Lập trình c++ trên visual studio

     

Hướng dẫn thiết lập môi trường lập trình sẵn C

Trong bài học kinh nghiệm này các bạn cần tải giúp bản thân 2 phần mềm sau đây:

1. Dev C++

Dev C++ là 1 trong công vậy lập trình C/C++ dễ dàng và thuận tiện. IDE này chỉ bao gồm phiên bạn dạng cho hệ điều hành và quản lý windows. Họ cài IDE này để sở hữu g++ sử dụng trên VS Studio Code