Hàm làm tròn trong excel 2007

     

Hàm ROUND trong Excel là trong những hàm thông dụng được áp dụng để gia công tròn số khi bạn thực hiện đo lường các công dụng trung bình. Hãy nhằm Điện đồ vật XANH phía dẫn bí quyết dùng Hàm ROUND vào Excel để gia công tròn số hướng dẫn và chỉ định nhé!


Ví dụ trong bài bác được thực hiện trên phiên phiên bản Excel 2019, chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự như trên những phiên phiên bản Excel không giống như: 2007, 2010, 2013, 2016, 2017 và Microsoft Excel 365.

Bạn đang xem: Hàm làm tròn trong excel 2007


1 Công thức hàm ROUND

Hàm ROUND là hàm làm tròn số thập phân, đông đảo số nằm sau vệt chấm hoặc dấu phẩy (tùy cấu hình Excel của bạn). Dùng để triển khai tròn tác dụng tính trung bình.


Hàm ROUND có kết cấu như sau:

=ROUND(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number: Số mà bạn muốn làm tròn.Num_digits: Số chữ số mà bạn có nhu cầu làm tròn.

Lưu ý:

Nếu Num_digits dương, số sẽ được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.Nếu Num_digits bằng 0, số sẽ được làm tròn tới số nguyên gần nhất.Nếu Num_digits âm, số đã được làm tròn sang mặt trái dấu thập phân.

2 ví dụ hàm round

Đặt trường thích hợp ta bao gồm một list nhu yếu sau:

Làm tròn 8.15 cho tới một địa chỉ thập phân.Làm tròn 8.149 cho tới một địa chỉ thập phân.Làm tròn -9.475 cho tới hai địa điểm thập phân.Làm tròn 51.256 đến một địa điểm thập phân về bên cạnh trái của lốt thập phân.Làm tròn 500.5 về bội số sớm nhất của 1000.Làm tròn -50.55 về bội số sớm nhất của 100.Làm tròn 4.98 về bội số gần nhất của 10.

Để việc dùng hàm tính toán được dễ dàng nhất, các bạn đưa dữ liệu vào bảng tính Excel:

Bảng chứa tài liệu cần thao tác:

Làm tròn 8.15 cho tới một vị trí thập phân: các bạn nhập =ROUND(8.15,1)Làm tròn 8.149 tới một vị trí thập phân: chúng ta nhập =ROUND(8.149,1)Làm tròn -9.475 cho tới hai địa điểm thập phân: chúng ta nhập =ROUND(-9.475,2)Làm tròn 51.256 mang đến một địa điểm thập phân về bên cạnh trái của vết thập phân: các bạn nhập =ROUND(51.256,-1)Làm tròn 500.5 về bội số sớm nhất của 1000 : các bạn nhập =ROUND(500.5,-3)Làm tròn -50.55 về bội số gần nhất của 100: chúng ta nhập =ROUND(-50.55,-2)Làm tròn 4.98 về bội số sớm nhất của 10: bạn nhập =ROUND(4.98,-1)

Kết quả như sau:

Có thể thấy phần đa số bên dưới 5 sẽ được làm tròn xuống, còn từ 5 trở lên sẽ được làm tròn lên:

8.15 được gia công tròn mang đến 1 địa chỉ thập phân là 8.2.8.149 được làm tròn cho 1 vị trí thập phân là 8.1.-9.475 được thiết kế tròn mang đến 2 vị trí thập phân là -9.48.51.256 được thiết kế tròn mang đến một địa điểm thập phân về bên trái của vết thập phân là 50.500.5 được thiết kế tròn về bội số gần nhất của 1000 là 1000.-50.55 được làm tròn về bội số sớm nhất của 100 là -100.4.98 được làm tròn về bội số gần nhất của 10 là 0.

3 một vài hàm liên quan đến hàm ROUND

Hãy thuộc xem qua một trong những hàm liên quan đến hàm ROUND dưới đây:

Hàm ROUNDUP

Hàm ROUNDUP dùng để triển khai tròn một trong những lên, ra xa số 0.


Hàm ROUNDUP có cấu trúc như sau:

=ROUNDUP(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number: Số mà bạn muốn làm tròn lên.Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

Xem thêm: Cách Crack Monkey Junior: Learn To Read English, Spanish&More 24


Có thể thấy tất cả những vị trí bạn muốn làm tròn đều được gia công tròn lên:

6.1 được gia công tròn lên, mang đến 0 địa chỉ thập phân là 7 chứ chưa phải 6.2.9 được thiết kế tròn lên, mang lại 0 địa điểm thập phân là 3.5.15159 được thiết kế tròn lên, cho 3 địa điểm thập phân là 5.152.Hàm ROUNDDOWN

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn một số trong những xuống, tiến gần mang đến 0.


Hàm ROUNDDOWN có cấu trúc như sau:

=ROUNDDOWN(Number, Num_digits)

Trong đó:

Number: Số mà bạn muốn làm tròn xuống.Num_digits: Số chữ số mà bạn muốn làm tròn tới số đó.

Có thể thấy tất cả những vị trí bạn muốn làm tròn đều được gia công tròn xuống:

6.1 được thiết kế tròn xuống, đến 0 địa chỉ thập phân là 6 chứ chưa hẳn 7.2.9 được làm tròn xuống, mang đến 0 địa điểm thập phân là 2 chứ không phải 3.5.15159 được gia công tròn xuống, mang lại 3 địa chỉ thập phân là 5.151.Hàm MROUND

Hàm MROUND dùng để gia công tròn mang đến bội số của số khác.


Hàm MROUND có cấu trúc như sau:

=MROUND(Number, Multiple)

Trong đó:

Number: Số mà bạn có nhu cầu làm tròn.Multiple: Số mà bạn muốn làm tròn số tới bội số của nó.

Có thể thấy tất cả các số đều được gia công tròn thành bội số đối với số cơ mà bạn mong muốn:

Làm tròn 8 về bội số sớm nhất của 3 là 9 (9 là bội số của 3).Làm tròn -8 về bội số sớm nhất của -3 là -9 (-9 là bội số của -3).Làm tròn 3.7 về bội số sớm nhất của 0.2 là 3.8.


Trên đây là một số ví dụ như về hàm ROUND để gia công tròn số hướng dẫn và chỉ định trong Excel. Ao ước rằng để giúp đỡ ích cho mình và chúc bạn thành công nhé!