Bài tập thực hành access 2010

     
rất đầy đủ các dạng bài bác tập thực hành thực tế access tư liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang một trong những phần 1: Bài tập thực hành bên trên lớp Bài tập thực hành 01. Các làm việc cơ bạn dạng Yêu cầu: 1. Chế tạo ra một thư mục theo đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi hễ access, chế tạo một cơ sở dữ liệu mới thương hiệu QLSV lưu lại trong folder TenSV với các đặc tả như sau: o lịch trình chỉ làm chủ sinh viên của một trung chổ chính giữa hoặc một khoa. O Lớp được phân biệt bởi MaLop. O mỗi lớp có rất nhiều sinh viên, những sinh viên được sáng tỏ nhau bằng MaSV, một sv chỉ nằm trong một lớp. O Một sv học nhiều môn học, mỗi môn học tập đƣợc phân biệt bằng MaMH với mỗi môn học tập được học do nhiều sinh viên. O từng sinh viên ứng với mỗi môn học được thi nhị lần và ứng với mỗi lần thi thì chỉ tất cả một kết quả duy nhất. 3. Dùng tính năng table nhằm tạo những bảng trong cơ sở dữ liệu đồng thời cấu hình thiết lập khóa chính cho từng bảng như sau: LOP MONHOC SINHVIEN tư liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho những bảng tư liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Tùy chỉnh thiết lập mối dục tình giữa các bảng: 6. Tạo ra Password cho cơ sở dữ liệu QLSV. 7. Xuất hiện sổ ở trong tính của cơ sở tài liệu QLSV giúp thấy dung lượng, sau đó thực hiện tính năng Compact & Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact and Repaire Database), sau khoản thời gian thực hiện chấm dứt xem lại dung lượng của tập tin. 8. Chế tạo ra thêm một cơ sở dữ liệu mới, trống rỗng trong thƣ mục TenSV, với tên SV_BACKUP. Mở cơ sở dữ liệu SV_BACKUP, dùng tác dụng import nhằm chép những bảng SinhVien, Lop trong cơ sở tài liệu QLSV vào SV_BACKUP. 9. Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng tính năng export nhằm chép bảng KetQua trường đoản cú cơ sở tài liệu QLSV quý phái SV_BACKUP. 10. Mở cơ sở tài liệu SV_BACKUP dùng tác dụng link-Table nhằm chép bảng MonHoc từ bỏ QLSV sang trọng SV_BACKUP. 11. Mở bảng MonHoc vào SV_BACKUP nhập thêm một record new (dữ liệu tùy ý), sau đó mở bảng MONHOC trong QLSV xem kết quả và nhận xét. 12. Dùng tác dụng Filter by Selection lọc ra đông đảo sinh viên gồm năm sinh là 1978. 13. Dùng tính năng Filter by form lọc ra danh sách sinh viên có điểm thi lần 1 nhỏ tuổi hơn 5 14. Dùng chức năng Filter Excluding selection nhằm lọc ra đông đảo sinh viên không thuộc quận 3. 15. Dùng tính năng Advanced Filter thanh lọc ra list sinh viên thuộc những lớp CDTH tất cả năm sinh >=1980 16. Dùng tính năng Advanced Filter lọc ra danh sách sinh viên ở Q3 không có số điện thoại. tư liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Xây đắp cơ sở tài liệu cơ bạn dạng 1. Tạo thành tập tin cơ sở dữ liệu với tên là HOADON.MDB trong folder TevSV với đặc tả như sau: Cơ sở tài liệu HOADON cai quản việc mua bán hàng của một đơn vị chức năng kinh doanh. Việc mua bán sản phẩm được thực hiện trên hóa đơn. Một hóa solo chứa các thông tin về sản phẩm, tên khách hàng, tên nhân viên lập hóa đơn, ngày lập hóa đơn, ngày ship hàng …. O mỗi nhân viên bán sản phẩm được rõ ràng bởi MaNV. O Mỗi người tiêu dùng được sáng tỏ bởi MaKH. Mỗi khách hàng hàng hoàn toàn có thể mua những hoá đơn. Một hoá đối kháng chỉ của một khách hàng hàng. O mỗi hóa đối chọi được phân minh bởi MaHD, một hoá 1-1 do một nhân viên lập, một nhân viên hoàn toàn có thể lập nhiều hoá đơn. O Mỗi thành phầm được phân biệt bởi MaSP. Một sản phẩm rất có thể được cài trên các hoá đơn. Mỗi hoá 1-1 cũng rất có thể mua nhiều sản phẩm. Nhưng mỗi thành phầm trên từng hóa 1-1 là duy nhất. Dùng tính năng table nhằm tạo các bảng trong database đồng thời tùy chỉnh khóa chính cho mỗi bảng như sau: NHANVIEN KHACHHANG tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ giữa những bảng: tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong số ấy o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định dạng đơn vị $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Vào đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (định dạng $) ThanhTienVN = ThanhTienUSD * Tỉ giá (định dạng VNĐ)
*

