Học pascal cơ bản

     

Pascal là một trong những ngôn ngữ lập trình thứ nhất để những người dân muốn theo học tập lập trình yêu cầu nghiên cứu. Ngôn ngữ Pascal sẽ giúp đỡ mọi người nhanh chóng làm quen với các câu lệnh, giấy tờ thủ tục cùng 1 số kiến thức cơ bạn dạng nhất cơ mà lập trình viên cần phải nắm được. Tổng hợp những bài tập Pascal cơ bản, cải thiện chắc chắn sẽ là 1 trong cẩm nang không thể làm lơ với tương đối nhiều bài toán cơ phiên bản về tháp nước, tính tiền điện, vv mà các em sẽ tiến hành học.

Bạn đang xem: Học pascal cơ bản

Trong tuyển chọn tập những bài tập Pascal này shop chúng tôi có cung cấp tất cả những bài xích Pascal từ bỏ cơ bạn dạng tới nâng cao mà bất kể ai học ngôn từ lập trình Pascal đầy đủ sẽ học qua. Ngôn ngữ lập trình Pascal không thể khó, nó chính là bước đầu nhằm mọi người làm quen với dần dành được tư duy nhạy bén bén để triển khai được những bài bác tập tinh vi hơn, xa không chỉ có vậy là viết được 1 chương trình không hề thiếu với những câu lệnh phức tạp. Mời các bạn tham khảo những bài tập Pascal cơ phiên bản dưới đây.


Một số dạng bài xích tập Pascal cơ bản

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra screen diện tích và chu vi của nó.

Program HINH_CHU_NHAT;Uses Crt;Var a,b,s,c: real;BeginClrscr;Writeln(" TINH DIEN TICH và CHU VI HINH CHU NHAT:");Writeln("--------------------------------------------------------------");Write("Nhap chieu dai="); readln(a);Write("Nhap chieu rong=");readln(b);s:=a*b;c:=(a+b)*2;Writeln("Dien tich hinh chu nhat la:",s:6:2);Writeln("Chu vi hinh chu nhat:",c:6:2);Readln;End.Bài 2: Nhập vào nửa đường kính của hình tròn. In ra screen diện tích với chu vi của nó.

Program HINHTRON;Uses Crt;Var r,dt,cv:real;BeginClrscr;Writeln("TINH DIEN TICH và CHU VI HINH TRON:");Writeln("------------------------------------------------------");Write ("Nhap ban tởm R="); readln(r);dt:=pi*r*r;cv:=2*pi*r;Writeln("Dien tich hinh tron la:",dt:6:2);Writeln("Chu vi hinh tron la:",cv:6:2);Readln;End.
Bài 3: Tính tam giác: Nhập vào cha số a,b,c bất kì. Bình chọn xem nó có thể là độ dài tía cạnh tốt không, nếu không thì in ra màn hình "Khong la ba canh cua mot tam giac". Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Xem thêm: Download Free Dwg Viewer Phần Mềm Đọc Và In File Dwg, Top 7 Phần Mềm Đọc File

Program TAMGIAC;Uses crt;Var a,b,c,s,p: real;BeginClrscr;Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’);Writeln("---------------------------------");Write("nhap a =");readln(a);Write ("nhap b =");readln(b);Write("nhap c =");readln(c);If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) thenBeginp:=(a+b+c)/2;s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln("Chu vi tam giac:",2*p:4:2);Writeln("Dien tich tam giac:",s:4:2);EndElseWriteln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la bố canh cua tam giac");Readln;End.Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT;Var a,b,x:real;BeginClrscr;Writeln("GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0");Writeln("------------------------------------------------------------");Write ("Nhap a= "); readln(a);Write ("Nhap b= ");readln(b);If(a=0) thenIf(b=0) then Writeln(" Phuong trinh co vo so nghiem") Else writeln(" Phuong tring vo nghiem")ElseWriteln("Phuong trinh co nghiem x=",-b/a:4:2); Readln;End.
Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b >= 0)

Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI;Uses crt;Var a,b: real;BeginClrscr;Writeln("GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0");Writeln("---------------------------------------------------------------");Write("nhap a=");readln(a);Write("nhap b=");readln(b);If a0 thenIf a>0 then Writeln("Bat phuong trinh teo nghiem: x>=",-b/a:4:2) Else Writeln("Bat phuong trinh teo nghiem: x=0 then Writeln("Bat phuong trinh co vo so nghiem") Else writeln("Bat phuong trinh vo nghiem");Readln;End.Bài 6: Viết công tác giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0)

Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII;Uses crt;Var a,b,c,d,x,x1,x2:real;BeginWriteln("GIAI PHUONG TRINH BAC II:"); Writeln("-------------------------------------------");Write("Nhap he so a=");readln(a);Write("Nhap he so b=");readln(b); Write("Nhap he so c=");readln(c);If a=0 thenIf b=0 thenIf c=0 then Writeln("Phuong trinh teo vo so nghiem") Else Writeln("Phuong trinh vo nghiem")Else Writeln("Phuong trinh co mot nghiem: x=",-c/b:4:2)ElseBegind:=b*b-4*a*c;If d=0 thenWriteln("Phuong trinh teo nghiem kep: x=",-b/(2*a):4:2) ElseIf dBài 7: Tìm giá bán trị lớn số 1 trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập trường đoản cú bàn phím).


Program TIM_SO_LON_NHAT;Uses crt;Var a,b,c,d,max:real;BeginClrscr;Writeln("TIM SO LON NHAT trong BON SO A, B, C, D"); Writeln("------------------------------------------------------------");Write("Nhap a="); Readln(a);Write("Nhap b="); Readln(b);Write("Nhap c="); Readln(c);Write("Nhap d="); Readln(d); max:=a;If b>max then max:=b; If d>max then max:=d;Writeln("So lon nhat la:",max:4:2); Readln;End.Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập tự bàn phím).

Program TIM_SO_NHO_NHAT;Uses crt;Var a,b,c,d,min:real;BeginClrscr;Writeln("TIM SO NHO NHAT trong BON SO A, B, C, D");Writeln("------------------------------------------------------------");Write("Nhap a="); Readln(a);Write("Nhap b="); Readln(b);Write("Nhap c="); Readln(c);Write("Nhap d="); Readln(d); min:=a;If bBài 9: Nhập vào tâm và nửa đường kính của một con đường tròn. Tiếp đến nhập vào một điểm A(x,y) bất kể và kiểm tra xem nó tất cả thuộc con đường tròn giỏi không?

Program KIEM_TRA_DIEM_THUOC_DUONG_TRON;Usescrt;Var x0,y0,xa,ya,d,r:real;BeginWriteln("KIEM TRA DIEM THUOC DUONG TRON:"); Writeln("--------------------------------------------------------");Write("Nhap ban ghê R= ");readln(r);Write("Nhap toa vày tam duong tron = "); readln(x0, y0); Write("Nhap toa vì chưng diem a = "); readln(xa, ya); d:=SQRT(SQR(xa-x0)+SQR(ya-y0));If r=d thenWriteln("Diem A phái nam tren duong tron")ElseIf d>r then Writeln("Diem A phái mạnh ngoai duong tron")Else Writeln("Diem A phái nam trong duong tron");Readln;End. Bài 10: Nhập vào thời gian 1 các bước nào đó là x giây. Hãy chuyển đổ i cùng viết ra screen số thời hạn trên dưới dạng bởi bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, từng nào giây.

Program DOI_GIO_PHUT_GIAY; Uses crt;Var gio, phut,giay, x: longint;BeginClrscr;Writeln("DOI lịch sự GIO PHUT GIAY");Writeln("--------------------------------------");Write("Nhap vao so giay: ");readln(x); gio:= x div 3600;x:=x thủ thuật 3600;phut:=x div 60;x:=x hack 60;Writeln("Ket qua = ", gio,"gio : ", phut, "phut : ", x, "giay"); Readln; End.