Hạch toán sửa chữa lớn tscđ

     

Kế toán thay thế tài sản cố định và thắt chặt theo TT200. Trên thực tế, lúc TSCĐ của doanh nghiệp bị lỗi hóc, cần thay thế thì kế toán khi đó sẽ hạch toán ra sao? Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn Kế toán sửa chữa tài sản cố định theo TT200 và ví dụ Kế toán thay thế sửa chữa tài sản cố định và thắt chặt theo TT200.

Bạn đang xem: Hạch toán sửa chữa lớn tscđ


*

Kế toán thay thế tài sản cố định và thắt chặt theo TT200


Những sự việc cần để ý khi Kế toán sửa chữa tài sản cố định và thắt chặt theo TT200.

Quy định của phòng nước về Kế toán thay thế tài sản thắt chặt và cố định như sau:

“1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp gia tài cố định được phản nghịch ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các giá cả này vào chi phí sản xuất marketing trong kỳ.

2. Các chi phí thay thế tài sản ráng định không được tính tăng nguyên giá TSCĐ mà được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần vào chi phí kinh doanh trong kỳ, nhưng về tối đa không quá 3 năm.

Đối với phần đông tài sản cố định mà việc thay thế có tính chu kỳ luân hồi thì công ty lớn được trích trước túi tiền sửa trị theo dự trù vào ngân sách chi tiêu hàng năm. Trường hợp số thực chi sửa chữa thay thế tài sản cố định lớn hơn số trích theo dự trù thì doanh nghiệp được tính thêm vào ngân sách chi tiêu hợp lý số chênh lệch này. Ví như số thực chi thay thế tài sản gắng định nhỏ tuổi hơn số vẫn trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi tiêu kinh doanh trong kỳ.”

3. Các chi phí liên quan lại đến TSCĐ vô hình phát ra đời muộn hơn ghi nhận ban sơ được đánh giá một biện pháp chắc chắn, làm tăng tiện ích kinh tế của TSCĐ vô hình so cùng với mức chuyển động ban đầu, thì được làm phản ánh tăng nguyên giá bán TSCĐ. Các chi phí tổn khác liên quan mang đến TSCĐ vô hình dung phát sinh sau ghi nhận ban sơ được hạch toán vào chi phí cung cấp kinh doanh”.

(Điều 7 Thông tư Số 45/2013/TT-­BTC)

Kế toán sửa chữa tài sản thắt chặt và cố định theo TT200.

Tài sản cố định và thắt chặt là quy định để Doanh nghiệp bảo trì hoạt động cung ứng kinh doanh. Để TSCĐ luôn bảo trì trạng thái hoạt động tốt, Doanh nghiệp liên tục phải bảo dưỡng, thay thế khi TSCĐ bị hỏng hóc. Khi hạch toán Kế toán sửa chữa thay thế tài sản vắt định, căn cứ quy tế bào thực hiện sửa chữa TSCĐ thì công việc sửa trị tài sản cố định được chia làm 2 các loại như sau:

Kế toán thay thế sửa chữa tài sản thắt chặt và cố định thường xuyên.Kế toán thay thế sửa chữa lớn tài sản cố định.

Sau đây, họ sẽ đi vào từng trường hợp nuốm thể:

1. Biện pháp hạch toán Kế toán thay thế tài sản cố định thường xuyên theo thông tứ 200.

Khi gây ra vấn đề tài sản bị bong tróc hoặc đề xuất bảo dưỡng, có thể xảy ra các trường phù hợp như: Bộ phận tài năng sản tự tiến hành sửa chữa TSCĐ; Bộ phận sản xuất phụ tiến hành sửa chữa; Thuê bên phía ngoài sửa chữa TSCĐ. Vậy giải pháp hạch toán từng ngôi trường hợp ví dụ như sau:

1.1. Ngôi trường hợp thành phần có tài sản tự tiến hành thay thế TSCĐ.

– khi phát sinh ngân sách chi tiêu sửa chữa, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642: chi phí sửa chữa TSCĐ (nếu chi tiêu sửa chữa nhỏ)

Nợ TK 242: Chi phí sửa chữa TSCĐ (nếu ngân sách chi tiêu sửa chữa trị cần phân bổ dần) 

Nợ TK 1332: tiền thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 152, 334….: Trị giá thay thế TSCĐ.

