đánh số thứ tự trong excel khi lọc dữ liệu

Cách đánh số thứ tự vào excel hỗ trợ cho quá trình tạo bảng trong excel được dễ dàng với mau lẹ, tiết kiệm được tối đa thời gian. Nhưng nếu như bạn chưa biết thiết lập đặt đúng giải pháp công việc sẽ trở khó khăn khăn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn đánh số thứ tự trong excel đơn giản nhé!

Microsoft Excel là một ứng dụng xử lý bảng tính với nằm trong bộ Microsoft Office của hãng sản xuất Microsoft. Chương trình này hỗ trợ tối đa bé người vào quá trình tính toán thù, so sánh dữ liệu, tự động hóa công việc. Bên cạnh đó, hỗ trợ công việc một biện pháp tối ưu nhất là với dân văn chống không thể bỏ qua ứng dụng này. Chính sự quan liêu trọng này bạn cần trang bị cho bạn những kỹ năng văn phòng cơ bản thật vững chắc.

You watching: đánh số thứ tự trong excel khi lọc dữ liệu


NỘI DUNG BÀI VIẾT

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Cách 1: Cách kéo số thứ tự trong excel bằng chuột

Tạo số thứ tự vào excel bằng nhỏ trỏ chuột là biện pháp đánh số theo thứ tự sắp xếp vào list ngắn và list nhiều năm. Với phương pháp này còn có 2 giải pháp để bạn áp dụng như sau:

Đánh số thứ tự vào excel vào bằng chuột mang lại danh sách ngắn

Bước 1: Trong bảng số liệu cần đánh thứ tự, bạn chọn số bắt đầu trước Lúc đánh thứ tự vào ô đầu tiên (Ví dụ: số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 1" width="600" height="277" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_1_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-ngan-1-500x231.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 1"> Nhập số thứ tự vào excel list ngắn

Bước 2: Nhấn giữ phím “Ctrl” cần sử dụng chuột rê vào bên phải của ô đầu tiên góc dưới, bạn nhập số bắt đầu cho đến khi bé trỏ chuột chuyển quý phái dấu “+” cùng xuất hiện một dấu “+” nhỏ giống ảnh minch họa phía dưới.

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 2" width="600" height="281" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_2_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-ngan-500x234.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh – gọn - Ảnh 2"> Thao tác chuyển dấu vào excel danh sách ngắn

Bước 3: Tiếp tục nhấn giữ chuột trái di chuyển đến hết danh sách cần đánh số thứ tự

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 3" width="600" height="309" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_3_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/di-chuyen-chuot-tu-diem-dau-den-cuoi-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 3"> Di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối list ngắn

Sau đó bạn sẽ thấy kết quả số thứ tự tăng dần:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 4" width="600" height="309" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_4_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-danh-sach-ngan-500x258.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 4"> Kết quả hiển thị danh sách ngắn

Đánh số thứ tự vào excelbằng chuột mang lại danh sách dài

Đối với những list dài mặt hàng trăm, ngàn số, loại bạn muốn đánh số thứ tự bao gồm thể áp dụng biện pháp điền số thứ tự vào excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu số 1 tiếp theo số 2 (lần lượt theo thứ tự tăng dần)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 5" width="600" height="440" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_5_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-danh-sach-dai-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 5"> Nhập số thứ tự vào excel list dài

Bước 2: Kéo con trỏ chuột chọn vào nhị ô bạn vừa thao tác làm việc nhập số di chuyển con trỏ chuột tới ô bên phải của ô thứ phía hai bên dưới đến lúc chuyển dấu “+”

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh hao – gọn - Ảnh 6" width="600" height="435" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_6_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/thao-tac-chuyen-dau-trong-excel-danh-sach-dai-500x363.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 6"> Thao tác chuyển dấu vào excel list lâu năm

Bước 3: Sau đó nhấn chuột trái để excel tự động đánh số theo thứ tự. Bạn sẽ thấy kết quả tức thì sau đó:

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 7" width="600" height="437" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_7_19478_700.jpg 651w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-so-thu-tu-danh-sach-dai-1-500x364.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 7"> Kết quả đánh số thứ tự danh sách dài

