Biên bản vi phạm quy chế thi

     

thpt Sóc Trăng xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên phiên bản xử lý sinh viên vi phạm luật quy chế thi được chúng tôi tổng hợp bỏ ra tiết, đăng download ngay sau đây.

Bạn đang xem: Biên bản vi phạm quy chế thi

Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế soát sổ là mẫu mã biên bạn dạng được lập ra nhằm ghi chép về việc xử lý sinh viên vi phạm luật quy chế kiểm tra. Mẫu biên bạn dạng nêu rõ thông tin kỳ kiểm tra, sinh viên phạm luật quy chế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về chủng loại biên bạn dạng tại đây.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ………………………—————CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc——–o0o——-
…. Ngày …tháng…..năm……..

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI

Hôm nay, vào hồi……….giờ……….phút, ngày………tháng ……….năm 20…………………

Bạn vẫn xem: Biên bạn dạng xử lý sinh viên phạm luật quy chế thi

Tại phòng thi số:………………………môn thi:………………………………………………………..


Chúng tôi gồm:

– Cán cỗ coi thi 1:…………………….…..chức vụ:…………………………………………….

– Cán cỗ coi thi 2:…………………….…..chức vụ:…………………………………………….

Đã tiến hành lập biên bản vi phạm quy chế thi.

Xem thêm: Key Win 7 Ultimate 32 Bit Bản Quyền, Share Key Win 7 Ultimate

Sinh viên:……………………………………………………Năm sinh:……../………/………………….

Mã số SV:……………………………………….., Lớp:…………………………………………………..

Nội dung vi phạm:…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Các tang vật phạm luật kèm theo (nếu có):……………………………………………………………

Căn cứ vào quy chế đào tạo và giảng dạy của trường, kiến nghị xử lý thí sinh:…………………………..

với hình thức:…………………………….

Biên phiên bản được lập dứt vào hồi…………giờ…………phút cùng ngày và được trải qua các cán cỗ coi thi với thí sinh vi phạm, hiểu lại cho người có phương diện nghe.

Họ tên với chữ kýCán cỗ coi thi 1 Họ tên cùng chữ kýCán cỗ coi thi 1 Họ tên và chữ kýThí sinh vi phạm

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng