Cách tính thuế vat trong excel

     

A_Phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

1. Áp dụng đối với:

Cơ sở kinh doanh thực hiện nay đầy đủ chính sách kế toán, hoá đơn, bệnh từ theo dụng cụ của lao lý về kế toán, hoá đơn, bệnh từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; trừ các đối tượng người sử dụng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT (xem ở phần cách thức tính trực tiếp trên GTGT).

Bạn đang xem: Cách tính thuế vat trong excel

2. Xác định thuế GTGT yêu cầu nộp:

*

Trong đó:

2.1. Số thuế GTGT đầu ra:

*

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng người dùng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ thương mại phải tính cùng nộp thuế GTGT của sản phẩm hóa, thương mại dịch vụ bán ra.

khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở sale phải ghi rõ giá bán chưa tồn tại thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người tiêu dùng phải thanh toán. Trường hợp hoá solo chỉ ghi giá thanh toán giao dịch (trừ trường đúng theo được phép dùng bệnh từ sệt thù), không ghi giá chưa xuất hiện thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của sản phẩm hoá, dịch vụ đẩy ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, triệu chứng từ.

Ví dụ: Doanh nghiệp chào bán sắt, thép, giá chỉ bán chưa xuất hiện thuế GTGT đối với sắt F6 là: 11.000.000 đồng/tấn; thuế GTGT 10% bởi 1.100.000 đồng/tấn, mà lại khi phân phối có một số hoá đối chọi doanh nghiệp chỉ ghi giá thành là 12.100.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh thu bán được xác minh bằng: 12.100.000 đồng/tấn x 10% = 1.210.000 đồng/tấn thay do tính trên giá chưa tồn tại thuế là 11.000.000 đồng/tấn.

Cơ sở kinh doanh phải chấp hành cơ chế kế toán, hoá đơn, triệu chứng từ theo nguyên lý của pháp luật về kế toán, hoá đơn, bệnh từ. Trường thích hợp hoá đơn ghi không nên mức thuế suất thuế giá chỉ trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa từ bỏ điều chỉnh, cơ sở thuế kiểm tra, phát hiện tại thì giải pháp xử lý như sau:

Đối với đại lý kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ:

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi bên trên hoá đơn cao hơn nữa thuế suất đã được dụng cụ tại những văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT thì đề xuất kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất sẽ ghi trên hoá đơn;Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá 1-1 thấp hơn thuế suất sẽ được quy định tại các văn bản quy phi pháp luật về thuế GTGT thì buộc phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT giải pháp tại các văn phiên bản quy phi pháp luật về thuế GTGT.

2.1. Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Thuế GTGT nguồn vào bằng (=) tổng thể thuế GTGT ghi trên hoá đối chọi GTGT mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ thương mại (bao bao gồm cả gia tài cố định) cần sử dụng cho sản xuất, sale hàng hóa, thương mại dịch vụ chịu thuế GTGT cộng (+) tổng số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập vào hoặc hội chứng từ nộp thuế GTGT thế cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của cục Tài chủ yếu áp dụng so với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân nước ta và cá thể nước ngoài kinh doanh hoặc tất cả thu nhập tạo ra tại Việt Nam.

Trường phù hợp hàng hóa, thương mại dịch vụ mua vào là loại được sử dụng chứng từ đặc điểm ghi giá giao dịch thanh toán là giá bán đã tất cả thuế GTGT thì thuế GTGT đầu vào của sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ đó được xác định như sau:

Giá tínhthuế GTGT

=

Giá thanh toán

x

Thuế suất của sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ (%)

1

+


Thuế suất của hàng hóa, thương mại dịch vụ (%)

Ví dụ: trong kỳ, công ty A thanh toán giao dịch dịch vụ đầu vào được tính khấu trừ là các loại đặc thù:

Tổng giá thanh toán giao dịch 110 triệu vnd (giá tất cả thuế GTGT), dịch vụ này chịu đựng thuế là 10%, số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ tính như sau:

110 triệu

x 10% = 10 triệu đồng

1 + 10%

Giá chưa có thuế là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.

Số thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ được khẳng định theo bề ngoài khấu trừ thuế GTGT

Trường phù hợp hoá đơn ghi không nên mức thuế suất thuế giá chỉ trị ngày càng tăng mà những cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, phòng ban thuế kiểm tra, phát hiện thì xử trí như sau:

Đối với cơ sở sale mua hàng hoá, dịch vụ:

Nếu thuế suất thuế GTGT ghi bên trên hoá đối kháng mua vào cao hơn nữa thuế suất sẽ được hình thức tại những văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất giải pháp tại những văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật về thuế GTGT; trường hợp khẳng định được bên buôn bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hoá đơn thì được khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi trên hoá đơn nhưng phải có xác thực của cơ sở thuế trực tiếp thống trị người bán;Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá solo thấp hơn thuế suất lý lẽ tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế nguồn vào theo thuế suất ghi bên trên hoá đơn.

