Công thức xác định kết quả kinh doanh

     

Cách hạch toán xác định công dụng kinh doanh như thế nào? Đây là nghiệp vụ mà kế toán bắt buộc nắm được trong quá trình làm việc. Để rõ hơn về cách hạch toán xác định tác dụng kinh doanh, mời độc giả cùng kế toán Lê Ánh tìm hiểu trong nội dung bài viết sau.

Bạn đang xem: Công thức xác định kết quả kinh doanh

 


*

1. Xác định hiệu quả kinh doanh là gì

Trước khi tò mò khái niệm xác định hiệu quả kinh doanh là gì, bạn cần biết kết quả marketing là gì?

Kết quả marketing là số lãi hoặc lỗ vào một kỳ kế toán bởi vì các chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại.

Kết quả hoạt động kinh doanh của bạn gồm 3 tác dụng đó là: Kết quả hoạt động sản xuất tởm doanh, kết quả chuyển động tài chủ yếu và kết quả vận động khác.

Kết quả chuyển động sản xuất gớm doanh: Là số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần và trị giá vốn hàng bán, đưa ra phí bán sản phẩm và đưa ra phí cai quản doanh nghiệp. Trị giá vốn hàng bán bao hàm hàng hóa, sản phẩm, không cử động sản, ngân sách chi tiêu sản xuất của sản phẩm xây lắp, giá cả liên quan lại đến chuyển động kinh doanh bất tỉnh sản đầu tư chi tiêu như chi tiêu khấu hao,chi phí dịch vụ thuê mướn hoạt động, chi phí sửa chữa, nâng cấp, ngân sách thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư.Kết quả chuyển động tài chính: Là con số chênh lệch giữa giá thành hoạt đụng tài chính và thu nhập cá nhân của hoạt động tài chính.Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập khác và những khoản ngân sách chi tiêu khác.

Xác định kết quả chuyển động kinh doanh là việc xác minh và phản chiếu kết quả hoạt động kinh doanh với các chuyển động khác trong một kỳ kế toán năm của doanh nghiệp.

2. Tài khoản sử dụng hạch toán xác định hiệu quả kinh doanh

Hạch toán xác định tác dụng kinh doanh ta sử dụng tài khoản 911.

Bên Nợ:

– Ghi nhận trị giá chỉ vốn của sản phẩm, bđs đầu tư, hàng hóa và dịch vụ đã bán.

– túi tiền hoạt cồn tài chính, chi tiêu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp với các giá thành khác.

– đưa ra phí cai quản doanh nghiệp và chi phí bán hàng.

– Kết đưa lãi.

Bên Có:

– Ghi nhận lợi nhuận thuần về số sản phẩm, bđs nhà đất đầu tư, sản phẩm & hàng hóa và thương mại dịch vụ đã chào bán trong kỳ;

– lợi nhuận từ chuyển động tài chủ yếu và khoản ghi giảm ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp, những khoản thu nhập cá nhân khác.

– Kết gửi lỗ.

Tài khoản 911 không tồn tại số dư cuối kỳ.

3. Sơ vật dụng kế toán xác định kết quả kinh doanh


*

Dựa bên trên kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 911, kế toán tài chính Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn đọc một số nghiệp vụ kinh tế như sau:

3.1. Kế toán triển khai kết dịch số doanh thu bán hàng thuần vào thông tin tài khoản 911 ở thời điểm cuối kỳ kế toán:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

3.2. Kế toán triển khai kết chuyển trị giá bán vốn của sản phẩm, mặt hàng hóa, bất tỉnh sản đầu tư và dịch vụ thương mại đã phân phối vào cuối kỳ như sau:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

Có TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán.

3.3. Kết đưa doanh thu vận động tài bao gồm vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính

Có TK 911 – Xác định tác dụng kinh doanh.

3.4. Kết chuyển những khoản các khoản thu nhập khác vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 711 – các khoản thu nhập khác

Có TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh.

3.5. Kết chuyển ngân sách chi tiêu hoạt rượu cồn tài chính cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 635 – ngân sách chi tiêu tài chính.

3.6. Kết chuyển các khoản giá thành khác vào cuối kỳ ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 811 – ngân sách chi tiêu khác.

3.7. Kết chuyển ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vào vào cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821 – giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp.

3.8. Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh tạo nên trong kỳ, vào cuối kỳ kế toán ghi:

Nợ TK 911 – Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 642 – chi phí quản lý kinh doanh.

Xem thêm: Active By Phone Là Gì? Giải Đáp Các Câu Hỏi Về Activate By Phone

3.9. Định kỳ, đơn vị chức năng hạch toán phụ thuộc được phân cấp cho theo dõi hiệu quả kinh doanh vào kỳ nhưng không theo dõi mang đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tiến hành kết chuyển tác dụng kinh doanh vào kỳ lên đơn vị chức năng cấp trên.

– Kết đưa lãi, kế toán ghi:

Nợ TK 911- Xác định công dụng kinh doanh

Có TK 336 – cần trả nội cỗ (3368).

– Kết đưa lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 336 – cần trả nội bộ (3368)

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

3.10. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào roi sau thuế không phân phối.

– Kết chuyển lãi, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh

Có TK 421 – lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối.

– Kết gửi lỗ, kế toán ghi:

Nợ TK 421 – lợi nhuận sau thuế không phân phối

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh doanh.