3..

Bạn đang xem: Bài tập thực hành access 2010

Dùng chức năng table để tạo các bảng trong database đồng thời tùy chỉnh thiết lập khóa chính cho mỗi bảng như sau: Xem trên trang 2 của tài liệu.
*

4..

Nhập liệu cho những bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
*

9..

Mở cơ sở dữ liệu QLSV, dùng tính năng export nhằm chép bảng KetQua từ bỏ cơ sở dữ liệu QLSV sang SV_BACKUP Xem tại trang 6 của tài liệu.
*

ng.

tính năng table nhằm tạo những bảng trong database đồng thời thiết lập cấu hình khóa chính cho mỗi bảng như sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
*

2..

tùy chỉnh thiết lập mối quan hệ nam nữ giữa các bảng: Xem tại trang 9 của tài liệu.
*

2..

sử dụng AutoForm để tạo thành form dạng columnar, tabular, datasheet mang đến bảng KHACHHANG, quan sát sự khác biệt giữa các dạng khung Xem tại trang 23 của tài liệu.
*

n.

hình tác dụng Xem trên trang 25 của tài liệu.
*

1..

Xem thêm: Ký Hiệu Biển Số Xe Các Quận Hà Nội Là Bao Nhiêu? Biển Số Các Quận, Tỉnh Mới Nhất

chế tác form bằng tính năng Auto, lấy dữ liệu nguồn trường đoản cú bảng LOP, form đang hiễn thị danh sách các record quan hệ nam nữ của bảng lớp dƣới dạng subform Xem trên trang 27 của tài liệu.
*

n.

hình thiết kế: Xem trên trang 30 của tài liệu.
*

i.

tập thực hành 07: xây cất form nâng cấp Xem tại trang 30 của tài liệu.
*

1..

tạo thành 1 Report để in báo giá theo mẫu mã sau. áp dụng lần lựợt những công thay sau − Report Wizard dạng Tabular Xem tại trang 34 của tài liệu.
*

6.

Viết một thủ tục đếm tổng cộng mẩu tin trong bảng HOA Don của cơ sở dữ liệu hiện hành, in tác dụng ra cửa sổ Debug Xem tại trang 45 của tài liệu.
*

16.

Viết một giấy tờ thủ tục tăng solo giá các sản phẩm lên 5% trong bảng sanpham. Trong quá trình cập nhập nếu bao gồm bị lỗi thì toàn bộ các biến hóa trƣớc đó có khả năng sẽ bị hủy Xem tại trang 46 của tài liệu.
*

1..

Liệt kê thông tin chi tiết về các hóa 1-1 phát sinh vào bảng PHATSINH, gồm những: Xem tại trang 48 của tài liệu.
*

1..

vào bảng SinhVien_TH xóa những sinh viên có Nơi sinh là tp sài gòn 2. Vào bảng sinhVien_AV xóa các sinh viên có năm sinh là 1977 cùng ở q3 Xem tại trang 59 của tài liệu.
*

1..

thêm một Khoa mới tất cả thông tin: “KT”, “Kinh Tế” vào bảng DMKhoa Xem tại trang 59 của tài liệu.