Cách dùng các từ nối trong tiếng anh

Từ nối trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp ít được bạn học tiếng Anh đề cập với quan tâm nhiều. Tuy nhiên, nếu nlỗi không tồn tại trường đoản cú nối link thì câu văn uống của bạn sẽ trngơi nghỉ phải tránh rộc rạc với thiếu hụt xúc tích. Trong nội dung bài viết này, Step Up sẽ tổng phù hợp lại toàn bộ những các loại trường đoản cú nối trong tiếng Anh. Những kiến thức này để giúp đỡ chúng ta giao tiếp tương tự như làm văn “mượt mà” rộng đấy, chớ bỏ lỡ nhé!
You watching: Cách dùng các từ nối trong tiếng anh

1. Từ nối vào giờ đồng hồ Anh là gì?

Định nghĩa: Từ nối vào giờ Anh (có cách gọi khác là Linking words giỏi Transitions), được dùng để liên kết giữa những câu, giúp cả đoạn vnạp năng lượng chặt chẽ rộng, mạch lạc hơn. Trong một câu hay đoạn văn uống, giả dụ như không có từ nối, chắc chắn là số đông lời nói của bạn sẽ khá rời rộc cùng khiến thiếu súc tích.

*
*
*
*

Bài tập: Điền tự nối vào giờ Anh bằng phương pháp lựa chọn giải đáp đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. andB. so thatC. if notD. or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes lớn the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to lớn wait for them; ____________, he didn’t turn bachồng.A. butB. howeverC. soD. therefore6. My mother was siông xã._________________, I had khổng lồ stay at trang chính to look after her.A. ButB.

See more: Cách Sửa Lỗi Camera Iphone 6 Lỗi Camera Trước Và Cách Khắc Phục


See more: Video Hướng Dẫn Active Windows 10 Bằng Key Win 10 Bản Quyền Miễn Phí


HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home.A. thereforeB. butC. howeverD. so9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give sầu it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to lớn bởi vì homework, he still attended your tiệc nhỏ yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D