Chú chuẩn đề là gì?

     

Chú chuẩn chỉnh Đề bao gồm công năng, trừ ta ma, nên được gọi là Thần Chú chuẩn Đề, hay call Phật Mẫu chuẩn Đề bởi vì Thầy ưng ý Trí thoát trì tụng 7 biến chuyển Theo chuẩn Đề Đà la ni tởm (Cundī Dhāraṇī Sūtra).

Bạn đang xem: Chú chuẩn đề là gì?

Chú chuẩn Đề giờ Phạn được ghi như sau:

Namaḥ saptānāṃ samyaksaṃbuddha koṭīnāṃ tadyathā oṃ cale cule cunde svāhā

*
*

Chú chuẩn chỉnh Đề tiếng Việt dễ dàng Đọc

Khể thủ quy y tô tất đế. Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi. Ngã kim xưng tán Đại chuẩn chỉnh Đề. Duy nguyện trường đoản cú bi thùy gia hộ. Nam tế bào tát đa nẫm, tam miệu tam ý trung nhân đề Câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ nhà lệ chuẩn Đề ta bà ha.

(Lặp lại 7 lần đủ 7 biến, tìm hiểu thêm cách Thầy yêu thích Trì Thoát đọc chú ở video bên dưới)

Xem và nghe clip Thầy đam mê Trí Thoát phát âm Chú chuẩn chỉnh Đề 7 biến

Thầy đam mê Trì bay tụng vô cùng hay. Mỗi hành giả trên bước đường tu cần đặt trọn vẹn tinh thần và tâm tôn kính lễ, trì niệm thần chú chuẩn Đề để cầu bồ tát gia hộ, ngõ hầu vượt thoát khỏi chướng duyên, ma nghiệp là điều không thể thiếu trong những thời khóa cần lao tu niệm hằng ngày của mỗi cá nhân phật tử.

Ý nghĩa Chú chuẩn chỉnh Đề bạn phải biết

Chú chuẩn Đề có 4 câu kệ của Ngài Long Thọ tình nhân Tát: “Khể thủ quy y đánh tất đế, Đầu diện đảnh lễ Thất câu chi, bổ kim xưng tán Đại chuẩn Đề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ”. Nghĩa là: Cúi đầu qui kỉnh pháp viên thành, đảnh lễ đủ bảy trăm ức Phật tôi ni xưng tán Đức chuẩn Đề, nhờ lượng tự bi thường ủng hộ.

Bài tụng trên đây: Câu đầu nói là quy y về Pháp bảo, câu thiết bị hai nói tới Phật bảo, câu sản phẩm ba nói về quy y Tăng bảo, câu thứ tư là nói mình xin dựa vào ơn Tam bảo gia hộ.

Chữ “TÔ TẤT ĐẾ” nguyên giờ phạn là “Susidhi”. Hán dịch là Diệu thành tựu nghĩa là 1 trong những pháp có năng lượng thành tựu được không còn thảy sự lý và thắng lợi đặng hết thảy chổ chính giữa nguyện của bọn chúng sanh siêu mầu nhiệm.

Xem thêm: Thuốc Đặc Trị Cầu Trùng Trên Gà Và Các Biện Pháp Phòng, Trị, Bệnh Cầu Trùng Ở Gà

Chữ “CÂU CHI” nguyên giờ đồng hồ phạn là “Koti”. Hán dịch là bách ức, nghĩa là trăm ức, cho nên vì vậy trên phía trên nói “Thất câu chi” có nghĩa là số bảy trăm ức vậy.

Chữ “CHUẨN ĐỀ” nguyên giờ phạn là “Candi”. Hán dịch tất cả hai nghĩa:

1. Thi vi

Thi vi là lời nuốm rộng trụ lý và chiếc trí khủng đoạn hoặc, đủ các cái nhơn hạnh thi vi.

2. Thành tựu

Thành tựu tức là tùng vị trí không mà chỉ ra giả rồi thành tích đặng pháp tịch diệt.

Sỡ dĩ Chú này xưng rằng “Phật mẫu chuẩn Đề” là nói pháp là thầy và thiệt trí là người mẹ của chư Phật, do đó bảy trăm ức Phật gần như dùng pháp “Chuẩn Đề tam muội” mà triệu chứng đạo người tình Đề.

Trong kinh chuẩn Đề nói rằng: khi Phật ngơi nghỉ vườn Kỳ Đà vì bao gồm tứ chứng chén bát bộ vi nhiễu đông đủ, Ngài nghĩ thương những người chúng sanh sau đời mạt pháp này, tội dày phước mỏng, yêu cầu mới nhập “Chuẩn Đề định” nhưng mà thuyết chú: “Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam tình nhân đề, Câu đưa ra nẫm, đát khử tha. Án, tách lệ công ty lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.”

Sự linh ứng của Chú chuẩn Đề

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) trở nên thì diệt trừ được tội thập ác, ngũ nghịch và tứ trọng, cho tới nhà rứa tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bệnh. Khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài chuẩn Đề ý trung nhân Tát khiến cho hai vị thánh con đường theo người ấy mà ủng hộ.

Nếu người có hoặc mong trí tuệ, hoặc ước chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hoặc ước đạo Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vàn (1.000.000) biến đổi thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, cúng cả chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả người tình Đề.”