Giới từ đi với ngày tháng năm trong tiếng anh

     

Giới trường đoản cú chỉ thời gian trong giờ Anh (prepositions of time) rất đa dạng vì vậy cách dùng giới từ chỉ thời hạn sẽ trở bắt buộc khó khăn nếu như không nắm được quy tắc hay cấu tạo của các giới từ thời gian. Nếu biết được cách thực hiện giới từ bỏ chỉ thời gian thì giới từ vẫn nằm trong vòng tay. Nội dung bài viết sau trên đây sẽ đưa ra phương pháp dùng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Bọn họ cùng bắt đầu với bảng bắt tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.Bạn đã xem: trước thời gian ngày tháng năm dùng giới tự gì


*

Bảng cầm tắt ngữ pháp giới từ chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN vào TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian vào ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ ngủ lễat Christmas; at Easter
cụm từ vậy địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + tháng hoặc tháng + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + tháng ngày (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong thời gian ngày (ngoại lệ) - xem lại giới trường đoản cú on sinh sống trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong 1 khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành động khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday and Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday to Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho đến khi mà / đến mức màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng chừng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm những gì ….trước khi ….

Bạn đang xem: Giới từ đi với ngày tháng năm trong tiếng anh

we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào khoảng hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to = up untillên đến (không nhiều hơn nữa một khoảng thời gian)up lớn yesteday
agođiều gì đã xảy ra trước dịp nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng cùng với giờhalf lớn six

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian

Để sử dụng giới tự chỉ thời gian at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to lớn một phương pháp đúng đắn, bọn họ phải nắm rõ cách dùng của chúng, họ cùng search hiểu.

Cách thực hiện giới tự in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ thường gặp mặt nhất trong những bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian, luật lệ ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : thời gian 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào sản phẩm công nghệ 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào đầy đủ thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều


*

Giới từ by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào tầm hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước thiết bị 2

By = before

Cách dùng giới từ chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to each of them. Trước lúc đi, anh ấy chào tạm biệt từng người trong những họ.

Giới từ thời gian after

after + thời gian / danh tự (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ chạm chán anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một số trong những người tin có cuộc sống sau lúc chết.

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ anh: till/until

till / untill + thời gian / danh tự : mang lại khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed to vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh chưa được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới tự đi với thời hạn up to

up khổng lồ = up until = đến, mang lại đến

Ví dụ: Up khổng lồ two hundred people were on board the ship. Đến 200 người xuất hiện trên tàu.

We can teach dancers up to intermediate level here. Bạn có thể dạy diễn viên múa có trình độ trung cung cấp tại đây.

Cách cần sử dụng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Bao gồm giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Shop đóng cửa ngõ suốt giữa trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Bài 168 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 1, Máy Bay Trực Thăng Ra Đời Năm Nào ?

Cách dùng các giới từ bỏ chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to ………, from………..till………., from………….until……….. = between : tự …….đến……..

Ví dụ: The museum is open from 9.30 to lớn 6.00 Tuesday lớn Sunday. Bảo tàng open từ 9.30 mang đến 6.00 từ bỏ Thứ tía đến chủ Nhật.

Giới tự trước thời gian during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn một sự việc xảy ra khi một hành động khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night và sleep by day. Họ thao tác làm việc vào đêm tối và ngủ vào ban ngày. (Nhấn dũng mạnh thời gian đêm hôm là thời gian họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây các lần vào đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ được chiếu bên trên truyền hình vào thời gian cuối tuần.

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng anh for

for + khoảng tầm giời gian: vào khoảng thời hạn ; được dùng để nhấn mạnh khoảng chừng thời gian diễn ra của hành vi hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi đang làm giám đốc được / trong 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới từ bỏ chỉ thời gian since

since + mốc thời gian / mệnh đề sinh hoạt quá khứ đơn: tự / từ bỏ khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, và has been there ever since (= and is still there) . Anh ấy bắt đầu làm bài toán cho công ty khi tránh trường học, cùng đã nghỉ ngơi đó kể từ đó (= với vẫn sống đó)

Giới từ thời gian tiếng anh within

within + khoảng thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: vào vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời gian ngắn, chúng ta có thể nói tiếng Anh trả hảo!

Các giới tự chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh past, to

past/ to + giờ: quá (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to six. 6 giờ nhát 15 phút.

Trước thời gian dùng giới trường đoản cú gì ago

thời gian + ago: cách/ đã qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đây 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã ra khỏi nhà hơn một giờ trước.

Bài tập trắc nghiệm về giới từ bỏ trong giờ đồng hồ anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 8A)

100 câu bài bác tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến đường (Bài 9A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh trực tuyến (Bài 10A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 11A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online (Bài 12A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 1B)

Kết luận: cách dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ đồng hồ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up khổng lồ mỗi từ bao gồm cách cần sử dụng riêng, họ cần hiểu rõ cấu trúc, bí quyết và ý nghĩa của từng giới từ một thì mới rất có thể sử dụng giới từ chỉ thời gian một cách đúng mực được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn rằng có phần lớn thiếu sót, ao ước nhận được góp phần và phản hồi của bạn dưới bài viết.