Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

     

Lập báo cáo lưu lại chuyển tiền tệ theo phương pháp con gián tiếp như thế nào

Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ là một trong những bảng biểu vào cỗ Báo cáo tài chính cơ mà những công ty đề nghị nộp cho cơ sở thuế vào thời điểm cuối năm tài thiết yếu. Bảng biểu này có 2 phương pháp lập:

+ Lập report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương thức trực tiếp

+ Lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo phương pháp gián tiếp. 

Trong bài xích này colonyinvest.net đã share tay nghề vào Việc lập báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ theo cách thứ hai. 

 

*

1. Nguim tắc lập:

Theo phương pháp con gián tiếp, những luồng tiền vào và những luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính cùng xác minh thứ 1 bằng cách kiểm soát và điều chỉnh ROI trước thuế TNDN của hoạt động marketing khỏi ảnh hưởng của những khoản mục không hẳn bằng tiền, các đổi khác trong kỳ của mặt hàng tồn kho, các khoản đề nghị thu, nên trả trường đoản cú chuyển động marketing cùng những khoản nhưng tác động về tài chánh chúng là luồng chi phí từ bỏ chuyển động đầu tư chi tiêu, gồm:

Các khoản ngân sách ko bằng tiền, như: Khấu hao TSCĐ, dự trữ.Các khoản lãi, lỗ chưa phải bằng tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái chưa triển khai.Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng chi phí từ chuyển động đầu tư, như: Lãi, lỗ về tkhô cứng lý, nhượng bán TSCĐ với bất động sản đầu tư, tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và ROI được chia.Ngân sách lãi vay mượn đang ghi thừa nhận vào Báo cáo hiệu quả vận động kinh doanh vào kỳ.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Luồng chi phí từ bỏ hoạt động marketing được kiểm soát và điều chỉnh thường xuyên với sự biến đổi vốn lưu lại rượu cồn, chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu, chi không giống từ chuyển động marketing, như:

Các đổi khác trong kỳ báo cáo của khoản mục sản phẩm tồn kho, những khoản yêu cầu thu, các khoản nên trả từ bỏ hoạt động gớm doanhCác biến đổi của chi phí trả trướcLãi tiền vay sẽ trảThuế TNDoanh Nghiệp sẽ nộpTiền thu khác từ vận động tởm doanhTiền đưa ra không giống trường đoản cú vận động gớm doanh

2. Thương hiệu lập:

Bảng Cân đối kế toánBáo cáo công dụng chuyển động kinh doanhTngày tiết minc báo cáo tài chínhSổ kế tân oán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng” cùng “Tiền sẽ chuyển”Sổ kế toán các Tài khoản mặt hàng tồn kho, những Tài khoản buộc phải thu, các Tài khoản đề nghị trả tương quan mang lại vận động gớm doanhSổ kế toán những Tài khoản khác gồm liên quanBảng tính và phân chia khấu hao TSCĐBáo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ kỳ trước.

3. Phương thơm pháp lập các chỉ tiêu cố kỉnh thể:

(1) – Lợi nhuận trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được đem từ tiêu chuẩn tổng ROI trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo công dụng vận động kinh doanh trong kỳ report. Nếu số liệu này là số âm (ngôi trường thích hợp lỗ), thì ghi vào ngoặc đối kháng (***).

(2) – Điều chỉnh cho những khoảnKhấu hao TSCĐ – Mã số 02

+ Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ vẫn trích được ghi dìm vào Báo cáo tác dụng chuyển động marketing vào kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ sẽ trích vào kỳ bên trên Bảng tính với phân chia khấu hao TSCĐ và sổ kế tân oán những Tài khoản bao gồm tương quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Các khoản dự phòng – Mã số 03

+ Chỉ tiêu này phản ảnh những khoản dự trữ áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá đã lập được ghi thừa nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động sale vào kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù những Tài khoản “Dự phòng giảm ngay mặt hàng tồn kho”, “Dự chống giảm giá đầu tư chi tiêu nđính hạn”, “Dự chống Giảm ngay đầu tư nhiều năm hạn”, “Dự phòng đề xuất thu cực nhọc đòi”, sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán thù các tài khoản bao gồm tương quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”. Trường hòa hợp các khoản dự trữ nêu trên được hoàn nhập ghi sút ngân sách phân phối, sale vào kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” và được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đơn (***).

