Bài tập về con trỏ c++

     

Trong bài xích này chúng ta cùng thực hành những bài tập C về thực hiện chuỗi, tính toán, hàm đệ quy và cải thiện hơn trong việc dùng nhỏ trỏ.

Bạn đang xem: Bài tập về con trỏ c++

Bài 19 phần 2 trong Serie học lập trình C trường đoản cú A tới Z


Bài tập C về Chuỗi (không áp dụng hàm)Bài tập C về Chuỗi (sử dụng hàm)Một số bài xích tập đo lường trong CBài tập C về Đệ quiBài tập C về nhỏ trỏLời Kết

Bài tập C về Chuỗi (không thực hiện hàm)

In một chuỗi

Bài tập đơn giản dễ dàng này khiến cho bạn hiểu cách khai báo một chuỗi và biện pháp in một chuỗi trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in một chuỗi trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Tìm độ lâu năm chuỗi (không áp dụng hàm)

Nhiều khi chúng ta cần áp dụng độ dài của một chuỗi để thực hiện hoạt động nào đó. Chương này minh họa cho mình cách tìm độ nhiều năm chuỗi mà lại không cần thực hiện hàm xử trí chuỗi vào C.

Bạn cần xem xét là nên kiểm tra phần tử null (ký tự ‘’) trong chuỗi.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập search độ dài chuỗi vào C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Đếm số lần xuất hiện thêm của một ký tự vào chuỗi

Để giải bài bác tập C này bạn phải sử dụng vòng lặp và đề nghị kiểm tra ký tự ‘’ (giá trị null) vào chuỗi.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập đếm số lần mở ra của một cam kết tự của chuỗi trong trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Đếm số nguyên âm, phụ âm trong chuỗi

Các nguyên âm (vowels) là a, e, i, o, u. Chúng ta kiểm tra coi đó tất cả là nguyên âm, nếu là true thì tăng biến hóa đếm nguyên âm, còn nếu như không thì tăng biến hóa đếm phụ âm (consonants). Bạn xem xét rằng là cần được kiểm tra giá trị null (ký tự ‘’).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập đếm số phụ âm, nguyên âm của một chuỗi vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Sắp xếp những ký tự của chuỗi

Để giải bài tập C này bạn cần sử dụng hàm strlen() để tìm độ nhiều năm chuỗi. Sau đó sử dụng lồng vòng lặp cùng giải pháp tráo thay đổi giá trị.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập sắp đến xếp những ký từ của chuỗi theo thứ tự bảng vần âm trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Sao chép chuỗi

Cũng như là như sao chép mảng trong C, bạn áp dụng vòng lặp để phê chuẩn qua từng cam kết tự trong chuỗi, sau đó xào nấu vào trong chuỗi đích (chuỗi s2 chẳng hạn). Các bạn cần để ý là chuỗi đích phải bao gồm độ dài bằng chuỗi thuở đầu (chuỗi s1).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập xào luộc chuỗi trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Đảo ngược chuỗi

Để thu được một chuỗi hòn đảo ngược, bạn phải khai báo thêm 1 chuỗi đích có form size bằng size với chuỗi ban đầu. áp dụng vòng lặp để chú ý qua từng ký tự của chuỗi thuở đầu rồi tiếp đến gán giá trị ký tự đó mang đến chuỗi đích. Kiểm tra bao giờ gặp giá bán trị null (ký tự ‘’) thì ngừng vòng lặp.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài xích tập hòn đảo ngược chuỗi vào C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm tìm chuỗi

Yêu cầu bài bác tập là tra cứu kiếm một chuỗi bé trong một chuỗi và đếm xem chuỗi con đó xuất hiện bao nhiêu lần.

Để giải bài tập C này, bọn họ cần sử dụng những vòng lặp cũng tương tự cần ghi nhớ kiểm tra điều kiện giá trị null (ký từ bỏ ‘’).

