CÁCH SỬ DỤNG HITLEAP

Hitleap là dịch vụ đàm phán Traffic miễn chi phí giúp bạn tăng lượt truy vấn cho website một phương pháp dễ dãi. Lúc chúng ta tđắm đuối gia Hitleap bạn sẽ truy cập trang web của các thành viên không giống vào khối hệ thống. Đổi lại, trang web của các bạn sẽ được xem như vì hàng ngàn ngàn thành viên tích cực.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hitleap

Hitleap thành lập năm 2008 cùng đến nay vẫn được rất nhiều người tiêu dùng vì chưng tính đơn giản và dễ áp dụng. quý khách chỉ việc sử dụng phần mềm Hitleap exchange, singin thông tin tài khoản cùng nhằm phần mềm từ chạy 24 tiếng. Lúc Này Hitleap Exchange được cải cách và phát triển bên trên 2 hệ quản lý điều hành Windows cùng Linux.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 Hitleap sẽ bỏ đơn vị chức năng Minutes nạm vào sẽ là đơn vị chức năng Hits, 3 Hits = 1Minutes trước đây.

Phần 1: Đăng ký kết Hitleap

1. Quý Khách truy vấn vào đây ấn vào Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1-300x150.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1.png" class="lazyload wp-image-877 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_670,h_335/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_670,h_335/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1.png" alt="hitleap là gì" width="670" height="335" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_791/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1.png 791w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1-300x150.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1-768x384.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-1-696x348.png 696w" data-sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" />

2. Trong trang đăng ký (Sign Up) bạn điền can hệ gmail, thương hiệu đăng nhập, password (2 lần) , tích lựa chọn “I agree to the Terms of Service” nhằm gật đầu đồng ý luật pháp thực hiện. Cuối cùng ấn Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2-300x194.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2.png" class="lazyload size-full wp-image-878 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_668,h_433/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_668,h_433/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2.png" alt="đăng ký hitleap" width="668" height="433" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_668/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2.png 668w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2-300x194.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_648/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-2-648x420.png 648w" data-sizes="(max-width: 668px) 100vw, 668px" />

3. Truy cập email cùng kích hoạt thông tin tài khoản.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3-300x158.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3.png" class="lazyload wp-image-879 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_672,h_355/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_672,h_355/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3.png" alt="hitleap là gì" width="672" height="355" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_892/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3.png 892w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3-768x406.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3-696x368.png 696w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_795/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-3-795x4đôi mươi.png 795w" data-sizes="(max-width: 672px) 100vw, 672px" />

Phần 2: Cài đặt và sử dụng Hitleap Viewer

1. Đăng nhập thông tin tài khoản Hitleap, ấn chọn thực đơn Earn Traffic, tài Hitleap Viewer tương xứng cùng với hệ quản lý và điều hành nhiều người đang thực hiện.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4-300x174.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4.png" class="lazyload wp-image-880 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_680,h_395/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_680,h_395/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4.png" alt="cách thực hiện hitleap" width="680" height="395" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_942/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4.png 942w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4-300x174.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4-768x446.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4-696x404.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_723/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_colonyinvest.net-4-723x4đôi mươi.png 723w" data-sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />

2. Cài đặt với bật Hitleap Viewer bên trên laptop (hoặc VPS Windows). Đăng nhập với thông tin tài khoản đang tạo ra.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" class="lazyload size-full wp-image-883 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_815,h_640/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_815,h_640/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" alt="hitleap là gì" width="815" height="640" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_815/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png 815w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-768x603.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-696x547.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_535/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-535x4đôi mươi.png 535w" data-sizes="(max-width: 815px) 100vw, 815px" />

Hitleap viewer đã tự truy vấn những trang web không giống vào ứng dụng, chúng ta cũng có thể thu nhỏ tuổi phần mềm cùng thao tác làm việc không giống. Quý khách hàng nhận ra tối đa 3000 Hits/ngày cho 1 Slot Hitleap (thông tin tài khoản miễn phí), cđọng nuốm các bạn nhân 2 3 4…

Lưu ý: Hitleap chỉ tính lượng truy vấn theo IP vị đó nếu khách hàng cài đặt Hitleap Viewer mang đến nhiều máy vi tính thuộc mạng (cùng IP) thì Hitleap chỉ tính 1 cái độc nhất vô nhị thôi. Nếu muốn cài thêm Hitleap Viewer các bạn nên chắc hẳn rằng không giống can hệ IP..

Phần 3: Thêm Website vào Hitleap

Sau Khi thông tin tài khoản gồm lượng Hits (đơn vị chức năng tính của Hitleap) chúng ta ban đầu đưa website vào để trao đổi traffic bằng cách ấn lựa chọn menu My Websites. 