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái không thực hiện – Mã số 04

+ Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái không thực hiện đã làm được đề đạt vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù Tài khoản “Doanh thu vận động tài chính”, cụ thể phần lãi chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái bởi review lại các khoản mục tiền tệ tất cả nơi bắt đầu nước ngoài tệ thời điểm cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán thù Tài khoản “giá thành tài chính”, chi tiết phần lỗ chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái bởi vì nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ tất cả cội ngoại tệ vào cuối kỳ report được ghi dìm vào lệch giá vận động tài chính hoặc ngân sách tài chủ yếu trong kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, ví như gồm lãi chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái chưa tiến hành, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, giả dụ có lỗ chênh lệch tỷ giá bán ăn năn đoái không thực hiện.

Lãi/lỗ trường đoản cú chuyển động chi tiêu – Mã số 05

+ Chỉ tiêu này đề đạt lãi/lỗ tạo nên vào kỳ đã có được phản chiếu vào lợi tức đầu tư trước thuế nhưng lại được phân các loại là luồng chi phí từ bỏ hoạt động đầu tư chi tiêu, tất cả lãi/lỗ từ những việc tkhô giòn lý TSCĐ với các khoản đầu tư chi tiêu lâu dài mà công ty tải cùng sở hữu vì mục tiêu đầu tư, như: Lãi/lỗ cung cấp bất động sản đầu tư chi tiêu, lãi cho vay, lãi chi phí gửi, lãi/lỗ từ những việc thiết lập với cung cấp lại những dụng cụ nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức với lợi nhuận được phân tách trường đoản cú các khoản đầu tư vốn vào đơn vị chức năng không giống (ko bao hàm lãi/lỗ giao thương mua bán chứng khoán vì mục tiêu thương thơm mại).+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán các Tài khoản “Doanh thu vận động tài chính”, “Thu nhập khác” cùng sổ kế tân oán những Tài khoản “Chi tiêu tài chính”, “giá thành khác”, chi tiết phần lãi/lỗ được khẳng định là luồng tiền trường đoản cú hoạt động chi tiêu vào kỳ report.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp bao gồm lãi vận động đầu tư với được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (***) ; hoặc được cùng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ hoạt động đầu tư.

Ngân sách chi tiêu lãi vay mượn – Mã số 06

+ Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí lãi vay mượn đã ghi thừa nhận vào Báo cáo công dụng hoạt động marketing trong kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán thù Tài khoản 635 “Ngân sách tài chính”, cụ thể chi phí lãi vay mượn được ghi dìm vào Báo cáo kết quả chuyển động marketing vào kỳ report sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán những Tài khoản gồm liên quan, hoặc căn cứ vào tiêu chí “giá cả lãi vay” trong Báo cáo tác dụng vận động marketing.+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận marketing trước các đổi khác vốn giữ hễ – Mã số 08

Chỉ tiêu này phản ảnh luồng tiền được tạo nên từ bỏ vận động marketing vào kỳ báo cáo sau khi đang sa thải ảnh hưởng của những khoản mục thu nhập cá nhân với chi phí chưa phải bởi tiền.Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào lợi tức đầu tư trước thuế TNDN cùng (+) các khoản kiểm soát và điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (***).

Xem thêm: Lời Bài Hát Thuê Bao Quý Khách Vừa Gọi Tạm Thời Không Liên Lạc Được Là Sao?

Tăng, giảm các khoản nên thu – Mã số 09

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ cùng số dư đầu kỳ của những Tài khoản phải thu tương quan cho vận động sale, như: Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (cụ thể “Phải thu của khách hàng”), Tài khoản “Phải trả cho tất cả những người bán” (cụ thể “Trả trước cho những người bán”), các Tài khoản “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” cùng Tài khoản “Tạm ứng” vào kỳ report. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm những khoản đề xuất thu liên quan mang đến vận động đầu tư với vận động tài bao gồm, như: Phải bỏ túi tiền lãi giải ngân cho vay, buộc phải thu về cổ tức với lợi tức đầu tư được phân tách, buộc phải đuc rút thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, nhà đất đầu tư…+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước đều biến đổi vốn lưu lại động” nếu tổng các số dư cuối kỳ bé dại rộng tổng các số dư thời điểm đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước các chuyển đổi vốn giữ động” nếu tổng những số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (***).

Tăng, giảm hàng tồn kho – Mã số 10

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư vào đầu kỳ của những Tài khoản mặt hàng tồn kho (Không bao gồm số dư của Tài khoản “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho”).+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước gần như chuyển đổi vốn giữ động” giả dụ tổng các số dư vào cuối kỳ nhỏ dại rộng tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước phần nhiều thay đổi vốn lưu động” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng những số dư đầu kỳ cùng được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (***).