Cách 2: Công thức đánh số thứ tự vào excel

Bước 1: Ô đầu tiên vào bảng ở cột STT, nhập số bắt đầu (một số bất kỳ bạn muốn, thường là số 1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 8" width="600" height="282" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_8_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-trong-excel-bang-cong-thuc-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 8"> Nhập số thứ tự trong excel bằng công thức

Bước 2:Nhập công thức vào ô tiếp theo (Ví dụ: =A5+1)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 9" width="600" height="282" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_9_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/nhap-cong-thuc-danh-so-tu-tu-trong-excel-500x235.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 9"> Nhập công thức đánh số thứ tự trong excel

(Trong đó: A5 đây là ô chứa số đầu tiên như bước 1; 1 chính là đơn vị bắt đầu; 2 đó là đơn vị gia tăng,…)

Bước 3: Khi đã nhập hoàn thành số bắt đầu bạn di chuyển bé trỏ chuột vào bên phải góc dưới của ô công thức. Con trỏ chuột sẽ chuyển thanh lịch dấu “+” thì bạn di chuyển chuột xuống dưới để copy lại công thức đánh số thứ tự trong excel

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 10" width="600" height="288" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_10_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/sao-chep-lai-cong-thuc-danh-so-thu-tu-trong-excel-500x240.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 10"> Sao chnghiền lại công thức đánh số thứ tự trong excel

Kết quả hiển thị sau thời điểm thao tác xong:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 11" width="600" height="287" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_11_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-danh-so-thu-tu-bang-cong-thuc-500x239.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 11"> Kết quả hiển thị đánh số thứ tự bằng công thức

Cách 3: Cách đánh số thứ tự vào excel gồm điều kiện với hàm COUNTA

Bên cạnh những cách tạo số thứ tự trong excel thủ công thì sử dụng hàm đánh số thứ tự cũng đem lại kết quả nhanh khô với đúng đắn. Ví dụ cụ thể dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hình dung và áp dụng hàm vào vào thao tác làm việc tạo số thứ tự vào excel.

See more: Sublime Text 3 Build 3207 License Key Sublime Text 3 Bản Quyền Mới Nhất 2020

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 12" width="600" height="357" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_12_19478_700.jpg 700w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x297.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 12"> Đánh thứ tự số bao gồm điều kiện vào excel với hàm counta

Sử dụng hàm Counta đánh số thứ tự gồm điều kiện: B2=IF(C2=””,0,COUNTA($C$2:C2))

Trong đó: Ô C2 cố định điểm đầu, điểm cuối ko cố định

Với công thức bên trên đây bạn thực hiện ngay lập tức tại ô B2 khi kéo xuống công thức đến kết thúc bảng, với ô không tồn tại giá bán trị sẽ trả về kết quả bằng 0 và tiếp tục đếm số thứ tự với những ô có giá trị ta sẽ có bảng kết quả như như sau:

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô giòn – gọn - Ảnh 13" width="600" height="387" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_13_19478_700.jpg 700w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-co-dieu-kien-trong-excel-voi-ham-counta-500x322.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 13"> Kết quả đánh thứ tự gồm điều kiện trong excel với hàm counta

Cách 4: Cách đánh số thứ tự lúc lọc dữ liệu trong excel với hàm SUBTOTAL

Cách đánh số thứ tự vào excel kho lọc dữ liệu bạn tất cả thể sử dụng hàm subtotal kết hợp với hàm IF để thực hiện. Dưới đây là phương pháp để những bạn thực hiện.

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 14" width="600" height="354" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_14_19478_700.jpg 700w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/danh-so-thu-tu-khi-loc-du-lieu-trong-excel-bang-ham-subtotal-ket-hop-ham-if-500x295.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh khô – gọn - Ảnh 14"> Đánh số thứ tự Khi lọc dữ liệu vào excel bằng hàm subtotal kết hợp với hàm IF

Cũng tương tự cách sử dụng hàm counta nhưng với Filter số thứ tự vẫn đúng đây đó là điều đặc biệt của hàm subtotal.