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tìm kiếm kiếm từ hoặc cam kết tự vào một chuỗi trong C:

*

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tráo đổi hai chuỗi

Cũng giống như như cách tráo đổi hai cực hiếm bởi áp dụng biến đồ vật ba, với bài xích tập C này, bạn sử dụng một phát triển thành tạm (biến sản phẩm công nghệ ba) để làm trung gian để tráo đổi hai chuỗi. Bạn sử dụng vòng lặp để chú ý qua tất cả các ký tự của nhì chuỗi.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập tráo thay đổi hai chuỗi vào C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

So sánh nhì chuỗi

Yêu cầu bài bác tập C này là đối chiếu xem nhì chuỗi có đồng hóa (giống nhau) tốt không. Để giải bài xích tập C này bạn phải sử dụng vòng lặp để coi xét qua toàn bộ các cam kết tự của nhì chuỗi và bình chọn từng ký tự khớp ứng với chỉ mục gồm giống nhau không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập đối chiếu hai chuỗi trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Nỗi chuỗi

Bài tập C này có rất nhiều cách gọi: trộn nhị chuỗi, nối hai chuỗi, ghép nhì chuỗi hay cùng hai chuỗi, … Dù có không ít cách gọi không giống nhau đi chăng nữa thì đây cũng chỉ là một bài tập nhằm nối ghép những ký từ của nhì chuỗi để thành một chuỗi duy nhất.

Để giải bài xích tập C này, bạn sử dụng hàm strlen() để tìm kiếm độ lâu năm chuỗi. Thực hiện vòng lặp để lặp qua toàn bộ ký trường đoản cú của chuỗi.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập nối chuỗi trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Kiểm tra xem nhị chuỗi là anagram không

Anagram là thuật ngữ nhằm chỉ nhì chuỗi gồm số cam kết tự và các ký tự tương đương nhau, mà lại thứ tự của các ký tự vào chuỗi rất có thể khác nhau.

Ví dụ: hai chuỗi listen và sliten là anagram.

Để giải bài tập C này, trước hết chúng ta cần đối chiếu độ nhiều năm của nhì chuỗi (sử dụng hàm strlen() để search độ dài). Tiếp đó, bạn bố trí hai chuỗi theo thiết bị tự chữ cái (bạn hoàn toàn có thể tham khảo cách thu xếp ở chương sắp xếp những ký từ bỏ của chuỗi trong C), và cuối cùng sử dụng vòng lặp để chú ý qua nhì chuỗi đã thu xếp và đối chiếu xem từng ký kết tự của hai chuỗi này còn có giống nhau không.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập bình chọn anagram trong C:

*

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Đảo ngược những ký trường đoản cú của từng từ trong một chuỗi dài

Yêu cầu bài xích tập là với một chuỗi dài, ví dụ Toi yeu Viet Nam, bạn hòn đảo ngược các ký trường đoản cú của từng tự của chuỗi đó, thành ioT uey teiV maN.

Đây là 1 bài tập C khá tinh vi yêu cầu bạn cần tốn thời gian suy nghĩ. Hãy thử sức nhé!

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập hòn đảo ngược các ký từ của từng từ của chuỗi trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Đảo ngược sản phẩm công nghệ tự từ của một chuỗi dài

Yêu cầu bài xích tập là đảo ngược trang bị tự của những từ vào một chuỗi dài. Ví dụ, bạn đảo chuỗi ban đầu Toi yeu Viet Nam thành Nam Viet yeu Toi.

Đây là 1 trong những bài tập C khá tinh vi yêu cầu bạn cần tốn thời gian suy nghĩ. Hãy thử sức nhé!

