Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 12

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (94.19 KB, 5 trang )

bài 1: Tìm những cặp giá bán trị bằng nhau

Các cặp giá bán trị đều bằng nhau là:

1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...Bạn đã xem: Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 12

1 = 2

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1: Cho: 9 - 6 + 5 - 4 =...

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng lớp 1 vòng 12

A) 5

B) 2

D) 3

Câu 2: mang đến 9 - 3 - 4 - 1 =... Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A) 4

B) 2

C) 0

D) 1

Câu 3: cho 9 -5 + 6 - 5 =... Số thích hợp điền vào địa điểm chấm là:

A) 5

B) 6

C) 8

D) 4

Câu 4: cho 9 - 3 - 5 - 1 =... Số tương thích điền vào vị trí chấm là:

A) 1

B) 3

C) 2

D) 0

Câu 5: lựa chọn phép tình tương xứng với hình vẽ:

A) 10 - 4 = 6

B) 10 - 3 = 7

D) 9

Câu 7: chọn phép tình phù hợp với hình vẽ:

A) 9 - 2 - 2 = 5

B) 9 - 2 - 3 = 5

C) 9 - 5 = 4

D) 10 - 4 = 6

Câu 8: mang đến 10 - 8 + 4 =... Phép tính thích hợp điền vào nơi chấm là:

A) 2 + 4 + 2

B) 2 + 2 + 3

C) 2 + 2 + 1

D) 4 - 0 + 2

Câu 9: cho 10 - 5 + 3 nơi chấm là:

A) 7

B) 3 + 6

D) 8

Câu 10: Số ngay thức thì sau của số 8 trừ đi 4 bằng mấy?

A) 6

B) 7

C) 5

D) 4

Bài 3: Mười hai bé giáp

Câu 1: mang đến 10 - 5 + 2

Câu 2: tất cả mấy số to hơn 2 mà nhỏ tuổi hơn 10?

Câu 4: từ 6 mang lại 10 gồm mấy chữ số?

Câu 5: cho 9 - 3 + 1 = 6 +... - 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Xem thêm: Get Free Avast Internet Security Crack 2017 19, Avast Internet Security 2017 V17

Câu 6: cho 2 + 8 - 6 - 2 ... 10 - 4 - 4. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:...

Câu 7: đến 2 + 8 - 1 - 2... 7 - 5 + 6. Dấu phù hợp điền vào khu vực chấm là:

Câu 8: đến 8 + 2 - 3 = 3 +... - 3. Số tương thích điền vào chỗ chấm là:

Câu 9: Số ở giữa số 5 với số 7 là số...

Câu 10: mang đến 10 - 6 + ... = 9 - 0 - 2. Số tương thích điền vào địa điểm chấm là:

Đáp án và gợi ý giải Đề thi Violympic Tốn lớp 1 vịng 12

Bài 1: Tìm các cặp giá chỉ trị bằng nhau

1 = 9; 2 = 10; 3 = 5; 4 = 6; 7 = 8

(5)

Câu 2: D Câu 7: A

Câu 3: A Câu 8: D

Câu 4: D Câu 9: A

Câu 5: A Câu 10: C

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: 6

Câu 2: 7

Câu 3: 9

Câu 4: 5

Câu 5: 4

Câu 6: >

Câu 7:

Câu 8: 7

Câu 9: 6

Tài liệu liên quan


*

siêng đề Hình giải tích phẳng bản mới 2014 có Đáp án Thầy lưu Huy Thưởng 101 918 2
*

đề thi violympic toán trên mạng tu dưỡng thi vòng 1 (12) 1 830 0