Hàm xử lý chuỗi trong excel

     
Tổng hợp các hàm cách xử lý chuỗi ký kết tự vào Excel, cú pháp cùng ví dụ sẽ giúp đỡ bạn bổ sung những kiến thức và kỹ năng ,câu lệnh đặc biệt quan trọng với công cụ giám sát mạnh mẽ này. Những hàm cách xử trí chuỗi ký tự để giúp bạn tách bóc tách ký kết tự ở bất kỳ vị trí như thế nào trong nội dung văn bản.

Excel là ứng dụng văn phòng cực kỳ mạnh mẽ với mọi tính năng giúp đỡ bạn xử lý dữ liệu, tính toán, thống kê,...Đây là phần mềm quan trọng quan trọng cùng với dân kế toán. Để biết cách tách tách dữ liệu trong Excel, đặc biệt là lượng văn bạn dạng có tài liệu lớn thì tổng hợp những hàm giải pháp xử lý chuỗi ký tự trong Excel dưới đấy là không thể không biết. Hãy cùng colonyinvest.net.vn mày mò cách sử dụng những hàm này nhé.

Bạn đang xem: Hàm xử lý chuỗi trong excel

*

3. Hàm MID()

Hàm MID là hàm lấy số cam kết tự được hướng đẫn trong chuỗi ký tự. Trường hợp chuỗi ký kết tự không đủ con số ký tự đáp ứng nhu cầu yêu mong của hàm MID thì lấy cho đến khi kết thúc chuỗi.

Cú pháp : =MID(Text, Trái, Số ký tự)

- Text : chúng ta có thể nhập vào chuỗi cam kết tự hoặc mã của ô chứa chuỗi ký kết tự cần bóc tách tách.

- Trái : bước đầu lấy cam kết tự thứ mấy tính tự trái sang.

- Số ký tự : con số ký từ được tách bóc tách

Ví dụ : Như trong hình bên dưới đây, để tách bóc tách ký tự sản phẩm công nghệ 4 từ bỏ trái sang có 3 ký tự của chuỗi "TAIVN20146SGN" nằm ở ô đựng D8 ta bao gồm cú pháp =MID(D8,4,3) ta được chuỗi ký kết tự "VN2" tại ô Hàm MID .

*

4. Hàm LOWER()

Để chuyển toàn bộ ký tự vào ô chứa, chuỗi cam kết tự thành in thường xuyên thì ta tất cả hàm Lower.

Cú pháp : = LOWER(Ô chứa)

- Ô đựng : nhập vào mã ô chứa hoặc chuỗi ký kết tự mà bạn có nhu cầu đổi thành ký tự in thường.

Ví dụ : Để đổi toàn thể chuỗi in hoa "TAIVN20146SGN" nằm ở ô cất D8 thành chữ in hay ta bao gồm cú pháp =LOWER(D8) ta được chuỗi ký tự in thường của nó là "taivn20146sgn".

*

5. Hàm UPPER()

Ngược lại cùng với hàm Lower thì ta cũng có hàm Upper nhằm biến những kí tự, chữ in hay thành cam kết tự in hoa. Dưới đây là cú pháp hàm Upper với ví dụ minh họa

Cú pháp : =UPPER(Ô chứa)

- Ô chứa : nhập vào mã ô đựng hoặc chuỗi ký tự mà bạn có nhu cầu đổi thành cam kết tự in hoa.

Xem thêm: Cố Định Công Thức Trong Excel, Cách Cố Định Vùng Dữ Liệu Trong Excel

Ví dụ : Để đổi toàn cục chuỗi in thường xuyên "taivn20146sgn" nằm trên ô cất D8 thành chữ in hoa ta bao gồm cú pháp =UPPER(D8) ta được chuỗi ký kết tự in hoa của nó là "TAIVN20146SGN".

*

6. Hàm PROPER()

Hàm PROPER cung ứng chuyển ký tự trước tiên trong từng từ thành ký tự in hoa và các ký tự còn lại trong từ thành in thường. Tham khảo cú pháp hàm PROPER với ví dụ minh họa

Cú pháp : =PROPER(Ô chứa)

- Ô cất : nhập vào mã ô chứa hoặc chuỗi ký kết tự mà bạn muốn chuyển đổi

Ví dụ : biến đổi toàn cỗ ký tự "taivn20146sgn" trong cột D8 thành "Taivn20146sgn" ta gõ cú pháp =PROPER(D8).

*

7. Hàm LEN()

Đếm số ký kết tự có trong chuỗi bao hàm cả chữ, số và cam kết tự quánh biệt.

Cú pháp : =LEN(Ô chứa)- Ô đựng : nhập vào ô chứa chứa chuỗi ký tự phải đếm.

Ví dụ : Để đếm số lượng ký tự vào chuỗi "taivn20146sgn*" tại ô D8 ta gồm cú pháp =LEN(D8) tại ô công thức, con số ký trường đoản cú 14 sẽ được trả về trên ô Hàm LEN.

*

8. Hàm TRIM()

Loại bỏ các ký trường đoản cú trống mãi sau ở nhị đầu chuỗi cam kết tự.

Cú pháp : = TRIM(Ô chứa)

- Ô đựng : nhập vào ô cất chuỗi cam kết tự gồm ký trường đoản cú trông mãi sau ở hai đầu chuỗi

Ví dụ : trên ô đựng D8 tất cả chuỗi ký tự " taivn20146sgn* " tồn tại ký kết tự trống ở hai đầu chuỗi để thải trừ ký trường đoản cú trống này ta có cú pháp =TRIM(D8) sẽ được "taivn20146sgn*" trên cột Hàm TRIM vào bảng tính Excel

*

Trên đó là tổng hợp những hàm cách xử trí chuỗi ký kết tự trong Excel, cú pháp cùng ví dụ khiến cho bạn nắm bắt các chức năng của hàm cùng cách thực hiện chúng. Dẫu vậy hàm này sẽn mang đến hiệu quả cao khi bạn cần giải pháp xử lý chuỗi tài liệu lớn, giải quyết quá trình nhanh chóng.

https://colonyinvest.net/tong-hop-cac-ham-xu-ly-chuoi-ky-tu-trong-excel-cu-phap-va-vi-du-22601n.aspx kế bên ra, trước khi đi tìm hiểu vào những hàm sâu sát hơn của Excel thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm các hàm cơ bạn dạng trong Excel để biết cách sử dụng các hàm cơ bản như MAX, MIN ... Cũng tương tự trang bị đều công cụ quan trọng khi sử dụng ứng dụng văn phòng này nhé.