Cách Sử Dụng Data Analysis Trong Excel 2010

Excel cho colonyinvest.net 365Excel cho colonyinvest.net 365 giành riêng cho máy MacExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacThêm...Ít hơn

Nếu bạn muốn thực hiện các phân tích thống kê và kỹ thuật phức tạp, bạn có thể rút ngắn các bước và tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng ToolPak Phân tích. Bạn sẽ cung cấp dữ liệu và tham số mang đến từng phân tích; rồi công cụ sẽ dùng các hàm macro thống kê và kỹ thuật thích hợp rồi hiển thị kết quả vào bảng kết quả. Một số công cụ còn tạo biểu đồ ngoài bảng kết quả.Bạn vẫn xem: Cách áp dụng data analysis vào excel 2010

Chỉ có thể dùng các hàm phân tích dữ liệu trên từng trang tính một. Lúc bạn thực hiện phân tích dữ liệu trên các trang tính đã nhóm, kết quả sẽ xuất hiện trên trang tính đầu tiên và bảng đã được định dạng trống sẽ xuất hiện trên các trang tính còn lại. Để thực hiện phân tích dữ liệu bên trên phần còn lại của trang tính, hãy tính lại công cụ phân tích mang đến từng trang tính.

Bạn đang xem: Cách sử dụng data analysis trong excel 2010

ToolPak Phân tích bao gồm các công cụ được mô tả vào các phần sau. Để truy vấn nhập các công cụ này, bấm Phân tích Dữ liệu vào nhóm Phân tích bên trên tab Dữ liệu. Nếu lệnh Phân tích Dữ liệu ko khả dụng, bạn cần tải chương trình bổ trợ ToolPak Phân tích xuống.

Bấm tab Tệp, chọn Tùy chọn rồi bấm thể loại Bổ trợ.

Nếu nhiều người đang sử dụng Excel 2007, hãy nhấp chuột nút colonyinvest.net Office

*

Anova: Nhân tố Kép không Lặp

Công cụ phân tích này hữu ích khi dữ liệu được phân loại theo nhì kích thước khác nhau như vào trường hợp Nhân tố Kép có Lặp. Tuy nhiên, đối với công cụ này, điều được giả định là chỉ có duy nhất một lần quan sát mang lại mỗi cặp (chẳng hạn, mỗi cặp phân bón, nhiệt độ trong ví dụ trên).

Hệ số tương quan, chẳng hạn như hiệp phương sai, là 1 trong những thước đo của mức độ có hai đổi mới số giám sát "thay biến đổi cùng nhau." Không giống như phương sai, Hệ số đối sánh tương quan được thu nhỏ tuổi để giá trị của chính nó là tự do với những đơn vị trong những số đó hai biến đổi số thống kê giám sát sẽ được thể hiện. (Ví dụ, nếu như hai biến số đo lường đều phải sở hữu độ dày với chiều cao, giá trị của hệ số đối sánh không thay đổi nếu trọng lượng được biến hóa từ pounds thanh lịch kg.) giá trị của bất kỳ hệ số đối sánh tương quan nào phải là từ-1 mang đến + 1 bao gồm.

Bạn có thể dùng công cụ phân tích tương quan để kiểm tra mỗi cặp biến số đo lường để xác định liệu nhì biến số đo lường có xu hướng cùng di chuyển tốt không — đó là, các giá trị lớn của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay không (tương quan liêu dương), các giá trị nhỏ của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay không (tương quan lại âm), hay các giá trị của cả hai biến số có xu hướng độc lập (tương quan lại gần 0 (không)).

Công cụ đối sánh và Hiệp phương không nên đều có thể được dùng vào cùng thiết đặt, lúc bạn có N biến số đo lường khác nhau được quan sát trên một bộ cá thể. Công cụ tương quan và Hiệp phương sai cung cấp bảng kết quả, một ma trận, thể hiện hệ số đối sánh tương quan hoặc hiệp phương không đúng tương ứng giữa mỗi cặp biến số đo lường. Sự khác nhau là hệ số đối sánh tương quan được đo nằm trong khoảng từ -1 đến +1 bao gồm cả nhị số này. Hiệp phương sai tương ứng không được đo. Cả hệ số đối sánh và hiệp phương không đúng đều là các solo vị đo lường của phạm vi đến mức mà hai biến số đo lường "cùng biến đổi."

