Bài 86 trang 100 sgk toán lớp 9 tập 2, hình vành khăn

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai đường tròn đồng vai trung phong (h.65).Bạn đã xem: diện tích hình vành khăn

Tính diện tích s hình vành khăn lúc R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.Bạn vẫn xem: bí quyết tính diện tích s hình vành khăn

Hình vành khănlà phần hình trụ giữa hai tuyến phố tròn đồng trung ương (h.65).

Bạn đang xem: Bài 86 trang 100 sgk toán lớp 9 tập 2, hình vành khăn

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1> R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8cm.

Xem thêm: Tổng Hợp 5+ Ứng Dụng Định Vị Theo Số Điện Thoại, Định Vị Dõi Theo Số Điện Thoại 4+


*

*

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo R1và R2(giả sử R1và R2).

b) Tính diện tích s hình vành khăn khi R1= 10,5 cm, R2= 7,8 cm.


*

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình vành khăn là:

S = S1 – S2 = πR12- πR22 = π( R12 – R22)

b) gắng số: S = 3,14. (10,52 – 7,82) = 155,1(cm2)

Cho tam giác AHB gồm góc H = 90 ° ,góc A = 30° và bh =4cm.Tia phân giác góc B cắt AH tại O.Vẽ mặt đường tròn (O;OH) và con đường tròn (O;OA).Tính diện tích hình vành khăn ở giữa hai đường tròn trên

cho hình trụ đồng trung tâm , hình tròn nhỏ xíu có chu vi bởi 18.84 cm, hình trụ lớn gồm chu vi 31.4 cm. Hãy tính diện tích vành khuyên vày hai hinh tròn đó tạo nên ra.

vành khuyên nhủ là gì vậy

nếu diện tích là (18,84/3,14/1)*(18,84/3,14/1)*3,14=113,04 cm2

113,04+(31,4/3,14/2)*(31,4/3,14/2)*3,14=191,54 cm2

Cho hai hình trụ đồng vai trung phong ,hình tròn trước tiên cóp chu vi18.84cm hình trụ thứ hai gồm chu vi là 31.2cm tính diện tích hình vành khuyên vị hai hình trụ tạo thành

Cho hai hình tròn đồng tâm, hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84cm, hình tròn trụ thứ hai có chu vi 31,4cm. Hãy tính diện tích hình vành khuyên vày hai hình tròn trụ đó sản xuất thành

Bán kính hình trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn trụ lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn nhỏ là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên nhủ là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

Bán kính hình trụ lớn là:

31,4 : 3,14 : 2 = 5 (cm)

Diện tích hình tròn lớn là:

5x5x3,14 = 78,5 (cm2)

Bán kính hình tròn bé dại là:

18,84 : 3,14 : 2 = 3(cm)

Diện tích hình tròn bé dại là:

3x3x3,14 = 28,26 (cm2)

Diệnt ích hình vành khuyên là:

78,5 – 26,26 = 50,24 (cm2)

Đáp số:50,24 cm2

cho hai hình trụ đòng tâm,hình tròn thứ nhất có chu vi 18,84 cm;hình tròn đồ vật hai gồm chu vi 31,2 cm.hãy tính diện tích s hình vành khuyên bởi hai hình tròn trụ tạo thành