Cách vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Vẽ biểu thứ nhiệt độ và lượng mưa làm việc TP. hà Nội, Huế cùng Tp. Hồ Chí Minh (theo số liệu được thống kê bảng 31.1 SGK). Nhận xét về sự khác nhau của những trạm khí tượng kia.

You watching: Cách vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Biểu thứ ánh nắng mặt trời và lượng mưa của trạm khí tượng Thành Phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

*

*

Nhận xét:

- Trạm Hà Nội:

+ Nhiệt độ trung bình năm là 23,5°C. Nhiệt độ vừa đủ tháng cao nhất là 28,9°C (mon 7); nhiệt độ mức độ vừa phải mon rẻ tốt nhất là 16,4°C (tháng 1). Biên độ nhiệt là 12,5°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1676,2milimet. Lượng mưa vừa phải tháng cao nhất là 318milimet (tháng 8); lượng mưa vừa đủ tháng thấp tốt nhất là 18,6milimet (mon 1). Các mon mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Trạm Huế:

+ Nhiệt độ trung bình năm là 25,2°C. Nhiệt độ trung bình mon tối đa là 29,4°C (tháng 7), nhiệt độ mức độ vừa phải mon thấp tốt nhất là 20°C. Biên độ nhiệt là 9,4°C.

See more: Key Of Shinee Never Thought He'D Be A K Ey Shinee Phau Thuat Tham My

 

+ Tổng lượng mưa của trạm là 2867,7milimet. Lượng mưa vừa phải mon cao nhất là 795,6milimet (mon 10); lượng mưa vừa phải mon rẻ tuyệt nhất là 47,1milimet (tháng 3). Các tháng mùa mưa : 8, 9, 10, 11, 12.

- Trạm Tp. Hồ Chí Minh:

+ Nhiệt độ vừa phải năm là 27,1°C. Nhiệt độ mức độ vừa phải mon cao nhất là 28,9°C (mon 4); ánh nắng mặt trời trung bình mon thấp tốt nhất là 25,7°C (tháng 12). Biên độ nhiệt độ là 3,2°C.

+ Tổng lượng mưa của trạm là 1931 mm. Lượng mưa mức độ vừa phải tháng tối đa là 327mm (mon 9); lượng mưa mức độ vừa phải mon phải chăng tuyệt nhất là 4,1milimet (tháng 2). Các mon mùa mưa: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

See more: Những Bài Hát Nhẹ Nhàng Hay Nhất Về Tình Yêu, Top 100 Nhạc Nhật Nhẹ Nhàng Tình Cảm

-> - Nhiệt độ tăng mạnh từ bỏ Bắc vào Nam. Nhiệt độ mon 7 tối đa ở Huế và ánh sáng mon 1 thấp duy nhất sinh sống thủ đô. 

- Mưa các duy nhất ở Huế. Mùa mưa làm việc TP. hà Nội cùng Thành Phố Hồ Chí Minh vào mùa hè còn Huế vào thu - đông.