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài bác tập đảo ngược máy tự từ bỏ của chuỗi trong C:

*

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập C về Chuỗi (sử dụng hàm)

Sắp xếp tập hợp các chuỗi theo sản phẩm công nghệ tự chữ cái

Nhiều khi bạn cần sắp xếp một tập hợp những chuỗi theo sản phẩm công nghệ tự chữ cái. Chương này minh họa cho bạn cách sắp đến xếp các chuỗi bởi áp dụng hàm strcmp() trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài tập sắp đến xếp các chuỗi theo thứ tự chữ cái trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Chuyển thay đổi chuỗi thành số nguyên

Nhiều khi bạn cần lấy cực hiếm nguyên từ trong một chuỗi để thực hiện hoạt động nào đó. Giả sử như gồm trường hợp các bạn nhập điểm thi của sinh viên bên dưới dạng chuỗi và vì vậy không thể thực hiện phép giám sát trên điểm thi này.

Chương này minh họa cách biến đổi chuỗi thành số nguyên bởi áp dụng hàm atoi() trong C. Hàm atoi() nhận tham số là một trong những chuỗi cùng trả về dạng số nguyên.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để minh họa cách chuyển đổi chuỗi thành số nguyên vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Biến đổi chuỗi thành chữ hoa

Chương này minh họa cách đổi khác một chuỗi thành dạng chuỗi chữ hoa bởi áp dụng hàm strupr() trong C. Hàm strupr() nhận một chuỗi có tác dụng tham số và biến đổi tất cả các chữ chiếc trong chuỗi thành chữ hoa.

Ghi chú:Sử dụng hàm gets(string) để nhập các chuỗi bao hàm cả khoảng trống (không như thể hàm scanf()).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài xích tập biến đổi chuỗi thành chữ hoa trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Biến thay đổi chuỗi thành chữ thường

Chương này minh họa cách thay đổi một chuỗi thành dạng chuỗi chữ thường bởi áp dụng hàm strlwr() trong C. Hàm strlwr() nhận một chuỗi làm cho tham số và biến hóa tất cả các chữ cái trong chuỗi thành chữ thường.

Ghi chú:Sử dụng hàm gets(string) để nhập những chuỗi bao hàm cả khoảng trống (không giống hàm scanf()).

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập đổi khác chuỗi thành chữ thường xuyên trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Sao chép một chuỗi qua 1 chuỗi khác

Chương này minh họa cách sao chép nội dung trường đoản cú chuỗi này thanh lịch chuỗi khác bởi thực hiện hàm strcpy(str2, str1) trong C. Hàm strcpy(str2, str1) nhận nhì chuỗi làm cho tham số, vào đó: chuỗi str1 là chuỗi ban đầu, chuỗi str2 là chuỗi bao gồm nội dung xào nấu từ chuỗi str1.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập coppy chuỗi trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Nối nhì chuỗi

này minh họa cách nối nhị chuỗi thành một chuỗi bởi sử dụng những hàm strcpy() và strcat() trong C.

Giả sử bạn cần nối nhì chuỗi là str1 với str2. Bạn phải khai báo thêm 1 chuỗi str3 tất cả độ dài bằng tổng độ dài của str1 và str2. Sau đó:

Sử dụng hàm strcpy(str3, str1) để coppy chuỗi str1 vào str3.Sử dụng hàm strcat(str3, str2) để nối chuỗi str2 cùng với str1 vừa mới được sao chép.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập nối chuỗi trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm độ dài chuỗi

Đôi khi chúng ta cần tìm độ lâu năm của một chuỗi để thực hiện vận động nào đó. Ngữ điệu C cung ứng hàm strlen(str) nhận một chuỗi có tác dụng tham số cùng trả về độ dài của chuỗi đó.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập kiếm tìm độ lâu năm chuỗi trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Một số bài xích tập đo lường và tính toán trong C

Tính lập phương của một số

Tính lập phương của một số là bài toán đơn giản trong C với không có nhiều điều cần chăm chú về bài bác tập này. Bài xích tập này với mục tiêu là khiến cho bạn làm quen với kết cấu chương trình C và biện pháp khai báo và sử dụng các biến, những phép giám sát và đo lường trên biến.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập tính lập phương vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Kiểm tra số Armstrong