Tăng, giảm các khoản cần trả – Mã số 11

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ với số dư thời điểm đầu kỳ của các Tài số tiền nợ cần trả liên quan mang đến vận động sale, như: Tài khoản “Phải trả cho người bán” (Chi huyết “Phải trả cho người bán”), Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi ngày tiết “Người cài trả tiền trước”), những Tài khoản “Thuế cùng những khoản nên nộp Nhà nước”, “Phải trả người công nhân viên”, “Ngân sách đề xuất trả”, “Phải trả nội bộ”, “Phải trả, yêu cầu nộp khác”. Chỉ tiêu này không bao gồm những khoản đề xuất trả về thuế TNDoanh Nghiệp cần nộp, các khoản đề xuất trả về lãi chi phí vay mượn, các khoản đề nghị trả tương quan mang đến vận động chi tiêu (nlỗi buôn bán, xây dựng TSCĐ, sở hữu BDS đầu tư chi tiêu, cài đặt những chính sách nợ…) với vận động tài bao gồm (Vay cùng nợ ngắn hạn, dài hạn…).+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước phần đông đổi khác vốn lưu lại động” nếu tổng những số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng số dư thời điểm đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước gần như biến hóa vốn lưu giữ động” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ với được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (***).

Tăng, sút chi phí trả trước – Mã số 12

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của những Tài khoản “Ngân sách trả trước” và “Ngân sách chi tiêu trả trước nhiều năm hạn” trong kỳ report. + Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước gần như đổi khác vốn giữ động” ví như tổng các số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước gần như thay đổi vốn giữ động” ví như tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi ngay số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (***).

Tiền lãi vay mượn đã trả – Mã số 13

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” (phần đưa ra tiền) nhằm trả những khoản chi phí lãi vay, sổ kế tân oán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần trả chi phí lãi vay mượn từ tiền thu các khoản đề nghị thu của khách hàng hàng) trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế tân oán các Tài khoản “Chi tiêu trả trước”, “Chi phí trả trước lâu năm hạn”, “Ngân sách tài chính”, “Xây dựng cơ phiên bản dnghỉ ngơi dang”, “Chi phí cấp dưỡng chung” cùng “Chi tiêu yêu cầu trả” (cụ thể số chi phí lãi vay mượn trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số chi phí lãi vay mượn gây ra trong những kỳ trước với vẫn trả trong kỳ này).+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước đều đổi khác vốn lưu lại động” và được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (***).

Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn vẫn nộp – Mã số 14

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền sẽ chuyển”, (phần chi chi phí nộp thuế TNDN), sổ kế tân oán Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (phần đã nộp thuế TNDN tự tiền thu các khoản nên thu của khách hàng hàng) vào kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán Tài khoản “Thuế TNDoanh Nghiệp yêu cầu nộp” (cụ thể số tiền vẫn chi nhằm nộp thuế TNDN vào kỳ báo cáo).+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước hầu như biến đổi vốn lưu lại động” và được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Tiền thu khác tự hoạt động marketing – Mã số 15

+ Chỉ tiêu này đề đạt những khoản chi phí thu không giống gây ra trường đoản cú vận động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ngơi nghỉ các Mã số trường đoản cú 01 đến 14, như: Tiền nhận được vì thừa nhận ký cược, ký kết quỹ, tiền tịch thu những khoản mang đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu từ bỏ mối cung cấp kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án (ví như có); Tiền được các tổ chức, cá thể bên ngoài thưởng, cung ứng ghi tăng những quỹ của doanh nghiệp; Tiền cảm nhận ghi tăng các quỹ vì cấp bên trên cấp hoặc cấp dưới nộp… trong kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan trong kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước gần như biến đổi vốn lưu lại động”.

Tiền chi không giống tự chuyển động kinh doanh – Mã số 16

+ Chỉ tiêu này phản ánh những khoản tiền đưa ra khác phát sinh từ bỏ chuyển động kinh doanh kế bên những khoản sẽ nêu ngơi nghỉ các Mã số từ bỏ 01 cho 14, như: Tiền đưa đi cam kết cược, ký quỹ; Tiền trả lại những khoản đã nhận ký kết cược, ký quỹ; Tiền bỏ ra trực tiếp tự quỹ khen ttận hưởng, phúc lợi; Tiền bỏ ra trực tiếp bằng nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp, dự án; Tiền bỏ ra nộp các quỹ lên cấp trên hoặc cấp cho đến cung cấp dưới… vào kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế tân oán những Tài khoản gồm liên quan vào kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước các biến đổi vốn giữ động”.

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động marketing – Mã số 20

+ Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ vận động gớm doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng thể chi phí thu vào với toàn bô tiền chi ra trường đoản cú vận động marketing vào kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được tính bằng tổng cộng số liệu các tiêu chuẩn gồm mã số tự Mã số 08 mang đến Mã số 16. Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ được ghi dưới vẻ ngoài vào ngoặc đối kháng (***). Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16