Bảng 1001 kí tự đặc biệt mũi tên đẹp và đầy đủ nhất

Biểu tượng mũi thương hiệu theo nhiều phía khác biệt, bao hàm biển khơi xin rẽ, mũi thương hiệu xoắn, mũi thương hiệu lao và hình tượng hướng gió.

➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾⤴⤵↵↓↔←→↑↕↖↗↘↙↜↝↞↟↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↯↰↱↲↳↴↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇕⇖⇗⇘⇙⇚⇛⇜⇝⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪⏎