Lời bài hát bông cỏ may

     
đầy đủ ngày không nhập ngũ anh xuất xắc dắt em về vùng ngoại ô bao gồm cỏ bông may. Ở đây êm vắng tanh thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến, khói sương giăng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi hương cỏ, gửi anh bay xa dần dần vùng trần thế với số đông ưu tư.Cỏ may đan gấu chân tròn, con đường tim bước mòn.Sợ khi fan đi nhằm thương, nhằm nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nóng ran da người, tuổi vui thiếu thốn vui, vẫn thương bản thân thương đời. đôi lúc trong giấc mộng các giọt mồ hôi kêu thương hiệu em, kêu duy nhất tên. Phần đa ngày anh đi khỏi xin em chớ chuyển động vùng tình thương lắm bẫy nhân gian, để đêm sương thuốc tay vàng, tìm nhau thấy gần. Ngủ bên trên cỏ may thường xuyên khi vào tối, nhớ hương may ghi nhớ cả người.

Bạn đang xem: Lời bài hát bông cỏ may


Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phần Mềm Backup Key Bản Quyền Windows Và Office, Product Key Explorer 4

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.