Một số armstrong là số có giá trị bằng tổng lập phương các chữ số của số đó. Ví dụ, 153 là 1 trong những số armstrong bởi vì:

*

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài xích tập kiểm tra số Armstrong vào C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Kiểm tra số nguyên tố

Số nhân tố chỉ phân tách hết cho một và thiết yếu nó. Ví dụ các số yếu tố 1, 2, 3, 5 , 7, 11 …

Để giải bài bác tập C này, bạn sử dụng vòng lặp để kiểm soát phép phân chia số cần kiểm tra với các giá trị tăng dần từ 1 tới số đó. áp dụng biến đếm nhằm đếm số cầu (hay số phép phân chia hết).

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập soát sổ số yếu tắc trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tính giai thừa

Giai quá của một số trong những n là tích những số từ là một tới n. Ví dụ, giai vượt của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài xích tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp chúng ta làm quen với cách sử dụng vòng lặp trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập tính giai thừa trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Dãy Fibonacci (không sử dụng đệ qui)

Dãy Fibonacci là hàng số được tạo bằng cách: số sau đó bằng tổng của nhì số tức tốc trước. Hàng Fibonacci bắt đầu từ nhì số F0 & F1. Giá chỉ trị ban sơ của F0 & F1 có thể tương xứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Xem thêm: Play The King Of Fighters Vs Dnf Full Game Play, The King Of Fighters Vs Dnf

Điều kiện của dãy Fibonacci hoàn toàn có thể tổng quát tháo lại như sau:

*

Dưới đó là ví dụ nhì Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này họ sẽ giải bài tập C này bởi vì không thực hiện khái niệm đệ qui. Mời các bạn theo dõi lịch trình C bên dưới đây.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập in dãy Fibonacci vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tính trung bình

Giá trị trung bình của những số bằng tổng giá trị chia đến số các số. Đây là bài bác tập C hơi cơ bạn dạng giúp bạn làm quen thuộc với những toán tử số học tập trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính cực hiếm trung bình trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính phần trăm

Tương từ như bài tập tính quý hiếm trung bình vào C, đây là một bài bác tập hơi cơ bản giúp các bạn làm quen thuộc với các toán tử số học trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính giá chỉ trị phần trăm trong C:

*

Biên dịch chương trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm căn bậc hai của một số trong những (không sử dụng sqrt())

Đây có thể là một trong những bài tập mà các bạn nhận được từ bỏ Giảng viên. Bài bác tập C này hoàn toàn có thể được giải theo nhì bước:

Tìm phân nguyênTìm phần thập phân

Đây chỉ là phương pháp giải cho công dụng xấp xỉ, và độ chính xác phụ nằm trong vào số các số sau vết thập phân.

Bạn theo dõi phần code dưới đây để hiểu biện pháp tìm căn bậc nhị của một số bất kỳ (tất nhiên chưa hẳn là số âm rồi) mà không sử dụng hàm sqrt() trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài bác tập kiếm tìm căn bậc nhì của một số trong C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Tìm căn bậc bố của một số

Tương từ bỏ như giải pháp tìm căn bậc nhị (không sử dụng hàm sqrt()), bài bác tập C này rất có thể được giải theo hai bước:

Tìm phân nguyênTìm phần thập phân

Đây chỉ là bí quyết giải cho hiệu quả xấp xỉ, và độ đúng đắn phụ ở trong vào số các số sau vệt thập phân.

Bạn theo dõi phần code sau đây để hiểu phương pháp tìm căn bậc tía của một số bất kỳ trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C để giải bài tập kiếm tìm căn bậc bố của một số trong những trong C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tính hoán vị

Hoán vị là tư tưởng được sử dụng trong xác suất thống kế. Công thức tính hoán vị như sau:

*

Đây là bài bác tập C khá dễ dàng giúp bạn làm quen với bí quyết sử dụng đệ qui để tính giai vượt trong C.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm hoạn trong C:

*

Biên dịch chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm mong chung lớn nhất của nhì số

Chắc mình sẽ không còn cần kể lại khái niệm ước số chung lớn nhất (USCLN) của nhì hay các số. Ví dụ, cầu số chung lớn nhất của 12 cùng 16 là 4.