Traffic Source: là nguồn truy cập (referral), các bạn bao gồm 3 sự chựa chọn:

Direct / Anonymous: Nguồn truy vấn thẳng hoặc ẩn danh, Hitleap sẽ mang tình cờ.Referrer URL: Tự chỉnh nguồn truy vấn ví như facebook.com, twitter.com .v.v. Áp dụng đến tài khoản khoản High/UltraSearch keyword: Từ khóa tìm tìm tức là mối cung cấp traffic sẽ hiển thị bao gồm cả từ bỏ khóa. Áp dụng so với tài khoản khoản High/Ultra.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" class="lazyload size-full wp-image-870 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_541,h_305/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_541,h_305/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" alt="hitleap là gì? biện pháp thực hiện hitleap tăng traffic website" width="541" height="305" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_541/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png 541w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png 300w" data-sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" />

tỷ lệ thoát Rate Reduction: Tỉ lệ thoát trang web, Áp dụng đối với thông tin tài khoản High/Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" class="lazyload size-full wp-image-871 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_540,h_151/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_540,h_151/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" alt="boot traffic trang web bằng hitleap" width="540" height="151" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_540/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png 540w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png 300w" data-sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" />

Geotargeting: Nhắm kim chỉ nam địa lý, vào đó:

All countries: Tất cả những quốc giaSpecific countries: Lựa chọn non sông cụ thể. Áp dụng độc nhất vô nhị thông tin tài khoản Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" class="lazyload size-full wp-image-872 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_550,h_284/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_550,h_284/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" alt="hitleap là gì? phương pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="550" height="284" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_550/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png 550w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png 300w" data-sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

Sau Khi tùy chỉnh thiết lập dứt thông số kỹ thuật tương xứng với tài khoản của chính mình, các bạn ấn SUMBIT nhằm nhập website lên hệ thống.

Xem thêm: Iobit Smart Defrag Pro 7 - Smart Defrag 6 Pro Iobit Key Global

Lúc này ngơi nghỉ mục My Website đã hiển thị các website bạn chuyển lên với trạng thái nlỗi sau: ACTIVE: Đã kích hoạt – PAUSE: Tạm ngừng – REJECT: Từ cân hận. Nếu hiện nay chữ REJECT là vì trang web các bạn bao gồm quảng cáo tự chuyển qua làn đường khác.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" class="lazyload size-full wp-image-873 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1016,h_287/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1016,h_287/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" alt="hitleap là gì? biện pháp áp dụng hitleap tăng traffic website" width="1016" height="287" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1016/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png 1016w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-768x217.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-696x197.png 696w" data-sizes="(max-width: 1016px) 100vw, 1016px" />

Khoảng vài ba phút sau bạn kiểm tra đang thấy lượng Hits đang dùng, Có nghĩa là Website bạn đang bắt đầu dấn lượng traffic tương ứng.

Đối với tài khoản Regular chúng ta chỉ được cho phép thêm tối nhiều 3 thúc đẩy website (xem trong mục Website Slots). Nếu bạn có nhu cầu thêm trang web bạn cũng có thể download thêm Slot (giá chỉ 5$/tháng/10slot) hoặc bạn bắt buộc nâng cấp member thành High/Ultra (coi vào phần 4).

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" class="lazyload size-full wp-image-876 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_691,h_571/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_691,h_571/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" alt="hitleap là gì? biện pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="691" height="571" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_691/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png 691w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_508/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-508x420.png 508w" data-sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px" />

Phần 4: Các nhiều loại thông tin tài khoản Hitleap.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" class="lazyload size-full wp-image-874 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1022,h_539/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_1022,h_539/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" alt="hitleap là gì? cách áp dụng hitleap tăng traffic website" width="1022" height="539" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1022/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png 1022w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-768x405.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-696x367.png 696w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_796/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-796x4đôi mươi.png 796w" data-sizes="(max-width: 1022px) 100vw, 1022px" />

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png" data-large-file="https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" class="lazyload size-full wp-image-875 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1015,h_430/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1015,h_430/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" alt="hitleap là gì? giải pháp thực hiện hitleap tăng traffic website" width="1015" height="430" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1015/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png 1015w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-768x325.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_696/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-696x295.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_991/https://colonyinvest.net/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-991x4trăng tròn.png 991w" data-sizes="(max-width: 1015px) 100vw, 1015px" />

Nhỏng hình trên chúng ta có thể thấy sự khác biệt hơi phệ giữa những các loại tài khoản. Với tài khoản Regular là thông tin tài khoản miễn phí tổn các bạn một số bí quyết nhỏ được tối nhiều 3 trang web, chạy Hitleap viewer buổi tối đa trên 2 laptop (hoặc VPS). Các công dụng chế tạo Nguồn truy vấn, chọn đất nước .v.v. hồ hết bị khóa.

Các thông tin tài khoản High (14$/tháng) với Ultra (39$/Tháng) được mnghỉ ngơi những chức năng hơn, được thưởng trọn từng mon tuyệt tạo thêm Slots. Tùy vào nhu cầu thực hiện Hitleap bạn có thể tăng cấp hoặc không yêu cầu upgrade. Nếu tăng cấp thông tin tài khoản chúng ta tkhô cứng tân oán qua ví điện tử paypal hoặc payza.

Lời kết

Đến đây chúng ta sẽ biết Hitleap là gì cùng giải pháp thực hiện Hitleap ra làm sao. Thường gần như người tải Hitleap Viewer bên trên VPS Windows vẫn tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí hơn so với chạy xe trên máy tính xách tay cá thể. Hoặc bạn tra cứu một trong những site đăng ký VPS miễn mức giá nhằm áp dụng.

Quý Khách không thích tải Hitleap Viewer Bạn hoàn toàn có thể thiết lập Hits ngay lập tức bên trên Hitleap, hoặc cài tài khoản Hitleap trên mạng, giá hiện giờ 30.000 Hits (10.000 Minutes) xấp xỉ trong tầm 0.4-0.6$ tùy tín đồ bán.

Cuối thuộc, Nếu nlỗi các bạn chưa tồn tại cách thức hãy suy nghĩ Lúc thực hiện Hitleap để chơi GA, Youtube tốt những site tìm tiền cạnh tranh nhỏng rút gọn liên kết, đặt popup..