộ Mẫu Bìa Sổ Chi Tiết Các Tài Khoản, Mẫu Bìa Sổ Cái Các Tài Khoản

Người ý kiến đề nghị thanh toán(Ký, họ tên)Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Người duyệt(Ký, họ tên)

 

Mẫu công văn đề nghị thanh toán giao dịch giữa nhì công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Mẫu công văn đòi nợ đến cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự vì – Hạnh Phúc

….., ngày…. Tháng…. Năm..…

THÔNG BÁO ĐÒI NỢ

Mẫu biên bạn dạng họp, thao tác làm việc về vấn đề thanh toán

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

———————–

Số: … /BB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự bởi – Hạnh phúc

——————–

…….. Ngày …. Mon …. Năm ……

BIÊN BẢN

(V/v đề nghị thanh toán giao dịch theo phù hợp đồng…..)Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………….Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………..Thành phần tham dự:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………….Thư cam kết (người ghi biên bản):……………………………………………………………………………Nội dung: Về việc kiến nghị …………..thanh toán công văn đòi nợ…………………..Cụ thể:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) dứt vào … giờ …, ngày … tháng … năm …/.

THƯ KÝ(Chữ ký)CHỦ TỌA(Chữ ký, vệt (nếu có))
Nơi nhận:– ……….– giữ văn phòng

*

Mẫu công văn đòi nợ vượt hạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

Kết luận

Các mẫu công văn đòi nợ bên trên đây mang tính tham khảo, bạn đọc nên suy nghĩ và chắt lọc mẫu công văn phù hơp với nhu yếu và tính chất của công việc.