– mặt hàng kỳ xác minh mức phân chia tính vào túi tiền sản xuất kinh doanh từng kỳ, kế toán tài chính hạch toán:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sửa chữa được phân bổ

Có TK 242: ngân sách chi tiêu sửa chữa trị được phân bổ

1.2. Ngôi trường hợp bộ phận chế tạo phụ triển khai sửa chữa.

Khi phần tử sản xuất phụ thực hiện sửa chữa, bao gồm 2 kỹ năng xảy ra, đó là: Chi giá tiền không tập thích hợp riêng cho bộ phận sản xuất phụ thay thế và có tập hợp túi tiền riêng đến từng phần tử sản xuất phụ sửa chữa. Cố gắng thể:

– khi phát sinh giá cả sửa chữa, kế toán ghi:

Nợ những TK 621, 622, 627: chi phí sửa chữa nhỏ (chi tiết phần tử sản xuất phụ)

Nợ TK 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 152, 153, 334, …

– Cuối kỳ, kết chuyển chi tiêu của thành phần sản xuất phụ, kế toán tài chính ghi:

Nợ 154: chi phí sửa chữa (chi tiết phần tử sản xuất phụ)

Có những TK 621, 622, 627: Chi tầm giá sửa chữa.

– Khi thành phần sản xuất phụ chuyển nhượng bàn giao TSCĐ sửa chữa xong xuôi cho phần tử sử dụng TSCĐ, địa thế căn cứ trị giá bán TSCĐ sửa chữa chấm dứt do phần tử sản xuất phụ cung cấp, kế toán tài chính ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642: túi tiền sửa chữa trị nhỏ (chi tiết phần tử sử dụng TSCĐ)

Nợ TK 242: chi tiêu sửa trị cần phân bổ dần (chi tiết phần tử sử dụng TSCĐ)

Có TK 154: Chi phí tổn sửa chữa (chi tiết phần tử sản xuất phụ).

– sản phẩm kỳ kế toán xác minh mức phân chia tính vào chi tiêu sản xuất marketing từng kỳ, kế toán ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sửa chữa

Có TK 242: Chi tổn phí sửa chữa.

1.3. Trường hòa hợp Doanh nghiệp thuê bên phía ngoài sửa trị TSCĐ.

Trường hợp doanh nghiệp lớn thuê xung quanh để sửa chữa thay thế TSCĐ thì phản ánh chi giá thành sửa chữa và số tiền đề xuất trả cho đơn vị sửa chữa như sau:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642: giá thành sửa chữa

Nợ 1332: tiền ­thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 331…: tổng số tiền phải trả.

2. Bí quyết hạch toán Kế toán sửa chữa thay thế lớn tài sản thắt chặt và cố định theo thông bốn 200.

Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định và thắt chặt được chia thành 2 trường hợp, đó là: Kế toán thay thế lớn tài sản thắt chặt và cố định không nâng cấp; Kế toán sửa trị lớn TSCĐ mang tính chất nâng cấp, cải tạo.

2.1. Cách hạch toán Kế toán thay thế lớn tài sản cố định đối với trường hợp không nâng cấp.

Đối với trường đúng theo này, thường xẩy ra 2 trường đúng theo như sau:

2.1.1. Ngôi trường hợp công ty CÓ planer tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ từ trên đầu năm.

Khi doanh nghiệp gồm kế hoạch sửa chữa khủng từ đầu năm mới thì doanh nghiệp hoàn toàn có thể trích trước giá thành sửa chữa lớn TSCĐ theo kế hoạch cố gắng thể:

– hàng kỳ, theo kế hoạch trích trước giá thành sửa chữa to TSCĐ, kế toán tài chính ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 335: túi tiền sửa chữa to TSCĐ.

– ngân sách sửa chữa trị lớn thực tế phát sinh, kế toán ghi:

Nợ TK 2143: Chi phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Nợ 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 152, 153, 334, 338…

– Kết chuyển giá cả sửa trị lớn thực tế phát sinh khi trả thành, kế toán ghi:

Nợ TK 335: chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Có TK 2413: giá cả sửa chữa phệ TSCĐ.

– Khi xử lý số chênh lệch số ngân sách chi tiêu sửa chữa trị lớn thực tiễn phát sinh so với số được trích trước theo planer (nếu có):

Nếu số vạc sinh thực tiễn lớn hơn số trích trước theo chiến lược thì đang trích bửa sung, kế toán tài chính ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642: Chi phí thay thế sửa chữa lớn bửa sung

Có TK 335: Chi phí thay thế sửa chữa lớn bửa sung.

Nếu số thực tiễn phát sinh nhỏ hơn số trích trước thì ghi giảm chi phí, kế toán ghi:

Nợ TK 335: túi tiền sửa chữa lớn được giảm

Có những TK 623, 627, 641, 642: ngân sách chi tiêu sửa chữa lớn được giảm.

Xem thêm: Phần Mềm Tính Diện Tích Đất Tốt Nhất Hiện Nay, Đo Diện Tích Đất Bằng Điện Thoại

2.1.2. Ngôi trường hợp công ty lớn KHÔNG CÓ kế hoạch tiến hành thay thế lớn TSCĐ từ đầu năm.

Khi công ty lớn không trích trước ngân sách sửa chữa mập TSCĐ thì công ty lớn sẽ phân bổ dần chi phí sửa chữa to vào đối tượng người tiêu dùng có liên quan:

– giá cả sửa chữa trị lớn thực tiễn phát sinh, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 2413: Chi phí sửa chữa thay thế lớn TSCĐ

Nợ TK 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331…: Tổng trị giá chỉ thanh toán.