B_Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

1. Áp dụng đối với các đối tượng sau đây:Cá nhân, hộ marketing không triển khai hoặc thực hiện không đầy đủ cơ chế kế toán, hoá đơn, bệnh từ theo phương pháp của pháp luật.Tổ chức, cá nhân nước xung quanh kinh doanh không áp theo Luật Đầu tư và những tổ chức không giống (bao gồm cả những tổ chức kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức triển khai sự nghiệp và các tổ chức khác) không tiến hành hoặc tiến hành không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, triệu chứng từ theo dụng cụ của pháp luật, trừ những tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ thương mại để tiến hành vận động tìm kiếm, thăm dò, cải cách và phát triển và khai quật dầu khí.

Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ hàng hoá, thương mại dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm tìm thăm dò, cải cách và phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt, bên vn chịu nhiệm vụ khấu trừ với nộp nắm theo phần trăm do bộ Tài chính quy định. Trường hòa hợp tổ chức, cá nhân nước bên cạnh đăng ký, khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì số thuế sẽ nộp theo tỷ lệ do cỗ Tài chính được trừ vào số thuế đề nghị nộp.

Hoạt động sale mua bán, vàng, bạc, đá quý.

Trường vừa lòng cơ sở sale vừa có hoạt động kinh doanh mua, cung cấp vàng, bạc, đá quý, vừa có vận động chế tác sản phẩm vàng, bạc, xoàn thì vận dụng tính thuế đối với các vận động này theo phương pháp tính thẳng trên giá trị gia tăng.

2. Xác định thuế GTGT bắt buộc nộp:

Số thuế GTGT buộc phải nộp

=

GTGT của mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế buôn bán ra

x

Thuế suất áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ

2.1. Giá trị ngày càng tăng của sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ được xác định như sau:

Giá trị gia tăng

=

Giá thanh toán của mặt hàng hoá, thương mại dịch vụ bán ra

-

Giá giao dịch thanh toán của sản phẩm hoá, dịch vụ mua vào tương ứng

Giá thanh toán giao dịch của sản phẩm hoá, dịch vụ đẩy ra là giá thực tiễn bán ghi trên hoá đơn bán sản phẩm hoá, dịch vụ, bao hàm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí tổn thu thêm cơ mà bên bán tốt hưởng, không rõ ràng đã thu tiền hay không thu được tiền.Giá thanh toán giao dịch của sản phẩm hoá, thương mại dịch vụ mua vào được xác minh bằng cực hiếm hàng hoá, thương mại dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sản xuất, sale hàng hoá, thương mại dịch vụ chịu thuế GTGT đẩy ra tương ứng.

- Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng người dùng nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT không được xem giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, chế tạo làm tài sản thắt chặt và cố định vào lợi nhuận hàng hoá, dịch vụ mua vào để tính quý giá gia tăng.


- Trường hòa hợp trong kỳ tính thuế tạo nên giá trị tăng thêm âm (-) của vàng, bạc, kim cương thì được tính bù trừ vào giá trị ngày càng tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Ngôi trường hợp không có phát sinh giá bán trị tăng thêm dương (+) hoặc giá bán trị gia tăng dương (+) cảm thấy không được bù trừ giá chỉ trị gia tăng âm (-) thì được kết đưa để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá chỉ trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

Giá trị ngày càng tăng xác định so với một số ngành nghề marketing như sau:

- Đối với hoạt động sản xuất, khiếp doanh:

Là số chênh lệch giữa doanh số bán với doanh số đồ vật tư, sản phẩm hoá, dịch vụ mua vào cần sử dụng cho sản xuất, ghê doanh.

Xem thêm: So Sánh Iphone 6S Plus Và Iphone 6 Plus, Kẻ 8 Lạng Người Nửa Cân

Trường đúng theo cơ sở kinh doanh không hạch toán được doanh số vật tư, hàng hoá, thương mại & dịch vụ mua vào tương ứng với lợi nhuận hàng xuất kho thì xác minh như sau:

Giá vốn hàng phân phối ra

=

Doanh số tồn đầu kỳ

+

Doanh số cài trong kỳ

-

Doanh số tồn cuối kỳ

Ví dụ: Một cửa hàng A phân phối đồ gỗ, vào thời điểm tháng bán được 150 sản phẩm, tổng doanh số bán là 25 triệu đồng.