Tìm cầu số chung lớn số 1 là bài tập khá dễ dàng và hoàn toàn có thể là bài xích tập về nhà của những bạn. Để giải bài xích tập C này, dễ dàng bạn thực hiện vòng lặp nhằm cùng soát sổ phép chia hai số cho các số từ 1 tới số đó.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài bác tập tìm mong số chung lớn nhất trong C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tìm bội chung bé dại nhất của nhị số

Chắc bản thân không đề xuất nhắc lại khái niệm bội số chung nhỏ nhất (BSCNN) của nhì hay nhiều số. Ví dụ: bội số chung nhỏ nhất của 3 cùng 4 là 12

Tìm bội số chung bé dại nhất là bài bác tập khá đơn giản dễ dàng và hoàn toàn có thể là bài tập về nhà của những bạn. Để giải bài tập C này, trước tiên bạn kiếm tìm số lớn nhất trong nhị số, gán giá chỉ trị lớn nhất cho một biến hóa tạm và kiểm tra xem số này còn có chia hết đến số sót lại không, nếu phân tách hết thì bội số chung nhỏ tuổi nhất chính là số lớn nhất đó.

Nếu không chia hết, liên tục cộng cực hiếm của số lớn hơn vào phát triển thành tạm, và thực hiện như trên. Bạn sử dụng vòng lặp để thực hiện các phép toán trên.

Chương trình C

Dưới đấy là chương trình C nhằm giải bài xích tập tìm ước số chung lớn nhất trong C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Bài tập C về Đệ qui

In dãy Fibonacci bởi thực hiện đệ qui

Dãy Fibonacci là hàng số được tạo bằng cách: số tiếp nối bằng tổng của nhì số tức tốc trước. Dãy Fibonacci bước đầu từ nhì số F0 & F1. Giá chỉ trị ban đầu của F0 & F1 có thể khớp ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều khiếu nại của dãy Fibonacci hoàn toàn có thể tổng quát tháo lại như sau:

*

Dưới đấy là ví dụ hai Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này bọn họ sẽ giải bài bác tập C này bởi thực hiện khái niệm đệ quy. Mời chúng ta theo dõi chương trình C bên dưới đây.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài xích tập in dãy Fibonacci thực hiện đệ quy vào C:

*

Biên dịch và thực hiện chương trình C trên vẫn cho công dụng sau:

*

Tính tổng n số bởi áp dụng đệ qui

Đây là bài bác tập C khá dễ dàng và đơn giản giúp chúng ta hiểu cách thực hiện đệ quy trong ngữ điệu lập trình C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tính tổng n số thực hiện đệ quy trong C:

*

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ đến kết quả:

*

Giải vấn đề Tháp hà nội (Tower of Hanoi)

Trước khi tò mò lời giải cho vấn đề Tháp thủ đô (Tower of Hanoi), mình xin đề cập lại một số trong những qui tắc của trò chơi toán Tháp hà nội thủ đô này:

Tháp hà nội thủ đô (Tower of Hanoi) là gì ?

Bài toán Tháp hà thành (Tower of Hanoi) là một trong trò chơi toán học bao gồm 3 cột và với số đĩa nhiều hơn 1.

Dưới đây là hình minh họa vấn đề Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) với ngôi trường hợp tất cả 3 đĩa.

*

Các đĩa gồm kích cỡ khác nhau và xếp theo từ bỏ tự tăng đột biến về size từ bên trên xuống: đĩa nhỏ tuổi hơn sống trên đĩa mập hơn. Cùng với số đĩa khác biệt thì ta có những bài toán Tháp hà thành (Tower of Hanoi) khác nhau, mặc dù lời giải cho những bài toán này là giống như nhau. Giải mã tối ưu cho việc Tháp thủ đô (Tower of Hanoi) là lúc trò nghịch chỉ tất cả 3 cọc. Với số cọc lớn hơn thì lời giải câu hỏi vẫn không được khẳng định.

