Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải 2016

     
STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) - khối A1 A01 16.38
2 52580205QT Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình rất tốt Công trình giao thông Đô thị Việt - Nhật) A01 18.48
3 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) A01 17.19
4 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chương trình rất chất lượng Cầu - Đường cỗ Việt – Anh) A01 18.54
5 52580205QT Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình tiên tiến) A00 19.26
6 52580205QT Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình rất chất lượng Công trình giao thông vận tải Đô thị Việt - Nhật) A00 16.89
7 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) A00 17.4
8 52580205QT Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình rất chất lượng Cầu - Đường cỗ Việt – Anh) A00 19.29
9 52520320 Kỹ thuật môi trường A01 18.21
10 52520320 Kỹ thuật môi trường A00 19.8
11 52510104 Công nghệ chuyên môn giao thông A01 17.85
12 52510104 Công nghệ nghệ thuật giao thông A00 20.01
13 52340101 Quản trị khiếp doanh A01 19.92
14 52340101 Quản trị kinh doanh A00 20.49
15 52310101 Kinh tế A01 20.22
16 52310101 Kinh tế A00 21.39
17 52340301QT Kế toán (Chương trình rất chất lượng Kế toán tổng phù hợp Việt - Anh) A01 17.04
18 52340301QT Kế toán (Chương trình rất tốt Kế toán tổng phù hợp Việt - Anh) A00 18.96
19 52340301 Kế toán A01 20.52
20 52340301 Kế toán A00 21.6
21 52840101 Khai thác vận tải A01 17.88
22 52840101 Khai thác vận tải A00 19.59
23 52840104 Kinh tế vận tải A01 19.74
24 52840104 Kinh tế vận tải A00 20.4
25 52580301QT Kinh tế chế tạo (Chương trình rất chất lượng Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) A01 17.34
26 52580301QT Kinh tế xuất bản (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) A00 16.95
27 52580301 Kinh tế xây dựng A01 20.64
28 52580301 Kinh tế xây dựng A00 21.9
29 52480201 Công nghệ thông tin A01 21.09
30 52480201 Công nghệ thông tin A00 22.5
31 52520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa A01 20.88
32 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa A00 22.71
33 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A01 19.86
34 52520201 Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử A00 21.99
35 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A01 19.14
36 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00 21.3
37 52520103 Kỹ thuật cơ khí A01 18.24
38 52520103 Kỹ thuật cơ khí A00 20.91
39 52580208QT Kỹ thuật tạo ra (Chương trình rất tốt Vật liệu và technology Việt - Pháp) A01 19.53
40 52580208QT Kỹ thuật xây dựng (Chương trình rất chất lượng Vật liệu và công nghệ Việt - Pháp) A00 17.55
41 52580208 Kỹ thuật xây dựng A01 17.04
42 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00 19.86
43 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A01 16.95
44 52580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00 20.16

Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học giao thông vận tải 2016

Thông tin Điểm chuẩn chỉnh 2021:Điểm chuẩn chỉnh theo ngành nghề 2021Điểm chuẩn chỉnh theo trường 2021


Tweet

Xem thêm: Cách Tắt Máy Tính Nhanh - 3+ Cách Tắt Laptop Windows 7, 8, 10 Đơn Giản

ngôi trường thành viên team trường GX
*

GHA - Đại học tập giao thông vận tải đường bộ (cơ sở phía Bắc)

Website chính: www.utc.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)37606352

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

xem trang tổng hòa hợp của trường GHA - Đại học giao thông vận tải đường bộ (cơ sở phía Bắc)