Họ tên cho biết thông tin

     
Excel đến colonyinvest.net 365 Excel mang đến colonyinvest.net 365 dành đến máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 xem thêm...Ít hơn

Bằng giải pháp dùng thương hiệu gọi, chúng ta có thể làm mang lại công thức dễ dàng nắm bắt và dễ bảo trì hơn. Bạn có thể xác định tên mang đến phạm vi ô, hàm, hằng số hoặc bảng. Khi đã gồm thói quen cần sử dụng tên vào sổ có tác dụng việc, chúng ta cũng có thể dễ dàng cập nhật, đánh giá và quản lý những thương hiệu này.

Bạn đang xem: Họ tên cho biết thông tin


*

Đặt tên cho một ô

Hãy chọn ô

Trong vỏ hộp Tên, nhập tên.

Nhấn Enter.

Để tham chiếu quý giá này trong một bảng khác, hãy nhập dấu bởi thứ (=) và Tên, rồi lựa chọn Enter. 

khẳng định tên xuất phát từ 1 phạm vi đã chọn

Chọn dải ô bạn có nhu cầu đặt tên, bao hàm cả nhãn cột với hàng.

Chọn Công thức > tạo thành từ vùng chọn.

Trong hộp thoại tạo thành Tên từ Vùng chọn, hãy chỉ định vị trí gồm chứa nhãn bằng cách chọn hộp kiểm sản phẩm trên cùng, Cột trái, Hàng bên dưới cùng hoặc Cột phải.

Chọn OK.

Excel để tên những ô dựa trên những nhãn vào phạm vi bạn chỉ định.

dùng tên trong công thức

Chọn một ô và nhập công thức.

Đặt con trỏ nơi bạn có nhu cầu dùng thương hiệu trong cách làm đó.

Nhập vần âm đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

Hoặc, lựa chọn Công thức > Sử dụng trong cách làm và chọn tên bạn có nhu cầu dùng.

Nhấn Enter.

cai quản tên trong sổ làm việc của người sử dụng bằng Trình làm chủ Tên

Trên ribbon, đi mang đến Công thức > Lý Tên. Sau đó, chúng ta cũng có thể tạo, sửa, xóa và tìm toàn bộ các thương hiệu được thực hiện trong sổ làm việc.


Đặt tên cho 1 ô

Hãy chọn ô

Trong vỏ hộp Tên, nhập tên.

Xem thêm: Phần Mềm Lồng Tiếng - 10 Ứng Dụng Tốt Nhất Để Lồng Video Trên Android

Nhấn Enter.

Xác định tên xuất phát điểm từ 1 phạm vi đang chọn

Chọn dải ô bạn muốn đặt tên, bao gồm cả nhãn cột cùng hàng.

Chọn Công thức > chế tạo ra từ vùng chọn.

Trong hộp thoại tạo nên Tên từ bỏ Vùng chọn, hãy chỉ xác định trí có chứa nhãn bằng phương pháp chọn vỏ hộp kiểm Hàng trên cùng,Cột trái, Hàng dưới cùng, hoặc Cột phải

Chọn OK.

Excel để tên những ô dựa trên những nhãn trong phạm vi bạn chỉ định.

Dùng tên trong công thức

Chọn một ô cùng nhập công thức.

Đặt nhỏ trỏ nơi bạn có nhu cầu dùng thương hiệu trong phương pháp đó.

Nhập vần âm đầu tên, rồi chọn tên từ danh sách xuất hiện.

Hoặc, lựa chọn Công thức > Sử dụng trong cách làm và lựa chọn tên bạn có nhu cầu dùng.

Nhấn Enter.

Quản lý tên trong sổ làm cho việc của chúng ta bằng Trình thống trị Tên

Trên Ribbon, hãy đi mang lại Công thức > được Xác >Quản lý Tên. Sau đó, chúng ta có thể tạo, sửa, xóa cùng tìm toàn bộ các tên được áp dụng trong sổ làm việc.


Trong Excel giành riêng cho web, chúng ta cũng có thể sử dụng những phạm vi mang tên mà chúng ta đã khẳng định trong Excel cho Windows hoặc đồ vật Mac. Lựa chọn một tên từ vỏ hộp Tên nhằm đi cho vị trí của phạm vi hoặc dùng Phạm vi sẽ Đặt thương hiệu trong công thức.

Hiện tại, tác dụng tạo Phạm vi có tên mới Excel dành riêng cho web không khả dụng.


Bạn phải thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc dấn sự cung ứng trongCộng đồng trả lời.