See more: Card Màn Hình Gigabyte Geforce Gtx 1050 Giá Rẻ, Chính Hãng, Giá Vga Gtx 1050 Ở Đâu Rẻ Nhất Tháng 08/2021

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 15" width="600" height="345" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_15_19478_700.jpg 700w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-hien-thi-khi-su-dung-filter-500x287.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô nóng – gọn - Ảnh 15"> Kết quả hiển thị khi sử dụng Filter

Hàm counta (cột B)

Hàm subtotal (cột C)

Công thức thực hiện: =IF(D2=””,””,SUBTOTAL(3,$D$2:D2))

Trong đó:

Ô không giá chỉ trị hàm sẽ không trả kết quả (IF(D2=””,””)

Ô D2 có giá trị thì tất cả thể áp dụng hàm SUBTOTAL(function_num,Ref1,…) (SUBTOTAL(3,$D$2:D2)

Cách 5: Cách đánh số thứ tự tự động trên Excel

Thao tác đánh số tự động trên excel là hoạt động thường xuim sử dụng bất kỳ nhân viên cấp dưới văn chống nào. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ áp dụng cụ thể đến bảng dữ liệu, đánh số thứ tự theo cột cùng thao tác làm việc này trọn vẹn tự động. Với những file dữ liệu có nhiều biết tin cần áp dụng đánh số thứ tự tự động sẽ giúp công việc hiệu quả hơn và tiết kiệm nhiều thời gian. Dưới đây là cách bạn thực hiện tạo thứ tự cột số tự động vào excel:

Bước 1: Nhập số thứ tự bắt đầu là số 1 (hoặc một số bất kỳ)

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 16" width="600" height="493" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_16_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/nhap-so-thu-tu-bat-dau-500x411.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 16"> Nhập số thứ tự bắt đầu

Bước 2: Mục Editing cliông xã chuột vào Fill / Series

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 17" width="600" height="440" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_17_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/lua-chon-type-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 17"> Thao tác chọn định dạng

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Series

*
Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 18" width="600" height="440" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_18_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/lua-chon-type-1-500x367.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nhanh – gọn - Ảnh 18"> Lựa chọn Type

Nếu làSeries inlựa chọn Rows để thao tác đánh số theo mặt hàng, chọn Columns đánh số theo cột

Type bạn có thể lựa chọn tùy chỉnh sau:

Linear (Đánh số tăng dần) Growth (Đánh số lũy tiến) Date (Đánh ngày tháng năm) AutoFill (Đánh số tự động) Step value (Khoảng giải pháp giữa những số thứ tự) Stop value (Chỉ định đánh số thứ tự)

Trong ví dụ này, áp dụng đánh số theo Columns cùng type Linear (Step value là một cùng Stop Value là 20)

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 19" width="600" height="404" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_19_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ap-dung-thao-tac-danh-thu-tu-theo-columns-500x337.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự trong excel nkhô hanh – gọn - Ảnh 19"> Áp dụng thao tác đánh số thứ tự theo cloumns

Sau Lúc làm việc dứt nhấn OK để hiển thị kết quả

*
Cách đánh số thứ tự vào excel nkhô cứng – gọn - Ảnh 20" width="600" height="491" srcset="https://colonyinvest.net/danh-so-thu-tu-trong-excel-khi-loc-du-lieu/imager_20_19478_700.jpg 600w, https://img.colonyinvest.net.com.vn/2020/08/ket-qua-danh-thu-tu-cot-trong-excel-500x409.jpg 500w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" title=" Cách đánh số thứ tự vào excel nhanh hao – gọn - Ảnh 20"> Kết quả đánh thứ tự cột vào excel

Hi vọng với những chia sẻ hữu ích trên đây sẽ góp bạn gồm thêm gớm nghiệm và kiến thức về biện pháp đánh số thứ tự trong excel. Đây là một trong những kỹ năng tin học văn phòng cơ bản đặc biệt với những bạn nhân viên cấp dưới văn chống cần phải nắm rõ để áp dụng vào trong quá trình làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian làm việc tối ưu.