Qui tắc trò chơi toán học Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi)

Nhiệm vụ của trò nghịch là dịch chuyển các đĩa tất cả kích cỡ không giống nhau sang cột khác làm thế nào để cho vẫn đảm bảo thứ tự thuở đầu của những đĩa: đĩa bé dại nằm trên đĩa lớn. Dưới đấy là một số qui tắc đến trò đùa toán học Tháp hà nội thủ đô (Tower of Hanoi):

Mỗi lần chỉ hoàn toàn có thể di gửi một đĩa tự cột này sang trọng cột khác.Chỉ được dịch chuyển đĩa ở trên cùng (không được dịch rời các đĩa ở giữa).Đĩa có form size lớn hơn bắt buộc được đặt lên đĩa có kích thước nhỏ tuổi hơn.

Dưới đó là hình minh họa giải pháp giải việc Tháp thủ đô hà nội (Tower of Hanoi) với ngôi trường hợp tất cả 3 đĩa.

*

Bài toán Tháp tp hà nội (Tower of Hanoi) cùng với số đĩa là n có thể được giải với số bước tối thiểu là 2n−1. Bởi vì đó, với trường thích hợp 3 đĩa, việc Tháp thành phố hà nội (Tower of Hanoi) rất có thể được giải sau 23−1 = 7 bước.

Phần dưới đây mình trình diễn hai giải pháp giải: áp dụng đệ quy cùng KHÔNG áp dụng đệ quy trong C.

Chương trình C: thực hiện đệ quy

Dưới đó là chương trình C nhằm giải việc Tháp thủ đô hà nội (Tower of Hanoi) áp dụng đệ quy trong C vào C:

*

Biên dịch lịch trình C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Chương trình C: Không sử dụng đệ quy

*
*
*

Kết quả

Biên dịch và chạy chương trình C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Tính giai thừa bởi sử dụng đệ qui

Giai vượt của một số trong những n là tích những số từ 1 tới n. Ví dụ, giai vượt của 4 là (4 * 3 * 2 * 1 = 24). Đây là bài tập C khá dễ dàng giúp bạn làm quen với cách áp dụng đệ quy trong C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài bác tập tính giai vượt bởi thực hiện đệ quy vào C:

*

Biên dịch và xúc tiến chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

*

Bài tập C về nhỏ trỏ

Cộng nhị số bởi thực hiện con trỏ

Đây là bài xích tập C khá đơn giản minh họa giúp cho bạn cách khai báo con trỏ với cách thực hiện các phép toán trên bé trỏ vào C.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C nhằm giải bài tập cộng hai số bởi sử dụng con trỏ vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ cho kết quả:

*

Tráo thay đổi hai giá trị bởi thực hiện con trỏ

Để tráo thay đổi giá trị, quanh đó cách thực hiện con trỏ, chúng ta còn có những cách khác, chẳng hạn bởi thực hiện biến vật dụng ba hay bởi không sử dụng biến lắp thêm ba.

Tuy nhiên, giải bài tập C cơ phiên bản này bởi sử dụng con trỏ giúp bạn hiểu hơn về kiểu cách sử dụng con trỏ vào C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C nhằm giải bài tập tráo đổi quý hiếm bởi thực hiện con trỏ vào C:

*

Biên dịch công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

Tính tổng giá trị các thành phần trong mảng bởi sử dụng con trỏ

Không có gì phức hợp với bài bác tập C này. Bài xích tập C này chỉ là 1 trong trong những ví dụ dễ dàng và đơn giản giúp các bạn hiểu cách thực hiện vòng lặp và nhất là con trỏ trong C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tính tổng các phần tử mảng bởi thực hiện con trỏ vào C:

*

Biên dịch lịch trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Tìm độ nhiều năm chuỗi bởi sử dụng con trỏ

Chúng ta vẫn có các cách ngắn thêm để tra cứu độ nhiều năm chuỗi là: tìm độ dài chuỗi (không áp dụng hàm) và tìm độ dài chuỗi (sử dụng hàm).

