Kiểm tra thông tin giấy phép lái xe

     
1. Giáo trình đào tạo lái xebản cuối vạc hành.rar

Bạn đang xem: Kiểm tra thông tin giấy phép lái xe

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT​ tại đây​ Quy định về đào tạo, giáp hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới mặt đường bộ​
- Nghị định 65 - Nghị địn​h khí cụ về điều kiện marketing dịch vụ huấn luyện và giảng dạy lái xe pháo và thương mại dịch vụ sát hạch lái xe nghị định 65.pdf

cách 1: download file ở liên kết dưới https://www.dropbox.com/s/36g1ncd4xaz3so0/update_DM_HangDT_20150910.sql?dl=0 cách 2: Copy vào thứ Server cài đặt CSDL GPLX của Cơ sở huấn luyện và giảng dạy và máy Sở GTVT. Bước 3: Đăng nhập vào Microsoft SQL vps Management Studio bước 4: Từ Microsoft SQL hệ thống Management Studio mở file "update_DM_HangDT_20150910.sql" vừa tải về rồi chạy.(ấn F5)​


- Thông bốn 12/2017/TT-BGTVT​- Thông tứ 29/2015/TT-BGTVT

DANH SÁCH CÁC NƯỚC tham gia CÔNG ƯỚC VIÊN 1968 (theo công bố của liên hợp quốc)


-
*
Thông báo v/v tạm dừng tổ chức cạnh bên hạch lái xe.jpg - Lịch tổ chức triển khai sát hạch tháng 5 năm 2021.pdf - Lịch tổ chức sát hạch tháng 4 năm 2021.pdf - Lịch tổ chức sát hạch mon 03 năm 2021.pdf - Lịch tổ chức sát hạch mon 02 năm 2021.pdf - Lịch tổ chức sát hạch mon 01 năm 2021_update_2.pdf

-  Phải nhập tất cả các mục gồm chữ màu sắc đỏ

- Riêng các mục sau chữ màu đen cũng phải nhập: Ngày cấp GPLX, dùng cho của fan ra QĐ, Biển kiểm soát (nếu không tồn tại để vết “-“)

-  Phần CMT trường hợp trong quyết định xử phạt ko có, hoàn toàn có thể để trống

- chú ý rằng, sau thời điểm nhập thông tin, Khi ghi lại chương trình đề nghị báo cập nhật thành  công

-  Khi tra vi phạm luật phải vào phần Tra cứu vi phạm mới.

Tải chương trình update dữ liệu GPLX bên trên sổ cái, phiên bản kê  tại đây để update bổ sung
     

Tra cứu vớt GPLX

 

Xem thêm: Fac Ebook For Children: - Thuy Nga Paris By Night 93 Download

loại GPLX:
GPLX PET (Có thời hạn) GPLX PET (Không thời hạn) GPLX cũ (làm bởi giấy bìa)
Số GPLX: Nhập số GPLX đã cấp cho
Ngày/năm sinh: Ngày sinh: yyyyMMdd (nếu GPLX PET) hoặc Năm sinh: yyyy (nếu GPLX cũ)
Mã bảo đảm
*
Tra cứu

 

Liên kết

 

*
  
*
 
*
 
*
*
 
   
Trang tin tức điện tử bản thảo lái xe