Mẫu biên bản đại hội công đoàn mới nhất năm 2021

     
*

Bạn đang xem: Mẫu biên bản đại hội công đoàn mới nhất năm 2021

*

... THƯỞNG VÀ PHÁT THƯỞNG ĐẠI BIỂU PHÁT BIỂU Ý KIẾN PHẦN BẦU CỬ BCH CÔNG ĐOÀNNHIỆM KÌ 2010-2012 THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI Công đoàn GD Huy n EaH’leo - Công đoàn tr ng ệ ườ thcs Lê ... Cùng ph ng h ng nhi m v ho t đ ng công đoàn ế ươ ướ ệ ụ ạ ộ BCH CÔNG ĐOÀN MỚI RA MẮT ĐẠI HỘI QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU, CÙNG TẬP THỂ CB CNV TRƯỜNGVỀ DỰ ĐẠI HỘI ... ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG trung học cơ sở LÊ HỒNG PHONG NHIEÄM KÌ 2010 – 2O12 Công đoàn GD Huy n EaH’leo - Công đoàn tr ng ệ ườ trung học cơ sở Lê H ng PhongồBáo cáo...
*

Xem thêm: Ví Dụ Thiết Lập Mục Tiêu Cá Nhân Theo…, 18 Ví Dụ Về Mục Tiêu Thông Minh (S

*

*

... VI.Mời công ty tọa đòan trình diễn cấu,ủy viên ban chấp hành mới.và trình làng nhân sự dự kiến,hướng dẫn đại hội bàn bạc và ra mắt nhân sự mới: tổ chức cơ cấu của gồm có1.Bí thư đưa ra đòan.2.Phó ... ban chấp hành.Giới thiệu nhân sự dự kiến:1 2 3 4 5 6 giải đáp đại hội thảo luận:Bầu bán bằng phiếu kínVII. Đại hội biểu quyết list đề cử:VIII.Hướng dẫn thể lệ thai cử: ... Cử: XI.Bầu ban kiểm phiếu1 2 X.Tiến hành :-Kiểm tra thùng phiếu: -Phát phiếu bầu: -Công boá keát quaû: 1 2 3 4 5 6 7 XI.Ban chấp hành mpới họp thuộc GVCN và đòan cấp cho trên thống...
... Chấp hành mới reviews Đại hội. + Đồng chí Nguyễn Thị Mai BTCB,HTNT- phát biểu mừng đón và giao nhiệm vụ cho BCH chi đoàn mới. Đại hội bế mạc vào hồi 15h30 thuộc ngày.Th kí đại hội Mạc Thị Thuý ... Chuyên môn, công tác nhà nhiệm lớp, cải thiện chất lợng chuyển động tập thể cho học viên và làm xuất sắc vai trò trọng trách của từng cán cỗ đoàn viên trong nhà trờng.- Phần thứ t: bầu BCH chi đoàn nhiệm ... + Công tác cải cách và phát triển Đảng: phấn đấu reviews 1 bằng hữu đi học tập lớp tình cảm Đảng, giới thiệu kết nạp 1 bạn bè vào Đảng, đưa Đảng chấp nhận cho một đồng chí.- Phần thiết bị ba: Đại hội...