Cách chèn hiệu ứng vào aegisub

Để liên tiếp bài viết Hướng dẫn làm Video Karaoke Effects bởi Aegisub thì lúc này mình vẫn khuyên bảo các bạn cách tạo Video Lyric Karaoke với tiếp tế đa số hiệu ứng ưa nhìn y như rất nhiều Video bọn họ thường thấy trên mạng. Các các bạn dễ dàng hoàn thiện Video của chính mình cùng với gần như dòng phú đề Karaoke đẹp lung linh.

Bài trước mình đã khuyên bảo các bước căn bạn dạng để tạo phụ đề bởi Aegisub rồi yêu cầu ko nào? Tiếp mang lại bài xích này bọn họ đã triển khai chỉnh sửa cùng đồng điệu Lyric Karaoke làm thế nào để cho khớp cùng với lời ca sỹ hát và thêm vào những Effects (hiệu ứng) chữ Karaoke được ưa nhìn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ha220899 says

4 June, 2018 at 10:53 pm


chúng ta ơi cơ hội bản thân apply loại effect nó báo lỗi này ýExpression producing error: retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)Template with expression: !char_counter(1)!!retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)!lur2ord0.3fad(230,0)1a&HFF&3c!_G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*7trăng tròn,1,1))!3a&HFF&an5move(!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+50!,$scenter,$smiddle,0,500) (0,300,ord1alpha&H00!AutoTags(200,’fscy100′,’fscy120′)!

Runtime error in template expression: -1)/…”>:1: attempt to lớn index global ‘ci’ (a nil value)Expression producing error: _G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*720,1,1))Template with expression: !char_counter(1)!!retime(“start2syl”,-700+(ci<1>-1)*30,0)!lur2ord0.3fad(230,0)1a&HFF&3c!_G.ass_color(_G.HSV_to_RGB((ci<1>-1)/cn*7đôi mươi,1,1))!3a&HFF&an5move(!$scenter+math.random(-50,50)!,!$smiddle+50!,$scenter,$smiddle,0,500) (0,300,ord1alpha&H00!AutoTags(200,’fscy100′,’fscy120′)!