Cách tính khoảng thời gian trong excel

     

Đôi khi, trong vượt trình thao tác với tài liệu ngày tháng nghỉ ngơi trong Excel, bọn họ cần tính khoảng thời hạn giữa hai thời điểm. Nội dung bài viết này Học Excel Online sẽ share cho các bạn về việc áp dụng hàm DATEDIF kết phù hợp với 1 số kí thuật khác nhằm đạt được kết quả này. Đầu tiên là bảng tính Excel Online của bọn họ đã chứa hầu hết các thông tin về nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Cách tính khoảng thời gian trong excel


Cú pháp hàm DATEIF

Cú pháp hàm DATEIF: =DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Trong đó:

Start_date: Là ngày tháng trước tiên hoặc ngày ban đầu của một khoảng thời hạn đã cho.End_date: Là ngày cuối cùng hoặc ngày ngừng khoảng thời gian.Unit: Là giá bán trị tin tức muốn trả về.

Dưới đây là những ví dụ cụ thể để chúng ta hiểu hơn về hàm Dateif nhé!

Tính số giờ giữa hai thời điểm trong Excel bằng hàm datedif

Để tính số giờ giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=INT((B2-A2)*24)


*

và thừa nhận được tác dụng là 42988

hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))

Tính số phút hai thời điểm trong Excel với hàm datedif

Để tính số phút giữa hai thời điểm trên chúng ta sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60)

và thừa nhận được công dụng là 2579334

Hoặc

=DAY(ABS(B2-A2))*24*60 + HOUR(ABS(B2-A2))*60 + MINUTE(ABS(B2-A2))

Tính số giờ giây giữa hai thời gian trong Excel

Để tính số giây thân hai thời gian trên bọn họ sử dụng phương pháp sau:

=INT((B2-A2)*24*60*60)

và nhận được công dụng là 154760085

Tính số năm thân hai thời điểm trong Excel

Để tính số năm giữa hai thời khắc trên bọn họ sử dụng bí quyết sau:

=DATEDIF(A2,B2,"y")

và nhận được kết quả là 4

Tính số tháng thân hai thời khắc trong Excel

Để tính số tháng giữa hai thời gian trên bọn họ sử dụng cách làm sau:

=DATEDIF(A2,B2,"m")

và thừa nhận được kết quả là 58

Tính số ngày giữa hai thời gian trong Excel cùng với hàm datedif

Để tính số ngày giữa hai thời khắc trên họ sử dụng hàm datedif với công thức sau:

=DATEDIF(A2,B2,"d")

và nhận được tác dụng là 1791

Trước khi share một công thức tổng thể cho đầy đủ trường hợp chúng ta cũng có thể nghĩ đến, xin hãy phân chia sẻ bài viết này, sự share là nguồn khích lệ lớn số 1 để trang web thường xuyên những nội dung bài viết thế này

Tính thời hạn tổng phù hợp ra năm, tháng, giờ, phút, giây giữa 2 thời điểm hàm datedif

Chúng ta cần sử dụng công thức hàm datedif nhằm thực hiện:

=DATEDIF(A2,B2,"y")&" năm, "&DATEDIF(A2,B2,"ym")&" tháng ,"&DATEDIF(A2,B2,"md")&" ngày, "&TEXT(B2-A2,"hh")&" giờ, "&TEXT(B2-A2,"mm")&" phút, "&TEXT(B2-A2,"ss")&" giây"

Và nhấn được tác dụng như hy vọng muốn:

4 năm, 10 mon ,26 ngày, 04 giờ, 54 phút, 45 giây

Sử dụng hàm TEXT để định dạng thời gian


Để sử dụng hàm TEXT, chúng ta hãy làm cho quen với cùng 1 số quy cầu định dạng của hàm này.

Xem thêm: Top 10 Phần Mềm Tăng Tốc Độ Chơi Game Không Là Và Mượt Hơn


Cú pháp của hàm TEXT như sau:

=TEXT(, )
Tham số sản phẩm công nghệ nhất ví dụ rồi, bọn họ muốn format gì thì chúng ta sẽ cho vô đó. Tham số thứ hai là họ muốn định dạng như vậy nào, trong bài xích này, bọn họ muốn format thời gian. Vậy nên chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 1 số lấy ví dụ sau đây:
Tính số giờ thân 2 thời điểm:=TEXT(B2-A2,"h")Tính giờ cùng phút thân 2 thời điểm:= TEXT(B2-A2,"h:mm")Tính giờ, phút với giây giữa 2 thời điểm=TEXT(B2.A2, "h:mm:ss")Để các bạn hiểu rộng về hàm Dateif, mình vẫn cung cấp cho mình thêm một ví dụ như nữa nhé!

Tính số ngày từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc

Để tính khoảng cách ngày thân 2 thời điểm: từ ngày bắt đầu cho tới ngày kết thúc, chúng ta có 2 bí quyết làm như sau:

*

Cách 1: cần sử dụng phép trừ trực tiếp giữa 2 mốc ngày: Ngày ngừng – Ngày bắt đầu

Kết quả y hệt như tại ô C2 trong hình trên.

Cách 2: áp dụng hàm DATEDIF theo đơn vị tính là số ngày

Cấu trúc: DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, "d")

Ký hiệu “d” đại diện cho ngày (Day)

Ta thấy hiệu quả của cả 2 cách tính đều bởi nhau.

Tính số tuần thân hai ngày

Bản thân hàm DATEDIF ko có đơn vị tính là Tuần, cơ mà dựa vào đặc điểm: 1 tuần luôn có 7 ngày, do đó ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Lấy hiệu quả hàm DATEDIF theo ngày phân tách cho số 7

*

Công thức tại ô D2 cho họ kết quả tính theo số tuần giữa hai ngày: từ thời điểm ngày bắt đầu tới Ngày kết thúc:

=DATEDIF(A2,B2,”d”)/7

Để tính theo tròn số tuần (đủ tuần), chúng ta sẽ thực hiện hàm loại trừ phần thập phân là hàm TRUNC hoặc hàm INT

=TRUNC(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7, 0)

=INT(DATEDIF(A2,B2,”d”)/7)

Tính số tháng giữa hai ngày

Để tính số tháng, bọn họ sử dụng thông số “m” vào hàm DATEDIF như sau:

*

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “m”)

Số tháng được tính vào hàm DATEDIF trên vẻ ngoài tròn ngày, đủ ngày chứ không đơn thuần chỉ xét chênh lệch số tháng.

Tính số năm giữa nhì ngày

Để tính số tháng, họ sử dụng thông số “y” vào hàm DATEDIF như sau:

*

Tại ô F2 dùng công thức xác định số năm:

=DATEDIF(Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, “y”)

Số năm được tính trong hàm DATEDIF được tính bên trên nguyên tắc đủ ngày.

Tính số mon lẻ ngoài những năm tròn

Để tính số mon lẻ ko kể số năm, ta hoàn toàn có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính số mon – (Số năm * 12)

Cách 2: sử dụng hàm DATEDIF với thông số là “ym”

*

Trong ô E2, phương pháp Datedif thực hiện là:

=DATEDIF(A2,B2,”ym”)

Kết quả: 16 tháng = một năm + 4 mon lẻ

Hi vọng với công thức này, các bạn có thể vận dụng linh động cho quá trình của mình.

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, bọn họ không chỉ nắm rõ được những hàm cơ mà còn phải sử dụng giỏi cả những công cầm của Excel. Phần đa hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những qui định thường áp dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…