4. Lấy một ví dụ xác định hiệu quả kinh doanh


*

Doanh nghiệp A tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, hồi tháng 6 có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Nhập kho thành phẩm dứt từ quy trình sản xuất cùng với tổng ngân sách sản xuất là 268.000

2. Xuất kho kết quả chuyển đến khách hàng, quý hiếm thành phẩm xuất là 146.000, giá cả có cả thuế GTGT 10% là 198.000 khóa học trưởng phòng nhân sự tại hà nội

3. Số hàng gửi chào bán kỳ trước được khách hàng hàng đồng ý thanh toán qua ngân hàng, doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có. Giá chỉ vốn sản phẩm gửi chào bán 75.000, giá cả có cả thuế GTGT 10% là 121.000

4. Xuất kho thành phẩm chào bán trực tiếp mang đến khách hàng, giá chỉ vốn sản phẩm xuất kho 94.000, giá cả theo hóa 1-1 có cả thuế GTGT 10% là 132.000. Sau thời điểm trừ tiền người sử dụng trả trước 82.000 trong thời điểm tháng 5/N, số còn lại khách hàng sẽ thanh toán vào tháng 8/N. Ngân sách chi tiêu vận chuyển giao dịch bằng tiền phương diện 2.100, trong các số ấy thuế GTGT 5%. 

5. Số mặt hàng gửi chào bán trong kỳ được khách hàng hàng đồng ý thanh toán cục bộ bằng tiền mặt. 

6. Chi phí bán sản phẩm khác phát sinh trong kỳ bao gồm:

– chi phí lương nhân viên bán sản phẩm phải trả: 8.600

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19%

– Trích khấu hao gia sản cố định: 3.500

– các khoản giá thành khác trực tiếp bởi tiền mặt: 2.900

7. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp gây ra trong kỳ bao gồm:

– tiền lương máy bộ quản lý doanh nghiệp cần trả: 12.500

– Trích BHXH, BHYT, KPCĐ: 19% 

– Trích khấu hao tài sản cố định: 4.800

– những khoản chi khác trực tiếp bằng tiền mặt: 3.400

8. Kết gửi xác định kết quả tiêu thụ trong tháng

Các nhiệm vụ trên được ghi sổ như sau:

1.

Nợ TK sản phẩm 268.000

gồm TK thành phầm dở dang 268.000

2.

Nợ TK mặt hàng gửi chào bán 146.000

bao gồm TK sản phẩm 146.000

3a.

Nợ TK giá bán vốn hàng bán 75.000

tất cả TK hàng gửi cung cấp 75.000

3b.

Nợ TK chi phí gửi ngân hàng 121.000

có TK Doanh thu bán sản phẩm 110.000

có TK Thuế bắt buộc nộp 11.000

4a.

Nợ TK Gía vốn hàng chào bán 94.000 

tất cả TK kết quả 94.000

4b.

Nợ TK thanh toán với quý khách 132.000

tất cả TK Doanh thu bán sản phẩm 120.000

bao gồm TK Thuế đề nghị nộp 12.000

4c.

Nợ TK đưa ra phí bán hàng 2.000

Nợ TK Thuế GTGT được khấu trừ 100

có TK tiền phương diện 2.100

5a.

Nợ TK giá chỉ vốn hàng phân phối 146.000

bao gồm TK hàng gửi phân phối 146.000

5b.

Nợ TK Tiền mặt 198.000 học tập kế toán thực hành thực tế ở đâu rất tốt tphcm

có TK Doanh thu bán sản phẩm 180.000

tất cả TK Thuế yêu cầu nộp 18.000

6.

Nợ TK đưa ra phí bán sản phẩm 16.634

có TK cần trả bạn lao rượu cồn 8.600

bao gồm TK BHXH, BHYT, KPCĐ 1.634

gồm TK Hao mòn tài sản cố định và thắt chặt 3.500

tất cả TK Tiền mặt 2.900

7.

Nợ TK bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp 23.075

tất cả TK yêu cầu trả tín đồ lao rượu cồn 12.500

bao gồm TK BHXH, BHYT, KPCĐ 2.375

bao gồm TK Hao mòn tài sản thắt chặt và cố định 4.800

có TK Tiền khía cạnh 3.400

8a.

Nợ TK Xác định công dụng 356.709

tất cả TK giá vốn hàng phân phối 315.000

bao gồm TK bỏ ra phí bán hàng 18.634

bao gồm TK bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp 23.075

8b.

Nợ TK Doanh thu bán hàng 410.000

bao gồm TK Xác định công dụng 410.000

Kết trái tiêu thụ = 410.000 – 356.709 = 53.291

8c.

Nợ TK Xác định hiệu quả 53.291

gồm TK lợi tức đầu tư chưa trưng bày 53.291

Qua bài viết trên, kế toán tài chính Lê Ánh hi vọng bạn phát âm sẽ cố gắng được những kiến thức liên quan mang lại hạch toán xác định kết quả kinh doanh để giao hàng cho công việc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào tương quan đến nhiệm vụ hạch toán xác định hiệu quả kinh doanh, hãy bình luận ngay mặt dưới nội dung bài viết để công ty chúng tôi giải đáp nhé. Chúc bạn đọc thành công.

Kế toán Lê Ánh là địa chỉ cửa hàng đào tạo các khóa học tập kế toán tổng thích hợp online với offline uy tín nhất trên thị phần hiện nay. Ngoài những khóa học tập kế toán, trung tâm còn tổ chức các khóa học xuất nhập vào và khóa huấn luyện và đào tạo hành thiết yếu nhân sự để thỏa mãn nhu cầu nhu ước của học tập viên bên trên cả nước. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm nội dung những khóa học trên website colonyinvest.net.