Lỗi thiếu file nhạc trong audition

Hỗ trợ game Audition VTC Game. (lưu giữ nhảy sub nhé các bạn :D)Sửa lỗi nhạc Audition:– Thiếu file abm/tbm.– Mã music không phù hợp.