Giá trị vật dụng tư, nguyên liệu mua ngoại trừ để cung cấp 150 sản phẩm là 19 triệu đồng, trong đó:

+ vật liệu chính (gỗ): 14 triệu.

+ vật tư và dịch vụ thương mại mua ngoại trừ khác: 5 triệu.

Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế GTGT cơ sở A phải nộp được xem như sau:

+ GTGT của thành phầm bán ra: 25 triệu đồng - 19 triệu đồng = 6 triệu đồng.

+ Thuế GTGT bắt buộc nộp: 6 triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đồng.

- Đối với xây dựng, thêm đặt:

Là số chênh lệch giữa tiền tiếp thu xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục dự án công trình trừ (-) ngân sách vật tư nguyên liệu, ngân sách chi tiêu động lực, vận tải, dịch vụ thương mại và ngân sách khác mua ko kể để ship hàng cho vận động xây dựng, lắp ráp công trình, hạng mục công trình.

- Đối với chuyển động vận tải:

Là số chênh lệch thân tiền thu cước vận tải, bốc xếp trừ (-) chi phí xăng dầu, phụ tùng thay thế và túi tiền khác mua xung quanh dùng cho hoạt động vận tải.


- Đối với vận động kinh doanh ăn uống:

Là số chênh lệch giữa tiền thu về bán hàng ăn uống, tiền giao hàng và các khoản thu không giống trừ (-) giá vốn hàng hóa, thương mại dịch vụ mua quanh đó dùng cho sale ăn uống.

- Đối với vận động kinh doanh vàng, bạc, đá quý:

Là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, trừ (-) giá bán vốn của vàng, bạc, đá quý chào bán ra.

- Đối cùng với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng người tiêu dùng tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ thuế có marketing mua, cung cấp vàng, bạc, kim cương áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

Cơ sở phải hạch toán riêng biệt thuế GTGT nguồn vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của sản phẩm hoá, thương mại & dịch vụ theo từng hoạt động kinh doanh và cách thức tính thuế riêng.

Trường hòa hợp không hạch toán được riêng biệt thì được xác minh phân xẻ thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ lệch giá của sản phẩm hoá, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo cách thức khấu trừ thuế trên tổng doanh thu bán hàng phát sinh vào kỳ, trong đó doanh số mặt hàng hóa dịch vụ thương mại chịu thuế GTGT là toàn cục doanh thu của sản phẩm hóa, thương mại & dịch vụ chịu thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ; tổng lệch giá của mặt hàng hóa, dịch vụ xuất kho trong kỳ bao gồm: lợi nhuận hàng hóa, thương mại dịch vụ chịu thuế GTGT; lợi nhuận hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT với chênh lệch giữa giá thành và giá tải của hoạt động mua bán, marketing vàng, bạc, vàng (không bao gồm chênh lệch âm (-)).

- Đối với các vận động kinh doanh khác:

Là số chênh lệch giữa tiền thu về vận động kinh doanh trừ (-) giá bán vốn của hàng hóa, dịch vụ thương mại mua quanh đó để thực hiện hoạt động kinh doanh đó.

2.2. Đối cùng với cơ sở kinh doanh (trừ những doanh nghiệp áp dụng cách thức khấu trừ thuế, hộ, cá thể kinh doanh) bán hàng hoá, thương mại & dịch vụ có không thiếu hoá đối kháng của mặt hàng hoá, dịch vụ đẩy ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện khẳng định được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như đúng theo đồng và bệnh từ thanh toán giao dịch nhưng không tồn tại đủ hoá đơn mua sắm hóa, thương mại dịch vụ đầu vào:

Giá trị gia tăng

=

Doanh thu

x

Tỷ lệ (%) GTGTtính trên doanh thu

phần trăm (%) giá bán trị ngày càng tăng tính trên lợi nhuận làm căn cứ xác minh giá trị gia tăng được công cụ như sau:

- thương mại dịch vụ (phân phối, cung cấp hàng hoá): 10%.

- Dịch vụ, thi công (trừ xây dựng bao gồm bao thầu nguyên đồ liệu): 50%.

- Sản xuất, vận tải, thương mại & dịch vụ có gắn thêm với sản phẩm hoá, xây dựng bao gồm bao thầu nguyên thiết bị liệu: 30%.

2.3. Vận động kinh doanh; hộ gớm doanh, cá thể kinh doanh không tiến hành hoặc triển khai không đầy đủ chính sách kế toán, hoá đơn, chứng từ theo hiện tượng của luật pháp thì nộp thuế theo phần trăm (%) GTGT do bộ Tài chủ yếu quy định.