Chương trình kiếm tìm độ nhiều năm chuỗi bởi áp dụng con trỏ thì xuề xòa hơn nhưng đó là bài tập C minh họa cách áp dụng con trỏ trong C. Vì thế mình cho rằng bạn đề nghị theo dõi để hiểu thêm về cách dùng con trỏ trong ngôn từ lập trình C.

Chương trình C

Dưới đó là chương trình C để giải bài tập tìm độ nhiều năm chuỗi bởi thực hiện con trỏ trong C:

*

Bạn hãy nhớ là nên chất vấn giá trị null (ký từ ‘’) của chuỗi nhé.

Biên dịch công tác C bên trên sẽ mang đến kết quả:

*

Sử dụng nhỏ trỏ đề duyệt một mảng những số nguyên với in các giá trị theo thứ tự hòn đảo ngược

Đây là bài xích tập C minh họa giải pháp duyệt một mảng và in mảng theo chiều hòn đảo ngược bằng cách sử dụng con trỏ vào C. Bạn mày mò chương trình C sau đây để gọi cách thao tác làm việc của con trỏ bên trên mảng.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài bác tập chăm chút và in mảng theo chiều đảo ngược bởi sử dụng con trỏ vào C:

*

Biên dịch công tác C bên trên sẽ cho kết quả:

*

Bài tập C về toán tử sizeof

Mặc cho dù toán tử sizeof có cú pháp là:

*

Nhưng sizeof là một toán tử chứ không phải là 1 trong hàm trong C. Toán tử sizeof nhận một tham số là ngẫu nhiên kiểu tài liệu nào cùng trả về size của kiểu tài liệu đó.

Cách thực hiện toán tử sizeof trong C

1. Chương trình C tiếp sau đây minh họa cách thực hiện của toán tử sizeof để trả về kích thước của các giao diện dữ liệu trong C

*

Chạy công tác C trên sẽ cho kết quả:

*

2. Các công tác C dưới đây minh họa cách sử dụng của toán tử sizeof để trả về kích thước của các con trỏ tới những kiểu tài liệu khác nhau: int, float, char, struct, …. Bạn xem xét là những ví dụ về con trỏ tới giao diện dữ liệu nhé, KHÔNG nên là kích kích cỡ của hình dạng dữ liệu.

Lưu ý: Kích thước của một biến con trỏ tùy trực thuộc vào Hệ điều hành, cho nên vì thế với các ví dụ dưới đây, nếu như khách hàng có thực hành thực tế mà ra kết quả khác thì các bạn cũng đừng lo lắng.

Sử dụng toán tử sizeof tìm form size của struct trong C

*

Chạy lịch trình C bên trên sẽ mang lại kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm kích thước của nhỏ trỏ tới struct vào C

*

Chạy chương trình C trên sẽ mang lại kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm form size của của con trỏ cho tới float vào C

*

Chạy công tác C bên trên sẽ đến kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm form size của của con trỏ tới int trong C

*

Chạy công tác C trên sẽ đến kết quả:

*

Sử dụng toán tử sizeof tìm form size của của nhỏ trỏ cho tới char vào C

*

Chạy lịch trình C trên sẽ mang đến kết quả:

*

Lời Kết

Hi vọng, sau khi chúng ta học các bài tập C này đã hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo chúng trong giám sát và đo lường và cách xử trí chuỗi. Trong khi hiểu rõ rộng về hàm đệ qui với cách sử dụng con trỏ.

Nếu cảm thấy nội dung bài viết có ích hay đánh giá và share cho chúng ta bè. Đừng quên thâm nhập nhóm Nghiện lập trình để cùng thương lượng và liên kết nhé!