– Kết chuyển ngân sách sửa chữa khủng để phân bổ dần khi vẫn hoàn thành, kế toán ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642: chi phí sửa chữa nếu giá trị nhỏ

Nợ TK 242: chi tiêu sửa chữa trị phải phân bổ dần nếu cực hiếm lớn

Có TK 2413: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

– mặt hàng kỳ kế toán xác minh mức phân chia tính vào ngân sách chi tiêu sản xuất sale từng kỳ, kế toán ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642: ngân sách chi tiêu sửa chữa TSCĐ phân bổ

Có TK 242: ngân sách sửa trị TSCĐ phân bổ.

2.2. Cách hạch toán Kế toán sửa chữa lớn tài sản cố định và thắt chặt đối với ngôi trường hợp mang tính chất nâng cấp, cải tạo.

Chi giá thành phát sinh tiến hành thay thế sửa chữa lớn mang tính nâng cấp, cải tạo được tập thích hợp riêng theo từng công trình qua thông tin tài khoản 2413. Khi công trình xây dựng sửa chữa upgrade hoàn thành, bàn giao, giá trị tăng cấp sẽ được ghi tăng nguyên giá chỉ TSCĐ.

– khi phát sinh chi phí sửa chữa trị lớn mang tính chất nâng cấp, tôn tạo TSCĐ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 2413: Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 1332: chi phí thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 152, 331, 334…: Tổng trị giá bán thanh toán.

– Khi quá trình sửa chữa nâng cấp, cải tạo xong đưa TSCĐ vào sử dụng, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 211: TSCĐ sẽ được sửa chữa trị nâng cấp, cải tạo

Có TK 2413: Sửa chữa mập TSCĐ.

Để làm rõ hơn về Kế toán thay thế sửa chữa tài sản cố định theo TT200, mời các bạn theo dõi Ví dụ Kế toán sửa chữa tài sản cố định theo TT200.

 Ví dụ Kế toán thay thế tài sản cố định và thắt chặt theo TT200.

Ví dụ 1: Kế toán thay thế sửa chữa tài sản thắt chặt và cố định theo TT200 ngôi trường hợp sửa chữa thường xuyên.

Công ty Kế toán thành phố hà nội mua 1 máy cân bằng trị giá bán 30.000.000 VNĐ dùng cho phần tử quản lý. Sau 5 năm sử dụng, máy cân bằng này bị hỏng, yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng. Chi phí sửa chữa thay thế phát sinh là 2.000.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Gia sản này được phần tử sản xuất phụ tiến hành tiến hành sửa chữa thay thế nhưng chi phí không tập hợp riêng cho thành phần sản xuất phụ.

Nợ TK 642: 2.000.000 VNĐ

Nợ TK 1332: 200.000 VNĐ

Có TK 111: 2.200.000 VNĐ.

Ví dụ 2: Kế toán thay thế sửa chữa tài sản cố định và thắt chặt theo TT200 trường hợp sửa chữa thay thế lớn tài sản cố định.

Số liệu của khách hàng Hà Lan như sau:

_ Xuất phụ tùng thế thế: 2.000.000 VNĐ.

_ giá cả sửa chữa bằng tiền mặt: 3.000.000 VNĐ.

_ chi phí trả thợ sửa mướn ngoài: 1.500.000 VNĐ, thuế GTGT 10%. Giao dịch bằng chi phí mặt.

– ngân sách chi tiêu sửa chữa trị lớn thực tiễn phát sinh, kế toán ghi:

Xuất phụ tùng chũm thế:

Nợ TK 2143: 2.000.000 VNĐ

Có TK 152 (phụ tùng cố thế): 2.000.000 VNĐ.

Chi phí thay thế bằng tiền mặt:

Nợ TK 2143: 3.000.000 VNĐ

Có TK 111: 3.000.000 VNĐ.

Chi mức giá trả thợ sửa mướn ngoài:

Nợ TK 2143: 1.500.000 VNĐ

Nợ 1332: 150.000 VNĐ

Có TK 111: 1.650.000 VNĐ.

Nợ TK 335: 6.500.000 VNĐ

Có TK 2413: 2.000.000 VNĐ + 3.000.000 VNĐ + 1.500.000 VNĐ = 6.500.000 VNĐ.

Trên đấy là Kế toán sửa chữa thay thế tài sản cố định theo TT200 và lấy ví dụ như Kế toán thay thế sửa chữa tài sản cố định theo TT200.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.