Phpstorm, Webstorm License Key Phpstorm 2021 Active Servers✔️Thành Công 100%

     

PhpStorm là một IDE PHP chuyên nghiệp và cực kỳ thông minh, tập trung vào hiệu quả năng suất của nhà phát triển, như am hiểu từng đoạn code của bạn.

Bạn đang xem: Phpstorm, Webstorm License Key Phpstorm 2021 Active Servers✔️Thành Công 100%

PhpStorm cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng.PhpStorm hỗ trợ tốt nhiều framework của PHP. Một lợi thế khác của PHP là Cross Platform có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau.

Xem thêm: Sua Loi Cd Key Half Life 1, Share Key Cd Half Life Active Full Mọi Phiên BảnDưới đây là cách thêm License key:

Bước 1:Thêm vào file hosts đoạn mã dưới

Trên Window:C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

Trên Linux/MacOS: /etc/hosts

P/s: Các bạn cần mở file dưới quyền administrator hoặc root để edit được file này nhé.

Bước 2: Chặn Out going request tới IP: 18.200.1.3 và 18.200.1.21 ( Đây là cách check license mới của PHPStorm kể từ 2020 versions )

Đối với máy sử dụng linux thì sửa Iptables:

sudo iptables -A OUTPUT -d 18.200.1.3 -j DROPsudo iptables -A OUTPUT -d 18.200.1.21 -j DROPTrên Windows: Updating...

Bước 3: Sử dụng Key phía dưới thêm vào ‘Activation code’ và cập nhật

56ZS5PQ1RF-eyJsaWNlbnNlSWQiOiI1NlpTNVBRMVJGIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5q2j54mI5o6I5p2DIC4iLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiRm9yIGVkdWNhdGlvbmFsIHVzZSBvbmx5IiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJJSSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiRFBOIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiUFMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJHTyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IkRNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSUzAiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJSTSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAzLTEwIn0seyJjb2RlIjoiREIiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDMtMTAifSx7ImNvZGUiOiJEQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMy0xMCJ9XSwiaGFzaCI6IjEyMjkxNDk4LzAiLCJncmFjZVBlcmlvZERheXMiOjAsImF1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2UsImlzQXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZX0=...........................