Công cầm Cophương sai giám sát giá trị của hàm trang tính Cophương sai. P cho từng cặp các biến số đo. (Dùng trực tiếp bằng phương sai. P chứ không phải là giải pháp Cophương sai là một thay thế phải chăng khi chỉ bao gồm hai thay đổi số đo lường, có nghĩa là N = 2.) Mục nhập trên đường chéo của bảng cổng output của nguyên lý Cophương không nên trong mặt hàng i, cột i là cophương không đúng của trở nên số đo i-th với chủ yếu nó. Đây chỉ nên phương sai dân số cho trở thành số đó, như đo lường và tính toán bởi hàm trang tính var.P.

Xem thêm: Avast Secureline Vpn 2019 Review, Avast Secureline Vpn

Bạn có thể dùng công cụ Hiệp phương không đúng để kiểm tra mỗi cặp biến số đo lường để xác định liệu nhì biến số đo lường có xu hướng cùng di chuyển xuất xắc không — đó là, các giá trị lớn của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay là không (hiệp phương sai dương), các giá trị nhỏ của một biến số có xu hướng liên kết với các giá trị lớn của biến số khác hay không (hiệp phương không đúng âm), xuất xắc các giá trị của cả nhị biến số có xu hướng độc lập (tương quan gần 0 (không)).

Công cụ phân tích Thống kê tế bào tả tạo ra báo cáo thống kê đối chọi biến đến dữ liệu trong phạm vi nhập liệu, cung cấp tin tức về xu hướng trung tâm và tính biến thiên của dữ liệu của bạn.

Công cụ phân tích Làm trót lọt Hàm mũ dự đoán một giá trị phụ thuộc vào dự đoán mang đến kỳ trước, được điều chỉnh cho lỗi trong dự báo trướć. Công cụ dùng hằng số làm trót lọt a, độ lớn của nó xác định dự báo phản hồi đến các lỗi vào dự báo trước mạnh mẽ như thế nào.

lưu giữ ý: Giá trị của 0,2 đến 0,3 là các hằng số làm trơn tru hợp lý. Các giá trị này đến biết dự báo hiện tại yêu cầu được điều chỉnh trăng tròn phần trăm đến 30 phần trăm mang lại lỗi trong dự báo trước. Hằng số lớn hơn mang lại phản hồi cấp tốc hơn nhưng mà có thể tạo ra các phép chiếu không ổn định. Hằng số nhỏ hơn có thể khiến giá trị dự báo bị chậm trễ lâu.

Công cụ phân tích hai mẫu Kiểm định F đối với Phương sai thực hiện kiểm định F đối với nhị mẫu để so sánh nhị phương sai tổng thể.

Ví dụ, bạn có thể dùng công cụ Kiểm định F trên các mẫu số lần gặp đội bơi đối với một trong nhị đội. Công cụ cung cấp kết quả của kiểm tra giả thiết null rằng hai mẫu này đến từ các phân bố có phương sai bằng nhau, so với giải pháp loại trừ rằng phương không nên không bằng nhau trong các phân bố cơ bản.

Công cụ tính giá trị f của thống kê F (hay tỉ lệ F). Giá trị f gần tới 1 cung cấp bằng chứng rằng các phương không nên tổng thể cơ bản là bằng nhau. Vào bảng kết quả, nếu f 1, "P(F Công cụ Phân tích Fourier xử lý các vấn đề vào hệ thống tuyến tính và phân tính dữ liệu định kỳ bằng cách dùng phương pháp Biến đổi Fourier cấp tốc (FFT) để biến đổi dữ liệu. Công cụ này cũng hỗ trợ các biến đổi nghịch đảo, trong đó nghịch đảo của dữ liệu được biến đổi trả về dữ liệu gốc.